گروه شیمی منطقه ۱۹تهران http://tehchem19.mihanblog.com 2019-01-17T05:51:27+01:00 text/html 2019-01-10T15:23:51+01:00 tehchem19.mihanblog.com همكاران گروه شیمی منطقه 19 آزمون غیر حضوری شیمی http://tehchem19.mihanblog.com/post/774 همکاران عزیز لطفا نسبت به ثبت نام در آزمون آنلاین دبیرخانه کشوری به آدرس shimi.gam2.medu.ir تا 25 دی ماه اقدام فرمایید. لینک ثبت نام در منوی کنار صفحه دبیرخانه شیمی کشوری مشاهده می شود. text/html 2018-12-31T09:08:52+01:00 tehchem19.mihanblog.com همكاران گروه شیمی منطقه 19 جشنواره الگوهای برتر تدریس http://tehchem19.mihanblog.com/post/773 برای دریافت شیوه نامه جشنواره الگوهای برتر تدریس <a href="http://s9.picofile.com/file/8347453784/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C.pdf.html" target="" title="">اینجا </a>را کلیک کنید.<br> text/html 2018-12-31T09:05:57+01:00 tehchem19.mihanblog.com همكاران گروه شیمی منطقه 19 همایش بررسی کتاب نو نگاشت شیمی دوازدهم http://tehchem19.mihanblog.com/post/772 <div> همایش بررسی کتاب نو نگاشت شیمی دوازدهم روز یک شنبه 97/10/16 از ساعت 9 الی 12 در مکان تالار فرهنگ برگزار می شود.</div><div>حضور همکاران گرامی مزید امتنان است.<br></div> text/html 2018-12-27T13:27:13+01:00 tehchem19.mihanblog.com همكاران گروه شیمی منطقه 19 گزارش اولین مجمع شیمی http://tehchem19.mihanblog.com/post/771 <div> اولین مجمع شیمی روز دوشنبه 97/10/3 از ساعت 12:30 الی 14:45 در اتاق معاونت آموزش متوسطه برگزار شد، در این جلسه تشریح برنامه عملیاتی، نقد و بررسی فصل چهارم شیمی دوازدهم، تجلیل از همکار بازنشسته سرکار خانم حسنخانی، نمایش سه کلیپ سلول الکتروشیمیایی، تعادل ها، اسید وباز، ارائه درس پژوهی و ارائه تسهیل گری انجام شد</div><div><br></div> text/html 2018-12-11T07:32:21+01:00 tehchem19.mihanblog.com همكاران گروه شیمی منطقه 19 نمونه طرح درس شیمی دوازدهم با عنوان انواع جامدات http://tehchem19.mihanblog.com/post/767 برای دریافت نمونه طرح درس شیمی دوازدهم از صفحه 81 تا 87 <a href="http://s9.picofile.com/file/8345390076/طرح_درس_ملی_روزانه_شیمی_دوازدهم.pdf.html" target="" title="">اینجا </a>را کلیک کنید.<br> text/html 2018-12-03T07:50:06+01:00 tehchem19.mihanblog.com همكاران گروه شیمی منطقه 19 نقد و بررسی فصل 4 شیمی دوازدهم توسط همکاران منطقه http://tehchem19.mihanblog.com/post/766 برای دریافت نقد و بررسی فصل 4 شیمی دوازدهم با عنوان شیمی راهی به سوی آینده ای روشن تر انجام شده توسط همکاران عزیز ا<a href="http://s8.picofile.com/file/8344580934/%D9%86%D9%82%D8%AF_%D9%88_%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C3_%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_19.pdf.html" target="" title="">ینجا </a>را کلیک کنید.<br> text/html 2018-11-26T08:25:05+01:00 tehchem19.mihanblog.com همكاران گروه شیمی منطقه 19 سوالات استاندارد طراحی شده از صفحات 93 الی 96 توسط همکاران http://tehchem19.mihanblog.com/post/765 <div>برای دریافت سوالات خانم غفاریان از مدرسه کلهر <a href="http://s8.picofile.com/file/8343892976/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85_%D8%BA%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_19.pdf.html" target="" title="">اینجا</a> را کلیک کنید.</div><div>برای دریافت سوالات آقای بابا عباسی از مدرسه شهید علی محمدی <a href="http://s9.picofile.com/file/8343893126/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_19.pdf.html" target="" title="">اینجا </a>را کلیک کنید.</div><div>برای دریافت سوالات خانم کریمی از مدرسه بشری <a href="http://s9.picofile.com/file/8343893284/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_19.pdf.html" target="" title="">ایتجا </a>را کلیک کنید.</div><div>برای دریافت سوالات خانم جوادیان از مدرسه شاهد ریحانه الرسول <a href="http://s8.picofile.com/file/8343893476/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_19.pdf.html" target="" title="">اینجا </a>را کلیک کنید.<br></div> text/html 2018-11-12T09:41:16+01:00 tehchem19.mihanblog.com همكاران گروه شیمی منطقه 19 ISC اولین نظام رتبه بندی استنادی در ایران http://tehchem19.mihanblog.com/post/764 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Nassim" style="" size="3">اولین نظام رتبه بندی استنادی در ایران می باشد و در صدد تجزیه و تحلیل مجلات علمی کشورهای اسلامی بر اساس معیارهای علم سنجی معتبر اسلامی می باشد .<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span lang="FA" style="line-height: 115%;">این موضوع بسیار قابل توجه است که ایران دارای سومین پایگاه استنادی برمبنای تولید مقالات علمی با کیفیت دربین 57 کشور جهان می­باشد که این مجموعه پایگاه استنادی علوم جهان اسلامی (</span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;">Islamic World Science Citation Center</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span>) که به اختصار </span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;">ISC</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span>&nbsp; خوانده می­شود و در صدد تجزیه و تحلیل مجلات علمی کشورهای اسلامی بنابر معیارهای علم سنجی معتبر اسلامی می­باشد. هر مقاله ای که مورد قبول این سامانه قرار بگیرد را مقاله </span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;">ISC</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span>&nbsp; می­نامند .<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span lang="FA" style="line-height: 115%;">این پایگاه با سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی در حال نشر مقاله </span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;">ISC</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span>&nbsp; می­باشد و سالانه گزارشات جامعی به شرح زیر ارائه می­دهد :<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span lang="FA" style="line-height: 115%;">1.گزارش های استنادی نشریات فارسی ( </span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;">PJCR</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span> ) که مختصر شده واژه </span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;">Persian Journal Citation Report</span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">می­باشد.<o:p></o:p></span></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span lang="FA" style="line-height: 115%;">2.گزارش های استنادی نشریات عربی ( </span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;">AJCR</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span> )<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span lang="FA" style="line-height: 115%;">3.گزارش های استنادی نشریات انگلیسی ( </span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;">EJCR</span><span dir="RTL"></span></font><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Nassim" style="" size="3"><span dir="RTL" style=""></span> )</font><font face="B Nazanin" style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%;">پایگاه استنادی آمریکا&nbsp; که در رتبه ی اول قرار دارد و و مقالات آن </span><span style="line-height: 115%;">ISI</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" style="line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">خوانده می­ شود نیز سالانه گزارشی مبنی بر رتبه بندی</span></span>مجلات ارائه می ­دهد که JCR نام دارد.&nbsp;</font></p> text/html 2018-11-05T05:35:51+01:00 tehchem19.mihanblog.com همكاران گروه شیمی منطقه 19 مسابقه طراحی سوالات استاندارد کتاب شیمی دوازدهم صفحه 93 الی 96 http://tehchem19.mihanblog.com/post/762 <div> برای شرکت در مسابقه طراحی سوالات استاندارد کتاب شیمی دوازدهم، سه سوال تشریحی با پاسخ یا دو سوال تستی با پاسخ را به آدرس پست الکترونیک گروه شیمی tehchem19@gmail.com ارسال نمایید.</div><div>برای دریافت فرم <a href="http://s8.picofile.com/file/8341840584/%D9%81%D8%B1%D9%85_%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84.docx.html" target="" title="">اینجا</a> را کلیک کنید.<br></div> text/html 2018-10-29T08:15:14+01:00 tehchem19.mihanblog.com همكاران گروه شیمی منطقه 19 فیلم های مکمل آموزشی شیمی دوازدهم http://tehchem19.mihanblog.com/post/761 <div> فیلم های مکمل آموزشی شیمی دوازدهم در لینک زیر برای هر فصل به طور جداگانه موجود می باشد.</div><div>http://chemistry-dept.talif.sch.ir/index.php?page_id=379<br></div> text/html 2018-10-29T08:12:46+01:00 tehchem19.mihanblog.com همكاران گروه شیمی منطقه 19 فیلم های مکمل آموزشی شیمی یازدهم http://tehchem19.mihanblog.com/post/760 <div> فیلم های مکمل آموزشی شیمی یازدهم در لینک زیر به طور جداگلنه برای هر فصل وجود دارد.</div><div>http://chemistry-dept.talif.sch.ir/index.php?page_id=377<br></div> text/html 2018-10-29T08:07:08+01:00 tehchem19.mihanblog.com همكاران گروه شیمی منطقه 19 فیلم های مکمل آموزشی شیمی دهم http://tehchem19.mihanblog.com/post/759 <div> فیلم های مکمل آموزشی شیمی دهم در لینک زیر به طور جداگانه برای هر فصل موجود است.</div><div>http://chemistry-dept.talif.sch.ir/index.php?page_id=376<br></div> text/html 2018-10-15T08:11:29+01:00 tehchem19.mihanblog.com همكاران گروه شیمی منطقه 19 همایش بررسی کتاب نو نگاشت شیمی دوازدهم http://tehchem19.mihanblog.com/post/758 <font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><h2><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span style="font-size: 14px;">&nbsp;همکاران گرامی همایش بررسی کتاب شیمی 3 توسط مولف کتاب جناب آقای دکتر حذرخانی&nbsp;<br> در روز چهار شنبه97/8/2 در تالار فرهنگ (خیابان حافظ زیر پل دوم) از ساعت 3 الی 6 بعد از ظهر برگزار می گردد.<br>&nbsp;<br> </span></font></h2> text/html 2018-10-08T08:05:35+01:00 tehchem19.mihanblog.com همكاران گروه شیمی منطقه 19 طرح درس سالانه شیمی دوازدهم http://tehchem19.mihanblog.com/post/757 برای دریافت طرح درس سالانه شیمی دوازدهم <a href="http://s9.picofile.com/file/8339328292/%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D8%AF%D8%B1%D8%B3_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85.docx.html" target="" title="">اینجا</a> را کلیک کنید.<br> text/html 2018-09-25T06:48:19+01:00 tehchem19.mihanblog.com همكاران گروه شیمی منطقه 19 تبریک سال جدید تحصیلی http://tehchem19.mihanblog.com/post/756 <div align="center"><img alt="" src="http://tehrangam.tehranedu.ir/ModulesSharedItems/HtmlDocument/1384/95_abartazeha_ir-2271.jpg" width="372" height="164"></div> text/html 2018-05-30T08:00:28+01:00 tehchem19.mihanblog.com همكاران گروه شیمی منطقه 19 دو نمونه سوال شیمی یازدهم http://tehchem19.mihanblog.com/post/755 <div> برای دریافت نمونه سوالات شیمی یازدهم <a href="http://s8.picofile.com/file/8327885818/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_1.pdf.html" target="" title="">اینجا </a>را کلیک کنید.</div><div>برای دریافت نمونه سوالات شیمی یازدهم <a href="http://s8.picofile.com/file/8327886068/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_2.pdf.html" target="" title="">اینجا</a> را کلیک کنید.<br></div> text/html 2018-05-19T04:52:26+01:00 tehchem19.mihanblog.com همكاران گروه شیمی منطقه 19 عرض تبریک http://tehchem19.mihanblog.com/post/754 سرکار خانم امامی مقدم و سرکار خانم گلپایگانی عزیز، انتخاب شایسته شما عزیزان را به عنوان معلم نمونه تبریک عرض می کنم، سربلندی و موفقیت شما را از درگاه خداوند متعال خواستارم. پیروز باشید.<br> text/html 2018-05-19T04:48:28+01:00 tehchem19.mihanblog.com همكاران گروه شیمی منطقه 19 حلول ماه خدا مبارک http://tehchem19.mihanblog.com/post/753 <font size="2" face="Mihan-Nassim">حلول ماه خدا بهار قرآن رمضان الکریم مبارک، ماه بندگی و اخلاص، ماه روزه ماهی که نفس ها در حکم تسبیح اند، ماهی که تلاوت یک آیه از کلام الهی ثواب ختم قرآن را دارد، ماه نزول رحمت های الهی، ماه به زنجیر کشیده شدن شیطان و باز بودن درها ی آسمان و بهشت ماه زمزمه ادعیه رمضانیه یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم..... اللهم غیر سوء حالنا بحسن حالک. .... یا حبیب من لا حبیب له&nbsp; یا طبیب من لا طبیب له یا رفیق من لا رفیق له...... یا حرز من لا حرز له.... مولای یا مولای انت القوی و انا الضعیف و هل یرحم الضعیف الا القوی...مبارکتان توفیق الهی رفیقتان</font><br> text/html 2018-05-13T08:24:58+01:00 tehchem19.mihanblog.com همكاران گروه شیمی منطقه 19 معرفی شبکه توانا (آزمایشگاه‌های فناوری نانو) http://tehchem19.mihanblog.com/post/752 <p style="font-size:14px;font-family:tahoma;line-height:30px;" align="justify"> <font size="2" face="Mihan-Nassim">با توجه به گسترش چشمگیر فناوری نانو و آشنایی دانش‌آموزان کشور با این فناوری، وجود یک فضای آزمایشگاهی مناسب برای انجام فعالیت‌های پژوهشی ضروری و کاربردی به نظر می‌رسد. هدف اصلی آزمایشگاه‌های فناوری نانو، آموزش پژوهش محور فناوری نانو و ایجاد محیط مناسب برای تحقیقات دانش‌آموزی است. از دیگر اهداف مهم تشکیل این شبکه آزمایشگاهی می‌توان به عناوین زیر اشاره کرد:<br></font></p><p style="font-size: 14px; line-height: 30px;" align="justify"><font size="2" face="Mihan-Nassim">• توسعه همگام زیرساخت آزمایشگاهی به موازات آموزش فناوری نانو</font></p><p style="font-size: 14px; line-height: 30px;" align="justify"><font size="2" face="Mihan-Nassim"> • حمایت از ساخت دستگاه‌های آزمایشگاهی مرتبط با فناوری نانو</font></p><p style="font-size: 14px; line-height: 30px;" align="justify"><font size="2" face="Mihan-Nassim"> • توسعه همکاری‌های بین‌المللی در زمینه آزمایشگاه‌های دانش‌آموزی</font></p><p style="font-size: 14px; line-height: 30px;" align="justify"><font size="2" face="Mihan-Nassim"> • کشف و شکوفایی استعداد دانش‌آموزان توانمند</font></p><p style="font-size: 14px; line-height: 30px;" align="justify"><font size="2" face="Mihan-Nassim"> • کسب تجربه کار پژوهشی دانش‌آموزان در ارائه مقاله، طرح پژوهشی و پروژه</font></p><p style="font-size: 14px; line-height: 30px;" align="justify"><font size="2" face="Mihan-Nassim"> • تقویت روحیه همکاری گروهی در دانش‌آموزان</font></p><p style="font-size:14px;font-family:tahoma;line-height:30px;" align="justify"><font size="2" face="Mihan-Nassim"> • امکان دسترسی آسان کلیه دانش‌آموزان و پژوهشگران کشور به تجهیزات آزمایشگاهی فناوری نانو </font><br></p><p style="font-size:14px;font-family:tahoma;line-height:30px;" align="justify"><br></p> text/html 2018-05-12T06:09:03+01:00 tehchem19.mihanblog.com همكاران گروه شیمی منطقه 19 نمونه سوال شیمی http://tehchem19.mihanblog.com/post/751 برای دریافت نمونه سوال شیمی یازدهم <a href="http://s9.picofile.com/file/8326109184/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D8%AF%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D9%87_%D8%A2%D9%82%DA%86%D9%87_%D9%84%D9%88_%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_19.pdf.html" target="" title="">اینجا </a>را کلیک کنید.<br>برای دریافت نمونه سوال شیمی دهم ا<a href="http://s8.picofile.com/file/8326109292/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D9%87%D9%85_%D8%AF%DB%8C96.pdf.html" target="" title="">ینجا </a>را کلیک کنید.<br>برای دریافت نمونه سوال شیمی یازدهم <a href="http://s9.picofile.com/file/8326109642/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D8%AF%DB%8C_%DB%B9%DB%B6.pdf.html" target="" title="">اینجا </a>را کلیک کنید.<br>برای دریافت نمونه سوال شیمی دهم <a href="http://s9.picofile.com/file/8326109700/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D9%87%D9%85_%D8%AF%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D9%87_%D8%BA%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_19.pdf.html" target="" title="">اینجا</a> را کلیک کنید.<br>برای دریافت نمونه سوال شیمی چهارم ا<a href="http://s9.picofile.com/file/8326109934/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85_%D8%AF%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D9%84%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_19.pdf.html" target="" title="">ینجا</a> را کلیک کنید.<br> text/html 2018-05-05T05:38:34+01:00 tehchem19.mihanblog.com همكاران گروه شیمی منطقه 19 عرض تبریک و ارادت http://tehchem19.mihanblog.com/post/750 <div align="center"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/4RDQRXhpZgAATU0AKgAAAAgABAE7AAIAAAADaXQAAIdpAAQAAAABAAAISpydAAEAAAAGAAAQwuocAAcAAAgMAAAAPgAAAAAc6gAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFkAMAAgAAABQAABCYkAQAAgAAABQAABCskpEAAgAAAAMxNQAAkpIAAgAAAAMxNQAA6hwABwAACAwAAAiMAAAAABzqAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMjAxODowNTowNSAxMDowOTozOAAyMDE4OjA1OjA1IDEwOjA5OjM4AAAAaQB0AAAA/+ELFWh0dHA6Ly9ucy5hZG9iZS5jb20veGFwLzEuMC8APD94cGFja2V0IGJlZ2luPSfvu78nIGlkPSdXNU0wTXBDZWhpSHpyZVN6TlRjemtjOWQnPz4NCjx4OnhtcG1ldGEgeG1sbnM6eD0iYWRvYmU6bnM6bWV0YS8iPjxyZGY6UkRGIHhtbG5zOnJkZj0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS8wMi8yMi1yZGYtc3ludGF4LW5zIyI+PHJkZjpEZXNjcmlwdGlvbiByZGY6YWJvdXQ9InV1aWQ6ZmFmNWJkZDUtYmEzZC0xMWRhLWFkMzEtZDMzZDc1MTgyZjFiIiB4bWxuczpkYz0iaHR0cDovL3B1cmwub3JnL2RjL2VsZW1lbnRzLzEuMS8iLz48cmRmOkRlc2NyaXB0aW9uIHJkZjphYm91dD0idXVpZDpmYWY1YmRkNS1iYTNkLTExZGEtYWQzMS1kMzNkNzUxODJmMWIiIHhtbG5zOnhtcD0iaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wLyI+PHhtcDpDcmVhdGVEYXRlPjIwMTgtMDUtMDVUMTA6MDk6MzguMTUwPC94bXA6Q3JlYXRlRGF0ZT48L3JkZjpEZXNjcmlwdGlvbj48cmRmOkRlc2NyaXB0aW9uIHJkZjphYm91dD0idXVpZDpmYWY1YmRkNS1iYTNkLTExZGEtYWQzMS1kMzNkNzUxODJmMWIiIHhtbG5zOmRjPSJodHRwOi8vcHVybC5vcmcvZGMvZWxlbWVudHMvMS4xLyI+PGRjOmNyZWF0b3I+PHJkZjpTZXEgeG1sbnM6cmRmPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8xOTk5LzAyLzIyLXJkZi1zeW50YXgtbnMjIj48cmRmOmxpPml0PC9yZGY6bGk+PC9yZGY6U2VxPg0KCQkJPC9kYzpjcmVhdG9yPjwvcmRmOkRlc2NyaXB0aW9uPjwvcmRmOlJERj48L3g6eG1wbWV0YT4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPD94cGFja2V0IGVuZD0ndyc/Pv/bAEMABwUFBgUEBwYFBggHBwgKEQsKCQkKFQ8QDBEYFRoZGBUYFxseJyEbHSUdFxgiLiIlKCkrLCsaIC8zLyoyJyorKv/bAEMBBwgICgkKFAsLFCocGBwqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKv/AABEIAZUBlAMBIgACEQEDEQH/xAAfAAABBQEBAQEBAQAAAAAAAAAAAQIDBAUGBwgJCgv/xAC1EAACAQMDAgQDBQUEBAAAAX0BAgMABBEFEiExQQYTUWEHInEUMoGRoQgjQrHBFVLR8CQzYnKCCQoWFxgZGiUmJygpKjQ1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4eLj5OXm5+jp6vHy8/T19vf4+fr/xAAfAQADAQEBAQEBAQEBAAAAAAAAAQIDBAUGBwgJCgv/xAC1EQACAQIEBAMEBwUEBAABAncAAQIDEQQFITEGEkFRB2FxEyIygQgUQpGhscEJIzNS8BVictEKFiQ04SXxFxgZGiYnKCkqNTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqCg4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2dri4+Tl5ufo6ery8/T19vf4+fr/2gAMAwEAAhEDEQA/APcdW1J9O8naqsHznI6Yx/jSwakbiMPHs96g1+PzEhGOzf0rm4rqbTbgNuJiJ+YVnVU73iyY26nZC5kPQLml8+Q9Ao+oqrbypcQpNEeCOcVMB68+9ZxqS2bLaRJ50n+x+VMee5wfKEZI9Qf8aOAelBGc4O2tOd2FYr29/dXE5iVI1YdSwP8AjWukY8vc7gkDkr0FZMgkD74cA9D702+1B7ewKKCCQQcDNJVNNxWNNJoJJCiFm9xUrwOWXyWUDuGHNeWH4kTWN79nkQKsRwRt5HufatuD4oWBXc/3m6nH8quEm1cDu/JXPU47mlECE8McV5rqnxMlnQxaVExJ74xWLF4w8R20gnly69xV3YWR7G0AKnYSD2zTUtyP9awJ/wBkVw9j8ULNoAL1JEkHUbetWZPifpIX5Efd9KLsLI7LyE9WqCeGZIy0BRsdiDzXF23xQs5LoRyRSohPUiu1sdSttQhWW2cMCOBnpRdhZGbHqLySbFQbx95cc1fSO4b+FR9RVhbSFJjMqASHqaJ7yC2H7+ZU47mi7CxWkiukGVCN+Bqq16yNtkUI3qRxWhb6haXP+onRie2akmtop/8AXIGNF2KxnLcs4+QA/hS/aHA+ZMfhWkkSRrhFApxVWGGAb2xRdhYyhdFh8oGfQilW4YjkAn2qS+09XjaWDIdedoqnYW89yCZMxjvmi7CxYFwT2GaPtDAclQasjToduHJY+oqOTS1x+6fDds0XYWIftLY/h/Kj7U390VWeK6jn8swsxzww6GrAsbsjoB9TRdhYX7RJ2C/jR9pfuFpklrcxqSyAgehquJl7/Ke4qbsmxb+0v6LSfaX9F/Kq4dRjJp3mL60uaV7AT/aX9FpRcP6LVcSIehp+4Drx9ar3guTee3oKPPb0FRBh2OaUc0XZRJ57ego89vQVHjFGOcU9bASee3oKPPb0FR0mfWi7QiT7Q/otL9oO3oM1F3pJDhD60JuwdRJ794guAvJxyKX7a3YLmsu8kZ9gHUEUl5IYQjdPWpUmauOlzXF22Oi5pRcv6L+VZ0EwlAINXB0p3Zgtyb7S/otH2l/RaipM0uZlE32l/RaUXD46L1qAGlH3fxoTdw6GlbIJod7ZByRxRTrD/j1/4EaKd2UkZepruWP8f6VhXlorwncvB61v6h1j/H+lUXTeMU3uQY2k3UlhdG3dsI33Qa6ZHyBXM31uWPmg/Mh4rR028M8A5+ZeDXn1fcfMbxS2NctmlbpTFYbQT1NOPSqvpcCGRtpzTkXdECwByeM1FN1qRT+7GO1cql+95L7mllZGRrXhqy12Fofs8cd4FJWZV6kdm9q5Cw8M2t3GJTCFO4qyMPukHHHscV3Vxc+Vc7icemKzPJ/s/VGWU/uJzvWT+Ffat8JXU5Sj2IlHlK1j4RtoTuWMVrjw/E6YaJSv0rasgmBv7j5R2NaCxKK9AzOHn8FWbtnywPwqsfBVsP8AlmPyr0MwqeozUZt0P8NAHnd74Mglt8JFtPqKw4o9Z8OTMLUu0fpnpXsH2VCvNU59Mhl+8gagDzOTxlr3G2NqzJjreuzl7maRVPYHFenvoEBP+qFOj0SJT9z9KAPLk07WdJcTWc0h+p61qJ458R28YWSIsfpXof8AZERGCn51BJoULf8ALNTQBwE3jXxHP8qRFafp/j3V7G6UakCY84Ndr/YEIbPl/pVHUvCcF3A2U57UAdBpviGw1G3WWKYKxHINWpNSso4yxmUAda8pn8K6pYviyndEJ7VUl0bXJfkluHYUAd9qHxD0uzuPLV92PSr+k+MNM1Ufu5lU+9eeWfg0bMzqXc9d1JceDZ4n32cjIf8AZNAHr32q32hvOQ8cc1FLqdnEw8ydVJ9DXkTaPryD/j5lwPQ1CfD2rS/PNdTA/WgD2iG4iuVzDIGFVNR01buPfCNkoPX1rybT9Y1jwtfKs8jyQE85Fd3a/ELTZYQ0zqrDtQB0drp8cES71DSY5Jqz5Ef/ADzX8q43UviRp1vDm2Idz2HNcyfiPrEk26C23xE8ADmgLHpd7DZpGzTssB7NnFYP26NHZQ5nTPBrnNT8Q6fr2mJb69Dc2Ey8xSYK7TVCHxBa2wWG8nhugvAmXggds152Jq1I/DsS2dp9uJHyRECmNdyLzhhWTaXdrdoGtriRR6LJxWhGSQALnJHZxXEsVJvcETpqRz84YDuTVq3vPtQ/c9RVS1hFxKftCxtjpt71fWGOJcL8vtXoUJSkrtlqNyUedj7mT61G1wEYLLwaA4HyrwevWmyN567JSMV23VtRcjJPOXs1QyyZbGafC0NvHtSEMfWot/mSfPgHtihNWKjDUimXleO9VNX8/wDsvCY4bOc9qus2+fGc45rD8UXs1rapbWyHEzfMazjK7ZvLRWLOmXO8DGTmt5TkVg6JYHYivLjj0rpE0w+X+6uefTFaPQ4+XUjpCQKjnE1q4Esec+lSJFPJ92J/5UWATcKUfd/GlaK4jHzQufxqISjv8vPehLUOhsWH/HqP940Uaec2gwc8migpbGdqH/LP8f6VTBPart//AMs/x/pVOiVrkFeePKngVkwObK+Un/VsfmFbjLnNZl/b7oj69sVnUgqkbMqMtTZicFSV+4TxU45WsWwnJjVC3QYNaUUu5T7da8qnWfM6b3N0tLizKSeKdysVPjXKlj061FduIoWdiAuO9DglHnY+bYonDMxIB9M1ciiilsRDOoeLvk9KoKflVhyD3FaFs2GAwD6HGa58C7VG+5dTWOg2KzurJf8AiXXJaPP3bkcD2Bq0NYkgVje2M8cadZVG5TTv4ufm/wB45H5UgIVsplfUqcE17nM4nMTwa5p08AmW5CIenmDbViC/tbn/AFFxHJ/utWbcRRXZH2qKOYD7okTOKhezs2j2LZxRD1iG01LrpbjUbm+GH1+hzS/KevWuYSzjtYdllJPbn+/5hc1JC91CRnU5ZT28yMD+tZ/W6fcrkZ0W1T6GlCKK5mPV9VjZzO9s0YPBHWnJ4nnVsTacUHqG61SxlF6OSJcWtzpdoPajYvoK51/Genw/8fCSxn2XOani8W6VNHuMxhH/AE0GK1Vam9mTdG3sBHSmtEu0jGarWuq2V5EHtrqKRenDCrIkDMMH6e9aLXYZXktEdcdPaqr6crDcIxweRnmr00/lQSSgfMqFsewrKstfWdVN7CbYyj5GPTHvScordjsXE05cc9O3FO+wpjgD6EVTuNSlfUGtLRwiwx5kY9mPIH5UW+qXMUsUWoBP3z7EdTxnGcUOUU7NiJ301WORGDTP7KQ8hQpq8k4ddw4XuQelUX1WWZ/9At/PjDYLZxiq23Aoah4bivYiHiBHrmuVuvAMBYtECT6Keld9bapDdSvAAY5k6o3G76etV9XmmFmI7MAXMr+WgJx9R9cVLYHn3/CIWFrMFmu7dXBx87kZz+FasuhR20G+HbG0eCrgZU+vNdKNPs1YJHaRT7TndKgJx9aqXFg0ULNpknyM3zWz8p74NRzaWGLq2lWviXR/s0yqzNGDC+OQwHavL7Twcl/qFvA6sPMcq6/xLjsfyr1XTFlitEimXypIySADkioNO0hdP1a+vpH8yW8fzFx/yzPTiphK22ocpn/8ITpNjbbNLhkjmYERu75w3qRXDXfinUdAvWsNat2eSI4MsY+Vh2r1K6v7HT+Lq8htxtAId+T9K8/1wW+vatJcABYAAqZYAnHesJ4VVXeaJaSK1v8AEqzSQGOCbevOAMA12GgeKrPxHZs9uCk0f3434J+lcauj6WOZLiGP1y1RnWNL0HWbYQF7q4kYK0cClgo9SRW8KNOn7sSovl0PRZJSPmTvUS3oDbZBg+9S7ozAsqggOobHpVC5HmIXAwKVW8VdHbCPMaG8MMq1RiZVDksAAK5C48VQ2kxiWYSKpwxQ5xWlBfx3UaTo2VYcgnrXlfX+bR6ByqLsaunys80kpyy9KTW7iJNPUTAEk8cc1NbXMXkr5QAXuB1qZlhuots6K4zkHNddCqrOzuZ1LszbHWIbGIvMeEXcQD2rd0rxZpeo/JBcqWI4Qnmse98O21zaXEdtIYmmTb7Zrgrvwhf6LscFowPuzoflNdtNye6OU9yJhlCtlGA6HNOaRF6uoH1rxOGbxMgWOK5dvQZ6j1z0xQ83iSTJa6fjnFage25yRtwR65rL1iJVtGljhaR14AXjJrg/B/jC+GppY6nlgTgE16aGyoK8jHFHUTWhS0Gb7RpSvgZDMCPQ5oq3aW0dpEyw8K7Fz9TRQBmX/wDyz/H+lU6tam23y+nf+lUhMmz5jiplJc1ibEg96gmQMh71KJFboQaGwQc4HHalruO1jFBNrMOep6VpRzFYwezdap38P7vcOo6VUgvf9H8pzgqc14mZR9nVVaGzN6U1y2Z1Sn9woHeua+IF9JZeD7qaE4dTgGt+KUS2cbg5yK5b4iq03g+aNOcOpNbRmppJ7MOhL4T1BtX8L2dz/EyeXJ6git60faR/dJ+X8K878F3zaMoWZj9inwHYf8s27H6dc16EVIlPcDBCg9M/41nOi6NRNbFJ3VjQLgtRTFVjjAIHptzTiG/2go67xtFejdtIya1FppHrxVSTVdMhLCbUbUbPvKJMkVny+MNAiOGvZMe0RYfypSi3pYpWRrsKglDbcqucVjP4z0pR/o6T3H4YqBvGdq/H9l3GPUvXBVw05J6GkaiRduCdpBGM1Qmfa3DP07mg+JtPkGHhlj+ozVOXWNMlbCXTD/ejI/pXh1sHUTukxylGSGzMxY4OPqM1QkbDZIJHuKszXNsy/Jcxn6EiqbFH6XMQ+r1MaWIXRnFNdindyhJI3C42nO5R0rQsfEOpi4UW95cSk/KiGQ7fyqhdpbpH+9l3Z6CMbqn8Lxi28RwNeIBDnh3bFepQ+sLozBQqOR0lzqfjGO1beqrAylWHkgtgj1rUtpYotFthOMRhQGEn3mPfj2rWkEqLtZ0XdzvJByPSuev45Z7jcSCqngYrfEVakI67nXCD2bLdjLYQzTtBI7S3BHms4znAwMfhVbxLffYobUCJi0c3nK+zIBxilt7dg429fXHT3qZNb0W6hmtnvEZE+SaOYbST7GooVatX1KqRsrLcxo/HF1KyxkxqJCEBCDmuxj/d26rtyQnJjAA5715Fqfh2d/E72Xhuc3KMRLGU5WEnqpNenacLq00aGHV3V5oxtYoOa641qlmp9DGmp/aJtQhuLhIpLJlW7j4EhXdx7g0wxNat9u1S+W4NupZJGQIkRx1C9Ae2etQPdXZjeS0KNKvEaO2M1xfi5vFE8McmqQLDYbtnl23PPXLVX1lWtHVmknJLRHY23i7SJ4AZJjbsmcpKclh6571ftNRh1G3aaweQwDvjANePW0ZuJoIS0gWSRVYmPsTjFezwW0Wn2KQgrBBarjzHA2H60qbqy0kjKnKT3Mu4upROBtL7v7oNT2TyM7K6kL6H/GorDXdK1O+mgs5trpkL5hwJD/s1Dr+s/wBg2aPaqkl2TxAGyTWMcNV9pzN6HVfQreJ/Bdr4hhMkR8u/jGVZhuU/ga8yeyuIJnS6PkyRnaVA2598CvTLPx1DKD9usJrM4/1ineCfSsJL63uvEjajfWDCI4CqBuwB3K+9bVcO5y0bRyyg5s5eXQ9WubcPa21xJHJ8u4entXoPh/QdL8NWKQ6YrCSRd00koDSM3ce1WF1a21BGFvqMdui9pF2AfQVXi+wzyiKO+3yk/wCrU5LfSumlQ9lGydzto0Yw3dyS/v8AYm1JcZP3T1FRKzvCU5IYYJFSy2ESOSUIwejDBqWFASTEB8ozis6jqXO9OK2MGHwzouiWt5OkbPI4Lu0p4z7Vk6Ta3GpkyhPJGSIsDIIrQ16Ce/U28TlUJ5FbOhWfk2caLhNg2nPc1484/WK/LFEVIW98y4tL1KCTLXW5/QJjitqzF3Eo8wVpTRs1wgj+faMk5qxGM9RXfTy9X0lsZOXKitHNIF+fg+tSM4cfvkznjy5OVI+lTMAoztFNQJMflBZvfivThTcFa5jzJ9DNlsRZ/PbRma1+8bdz/qj6qe49qs3Edv8A2eZoctHjO5up9ati3KsGiRvkOdjDv3rM1FvspliQ/uLgYC9Np7/rWxlJLoYPhrSP7U8Ry3XSOJuAK9TVcLsHTGK4PwDIBPcjHR+K7HVbe5utMmisZTBMyfJIP5UGWpLbzxXiM8LbgjGM4PcUVieA0Mfhxkbl1uZQ5Pds80UyNS3qABaLdjHPX8KrlIz8vljHrSa5qUOneQbiNmR92SP4cY/xpsE6T26yxfMrdCK4a6lCbmawtYcLaIj7pBoFnwcMwNTgckMeacpIXrkVcajcbjaMy6s5trADeMVx99vgYSkFA0mxhXohbHIGfrXPeLLSKXSJ2jXDowcAd65sXaVFoi3KHh/UFntfszn50+7z2qt4uYyeHbqPphq560upYHWWM8pjd71vanOl/o0hzxImfoa8OjW5VGL7mlOaasYmhWay2SR7QQyEHPQ5610MN3eadaiFLcTFBiN3b7o+veqHhhVkt4wOi8cV1w05ZYxkbvr0r61xjPdEpnEXN7rksxkbUJYW7Ki8CmSrq17H5V7qNxcIe33a7j+xl35BI/2ccVKmjqD90fmaaikI4CLw6oI/0dAfXaMn6mtCLQXB43D2zXcJpca4+WrC2CDtTA4dNAPpj6cVKPD3zd/zrtxZRjtThaR+lPmaA4c+HiDnHNRSaAxPOT9a702kdNNkpNF2wPO5PDuThkX8VqP/AIRxMf6pP+/Yr0U2Ck//AFqQ6en+RSA8+j0BlOVQL9FxUn/CPmRSjruz3I5Fd6NPQdhSixT0Ge1Vd7AeaXmjSxW7FZbgiNhIAJm7HJ/lW3fat9k0FL2GIGS4AMEbfxGumuNNUfdGQcgjHUGuen0B1Ur50kiKf3auBiMe1clXDqo9QKUXiizW1hldD9qIxJGg6N6Vy1zCLm8lubiMDzH5RY9zD2rrx4ez0GBnnA5P1q1aafNp9wbm0CHcMTwsud49j2NEMOqfw6DuSeHIbaDSTDZ2TWRQ/vQy4bf359Ks3MCyR+W5C7hkgHk/Q96rya4oG2TTL4IPVlyfY+1c9qN5qN9qUV3HiE27BoYhnAx61M6XPeL6gnqbn2c2dtLMVWWOGMv0ySKYPEFgmgi/glV45BhI2GTn3FVb7WLy9s2t7W0MAmXEzk9T3x7VnWeg8/6scnPPb8Kxp4KMJXRUpXM2KynmuJJB8jvJ5yqD8qnPUVo3UOo6ivk3uoTSRZ3GILtUn39a6Sx0UIuSvB6qeg+lasWkrt/pivRskQcAuhFiN0e3HAKcEfQ1Zh8OhPuB2P8AekYsfzNd4umIOyiplsEHQClZXA4u38Pbedp/OrP9hEAMBtPqpwTXYraIB2pxtYwOelU2wODudAUqTLGj9xvUGsm70iSyV5rXNvLENwkC/N+Ar0XUPLtYxtiEsr8RoTgE1iyaZdXW/fq8ijHzIsCEL7ZIzUKUVL3mNNhtH9k20tw2+RoFd3fgkmoLXBgZ4wuGGDVi4smWxjtofmVV6uclqgs4fJDKF+X+teXCVX2z7G8JMrR6cskjMeea07S3SJlGM+1TJFsVhxnHA9adNNHaWxuLhliUHaC56n0rqp0IQlzWNKlaTjY5/U1uk1Bp7aQjaeAK0bGe4uYsyYDfTFTxKsjvyjE4Jwc8GpfLVVyi4x1ohT5ZN33CUtEc74x1bV/D/h+TUtMto5hAcyB+ciuC0D4rtq2qAaxbrZQygeW0LfdPvXrd9bRahplxZzkiO4jKFlGSDXgXiD4d6p4cLzRr9tsXYlJlBynfBxTqya2OSpJrY9rDXM0YuIr+aRHGFdQCrCsvW9UnaGOG5kjkaI/LsGCD71554K8eTaNMlhqZMtkxwuScxfga7yLytS1hGiPnwtyHA5P1ranUjVVyVUua/grTZot875UyHNd0COpO3AyfaqNnEkNouFI2joBXM+IvG0Ko1jpBMk7DDSEYCe1aaX0G9Wjf8LvHJp900ONhvJSMf71FVfAilfDC5GGMzlsnqc0VQkReJbc3EUKhQ3DZB/Cud0y8k0m48mYkwyHA9F9667VFDCPPv/Sudv7JZUbcOCOazqR5tGKLszoVIlUSIeq8c9aWNyeGHPtWJ4euioazuGJccRk9q2yu3GD8w6+9cvLyuxpuD5Y+npmsbVf3l4kQONykEHvWzLueP5DyKxL/ADPqUC4+YDrXHim7cqLS5onGGM2txNbOclWIOasWM5NhcWz53AHFZ/i67/s/xdKHyFYYJHrVSw1VZLw4bmQYHNeG6TjNLzOHmcJtHUeEJPLRYiej4r0mzAMYrzDwv/rn9pTXp1gf3Yr7On8FzpWiLuwZzilxS0VQCYzS0UUAFFFFABSZNLRQAUUUUAFFFFADWXdUT24brU9FICqLRVOQaa9qD2wT3FW+tGKetgMebTQ+QQT71XGirnJAPtiug2imlRzz2oWgGKmkIDyoqzDpyJ92oNb8UaP4be2XWr+O0+1N5cIf+Jq142V0VkKsrDIKngijQCOOAKuMVMoxTqKAEwM0uKKKACmnjqc+1OpjcHj7x6UAY+sAG8tHdPlR+Xz92q01xHGyJNNGjyHCqCPmrVvIEntmjmUNH3DcZ9+K5LU9MjRvMsYlEsb+ZGxywIHYVlKCbuO5L4nupLHQboofLnbCxYP503w1MbnQ7eQvuI+WbPUN71ka7eHXbi2htYJXCfvHX7vluevXtU3hdbvT5Li3u7OSPfljKWBUntUJqDKR1agbRyNqHJNeKeO9Vl1DxLeRx3L/AGaI5CBuN3qK9QvLqS4yiNtOMECuZvdB8OWBbVNVHGTu3Hhm9MVwYjEe0uo6WFUvYyPhjqF5DdXjTGWeB/uu+cCvUYp1mUFOVPoa8qsvHVrJJPDpmnLbW0ZyOfvj6V0+ma0l1a297aEohbDxg9KKGIcIpS1uVB2STZ2CFTNtzhT39faobeM/Z3BUeXIxYI/KkfSo3lDWqTBxhecDtQjCLYyvuTIBBr0lOEkE0cxrnw40LV98vlvazsfvJ0rl7bw7L4X1ZFtNVnRM9XHFewCNWXpxmuJ8XRpcXiwRDLt0q1CK2MrHXaK1zcQpJcX6zrjpGuKy/GHh62MP9p2qiJlYeYEX71avhjT3s9LiWb7xFSeKbhbfw7MrMA0mNi5qtLXGg8Hgjw8m7GfMb+dFHg9t3hyJumWYmimZ3JdQGfL/AB/pVCSMMp+laF+P9X+P9Kp4qZbjMO5Q21ytwvGD1FdCjiaFJUP3lGao3cKsmCMiotKuCpeCQ8g5X3Fc9VNK6Ki9TXU4HHWqr2qtqscm0bQOasqw3D07+1RsxEhNckvfd0bx0R5r8Q7QzTz3IHzRtu+orh4m8q8hlXqp3Z9q9b8V2SzQBiAQ6lWH4V5CwaM/Nxg9fQCuKslzpnBiE42Z6R4QfzohLjln5r06wP7tfevJvAtyGR0Jz5R3EDuDXq2n/c54wATxXu03eKZvB3jc06Wm7sdRTq0KCiiigAooooAKKKKACiiigAooooASvMfHvxc0fSNI12y0zU1h1ywUKIZRsYk9Cm7hvwr07FeG3nwRvbz4yHxFfG01DSLhmaWFjgpxwMHr+FAHS/A/4lX3xF8L3L6tbol7p8ixSzR8LNkZBx2PHNem5rnfCvgvQ/Bn21fD9p9lS+lEkqbsjIGBj0FdDnGKAHVg+Nry40/wJrd3YzNBcwWMskUi9UYKSCK2w+eowPU02aFLiFoZo1eORSro4yGB6gigD4/W68e/G/w5Hb4tb2TReTJ9yeYn15x+QFfUHw90vUdG+H+j6frbs99b24SYs2TnPr9KvaR4Y0XQJJn0bToLNpjmQxLjdWovyqB+GBQA+ijvRmgAopu7+eKAf5UAOrzf41+PV8FeCZlt32398pigIB+QHgtx6V6MDnpXkeq+G7fx98cS+qQGfTPD1up8snKySsMjI9sUAbPwVubm/wDg1pM19K8s7xy5kkYszDe3JzVL4b6/Jr1prmlztuvtLvXji8zv6Z9q9Kt4IreNYoESONR8qIoUKPQAV4V4ikuPhr8dYr+2DDTvEyiOQZwqS5pN2QHfot/aTCCFbG6u5G3XW0EMo+ua0pMiPOWJ6ktz+AqRoo7WN41xGE+aRx1b1rl77xPL9vja0wLENtOV+8O5rjlFy2KRbuZgsvmDq3AX0Ned/E0XDafA+3MKyfPz3r1v7PBIqzKqsjrlW964/XfDd9rcd5YSCNFxmMk8Fq8t0JQu2XN80bHk+lPtlkSAbnljPlj1OOleoeCvDMuiaCi3zGS5uCXaMn7lcFZaDfaB4vsLHVbcwuWAUn7rfjXuE6MeYQCQMHnpWtOPupMyjHQp2qCGTZwQ/DKTxSLM3kmO5fDeYCCPrVUR3tvrm64X/QQm5pM9Kt2iCdfN8v5XfKZruw7TVyuY6G0kLqc881yN6A3jCJXGFz3rp4pVtIGkmbYo5rk4zJrHilJLUbkU8mu4k9LjjUIuMEBRivNfFdzf3HiBre+GyKMnyVHRh616VEAkIB6AYNcf45jiFxZyYHmjIU+oxR0A1/CI2+HogP7zUVJ4WAGhR/77ZooWxnZi33/LP8f6VUAyat3/APyz/H+lVV4pS3GMcfIcj6Vlzj7PcpOo6da2eGXmqV9AHjO3ripaurBexZSUN8wYbWG6kLAyAZ61l2VwfLMbdqtmfa6Me1fPyqOlW5XsdaXu3DVrYXOnyIqksvIxXiWoQGO+njwSFcgHFe+BlbBc4BH868a1/SZoPE91Zwxb3kbdGM+ta4hrRo4sTFySJfBl2Y9SSAIz7423FVxux2r0dP7S+3W91biS1NuP3qy9JU9vesPwV4Tk0q7TU0vizMhR7d1/1ZPXFbeoX13c6k2n2ljMERg4uAP9b9D2r0KFRKOpcI2idjDOs0aNGTtYbhkfpVgHPWucstSBcQ3KPB0H79MAH/e71vxt7YruTTV0UTUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAJuHqKgjv7WW8e0juInuIxl4gw3KPUivPvjB8QNQ+Hej2Oo6dDDOXulW4jkU/vI+cgHsffmvFdL1LxhrfxfsPHllo9/p2l6vcIoYZeMxgYKlsDIyOuBQB9Yhge9IF5zxn6UAnbj+LAJFOHAoAbjPrz3PavIfFfxrv9K8SXWk+HfCt1rX2Ntks6E4DenANdX8VPFOs+FfCsUvhizW81W9uktLaJhn5mzzjv06VxWnePpfDnwr1K51vRINM8StJ5LWf+rN1O+AGxzj72fwoAk+GHxE8UeP8Ax/qDX2nnTtJsotjwN1ST0J9a9lU8AnvXI/DrwgfCHg2CxuZDLqE7G5vpQ+7zZ25Yg+nT8q6wDPr1zg0APznpzXK+I/Fq+HvFeh6dcjEWsSGBZCcBGA3c/wAq6d8Y3HAAGdx7V4V8W/Enhvxl4ekuNA12E6n4WvUufK+753zBCAfTn9KAPeB1zSEj1qlpd299pdtcyJ5bTRK7A9iRWR8QdXn0LwDrGo2TFbiC2YxYGTuxxQBX0HxeuteOtd0eCSOWDTdi70OfmIyRWh4l1eXRrW1aBcmadYz7A1wXwH8D3/hnw5PrOuu32/WWFw8bclQeRn65rpviQX/s7TiOAL1M89sigDs+h4x7189a98Wk+GPxY8Q2dzpb3kF6YZN6vtZcKegxz1r6FI7jv1ry74p/BWw+I17BqEd+2mX8Y2NKI/MV0Hbbkc++aAO38LeJ9O8YeHrfWNIk8y3mHAIwyHuDXLfGrw0Nf+H1xPbwF77THW6tmUcqVYE/oKyfhB4dufh1rOr+DdQ1Bb3zCt5ZSY274sbW+TJ2ncfWvVLiBLiB4pl3RupDqT1BGCKAOBs7281vwrptwVVDeWqSmXuc9apvpm5Thdwxt247d8V266VDBaxW9tEI4IkCRRj+FR0FNXSxyQvNSopAc3ojTWN89i7eZE4zEX6A+gqzcW0lrfvdAb0kTa0ZP3T/AHhVjV7CEWbyyA4i5VhwQaz4Vul0sJd3J8wfcfGcL6GuDGLlhcpakOow6ZqUUMOp/vFjYMkh+8p+tbCRARgDDoFATB5I9TXMqs+5jJCDCeC+eta+m2zCwEYZmSbI355Qdq8yhW5pWKew3WbiFQmnxyBp5mBIB/h9KuWMXmNkDAKjaB0WvN/D8D2fjW9hu5HcxudjS5PGe1eo6XtkRWXB7Mq9vavYwtvZtma3MbxVO6Qx26EjzDg10XhnS4LLT0kRF8xgCXNc540jeMwSqMhSNxrqvD13Bd6TG0TA7QAfY12AWb/U7PTYS95OsXGdrHrXnWp6s+u6156hhDGSI1Peux8UeGYtct/MRmS6QfK2ePyritLtWR9ko2vHIQaT2FJ2TZ6D4YUpocYyCdzZoqXQk8vTAq9N7fzopijsQX38H41WHSrV6M7PxqsBSluIUDimSoDGT0qUCmyDMb8dqVrgYMlu8TvMOEHJpiXCyNkn5WHHtW1HGs9g0fU/xfSuOkZrS6ltZuGDZX6V4Oa0pcynE1U7HSWF2STBK2QBkAnrXAeN4r4eLYJdNSeS48gfPBHnaff3ro/thURzI2GVhtJHSqOt+KdQ8Oa9FJp5SSCdA8sTj759j2rhoVPaNJ9Ak4yia3hJ9eOkPJ4jtnguIz+5dud+fUetW77WxpkVutwpkaWTKKDyPwrmdK8Yah4v8VWulxW0dtaQN9oumzljjnbVrWi114tvEVCn2XEQxwGDc5x617cKKnJNMim/daN9tUXWZIIzBJFbK2+YTcMx7bce9dZaTmZc4rktHsSnlsoO5ehrr7SPYmDwa9GMeVWGXBS0g460tUAUUUUAFFFNLgdeKAHUUzf8u4kY7mk87KBlww9Qc0AYvivwho3jLShp+v2guYA25RuwyH1BqTw14ds/C/hu00PTg7WtmpSMynccEk9fxrXxkAg/jQVAAHbpQA0nBwT1JwD3pplVVLGRcKNx+lcf8WL+/wBP+G+oS6Rc/ZryZordJVGdokkCZ/I15NaeI9R+FWm6x4U1zXBrt7d24TTYopTIUlYEYOegzigDe+MnxJ0m60Gzh8G+IYLjX7TUo5IILYeYxYZBBH1NQeBfg/4hufFlp4t+IOrfaZ0cXEVmPnDOR/Fngcdq1/h98CNB0GfStf1J7m41qNRcuGbCLIwyfl9skV6+VyCASB7UALgH6UHt9aXFDD5SPWgCveBzZziI4kKNj8q+BPs8i+OGS6jkTbfgTZH3R5nf2r9ACeMZ5HavGvjrc6Nonht9OsNOtU1jxLPFbyPEgEpQOGycckZGPxoA9etUSO1iigOIkQBGzncMVxvxh1G2074aagbuQRrcFYY+5Z26CuvsLcwWNvC5IkjiVWx2wO9eM+LvDHir4seP4IHjk03wnpk5GZcq08iHkhR156GgD2PQs/8ACOaYCMf6LFkf8AFc98T0dfBc17GjM1jIs3AyQAwya6u2iSC0igi+5GgRfoBimahZQ6np1xZXSB4biMxup7gjFAFfRdVg13Q7TUbGZZobqJZFkUcHNWLq7t7O1lu7yZIoIVLSSucKgHXJr5O1Lxj48+CmuXnh6wm36Ssx+xreQ+YhTP8ACe1ch4s+LPjHxvD9k1bUm+yk4NrbJsR/TIHWgD2/4beNF8c/tEa3qNu5ayh05oLXP9wSLz75PNe9bR6V5B+z38P7vwj4Un1DWYY0v9TZZEBX95FFjhSffrivYKAGkUhUY6D8afSHpQBznie2MkcEjTNFAjfvBjINcvrXie302MkQytBKQnnlOF+grv7mJSp3cqw5B5Fcdd6dBf608GsKogSMeTG3AY/WuavS50CKb694ftNH+3z38ItEQkhn+Zj6Yqr4Gkvb3S59TmuTJaXkpNrEV5VR2q3qXgDwzqlm8F5pUQBGd0RwRnoc1d0HTIPD+mjTLWR3tkP7sOclPxry40YwkVqXo7O1ikluZkjjYDdM+OQPSq2najbpJPdeYI4rmUuqk5K/Qdq1CgnhMUpUxEYkU8bh9aZ5dhpkQuEigtZMYV1GC49K9OmuVaA1cra7c2Nzo0pZ1kTb6YIrJ+HvnmZymTb5+XNZ3iu9W9txLDbqhyB5hH7x/qa67wf5aaLEqA78jO7r09a6Y7EnSZ6g9utefSuh8QXPl42eYeldB4v12TR7ELFEzPMcbh0WuO0kO3zOxZnYsSaTC2tz0PRW3aaD/tH+dFJo4zpy44+Y0VoY3ZFe/wAH41XqzefwfjVcVEtyxwpsjARnPQU6opSAp3dDU2uBHYWNwZ3mziJh09RXP+L9N32/2mN/Lmj5B/vD0rvoI1FpGF6YFcH8S5pbbTD5Ab3wKVWCqU7McopxODl1K6WEsTgLglaz9Xu5NVUahIpxERCq+o6ZqSGQXFmM53Fear2C+d4TuAw+aK6bP+72rxcJRgq0oM5YXu0dl4audH8F6HLqN9dJJfXC/LEpyR6Ck8OXL6xLd39yMSzzBiM9Bjj9K86uUG5XXdu7Aniu98DuPLdc8swJ/KujA1XOTTNKc9eU9O0y2XavuKvi/tk1IWAZROV3hM8ketVtLcbU9hXCeNryTw58WfC+suxW0vA1pMSeASML+pr1joPUGdUXc7AADJJPQVDaX9pfKzWV1DcKpwxikDBT6HFc58Qle58LPpcd21kdUmW0+0r/AMsw+ec9ulY/h/QdG+HGoab4f8Olo5NQYS3PnSF2lAGC2PXNAHolFJmjNAC0zBOe2e4607NNOeQODng+tAHjXxB+Ng8J+MLzwvf6Q8ttLalY7i3k3Sl2BC/KcDr71zH7Omv+Kj4ivdA1n7XJYRRmTF0pzC3YAn1r0rxh8HdB8YeKLXXbqW4t723dHJjPD7SCAfyrv1t4kkeVY0WR+GYKAT7GgCUHgUjthT1PsKTlSeMKOmK4v4k/EjTPh/4elubmWOTUZFItbQN8zt6kdh3zQBH8Xf7Cb4YatB4jvDaWjR5jKPhzIDlAB3+YCvPfg18FdOj0mw8V+KoprnVJv3sME2CkYP3WI7nvzWf4S+FN98S9P0/xj4v8QXcn2m4N39iGSgTsBnp05xX0LBFHBCkUKBI0UKqr0A7CgB6Dax547+9ScV5R41+M2j6Z4L1LUPDGo2txqNpci2a3lGCr5OflI56HkZro/hf44Pj3wfDq0lv5Fxu8uZQflLAdRQB2tI33TSiigCN92Bt5OOAe59647T/h/DJ4xl8V+IpRqGpg7bKJuYrCP+6nqep3EDrXa0YoAZg4IAx6YPWkKlh6cdqkooAQDCjPakOCCP60Of8A9fpXCeLfiv4c8Ia7/YutzS2l1LbNLHO0eY+hxz9aAOg8ReE9E8W2X2bxDpsF7EuQplQFkz3U9q5zQPg14J8M30d1pmirJOhyslxIZNvvzXIfBH4q6z411rU9H1eSK6SDMkFyqbW2k8DH4V7agO35uvqO9ADUG3g5P4YqSkAxS0AFBooNAEUkYMe0muB+JMbQ6HbXC7i0N0CxTgleOK9BauO+IMIbwu5YcI5bGevFZ1L8lxPQrp4l0O6sYZU1GGEuoXy2Y5J9KYbZ2uFdpG8s8hs8GuE8NeC18QW0WpzzrCkUxIj29cGvTRp+I0Ej7o0HC968OVOdSXN2LhN2dye0AaMLztB79zWPfeGr6+1Ga4bWQGB3LE9uGEVS6/rn/COx2sUNutx9oGWBOMJnn8a2La5hvrKO7tn82OXkMvWP2NetTTjAk4bxTod9a2IeQx3sQ6zJGEKn8K6nwVJINGjDjdgd+tWrxo1s5BMoMZHIPrUOiuFhSOMA5OAB2raDYGrr9rFeaDcpPyFXcrehridFUMqd8Gug8WeIIrTTxYQSJLcz/KQD92sTRkwg+taWu7C30O50kbbBR/tGil0sZsR/vGio5mMq3f8AB+NQVYu/4PxquOtVLcgKgu+Ymz2GRjvU461HMjSYSPlmOPpSQFrSdVhmVbeUhJVHAJ61H4m06G+0SZZhzgkVNa6DawyLNKpeb+8e1HiC4httKkaV9oC01tYo8Pmt/IkeBcja2QaraS3m6ZrkWMcqwHpzVm6uFutQlZX43HmqFi7QzaqrI6JLb/KzLgHGa8iKccXI5tpspzI8tkhihkmVfvFFziuq8Czl7pwSVULwrDBzXbeCraCDwjZNCiM0yfM20HNO13T7eCGK/t40iljkCsFGM1eFpeznzd7mkKdnc6PSJP3aELhiMYNc98XtCfXvh3e/Zl/0yxK3kD4yUKHdx+VbOjTb0Ug7s8/Sti8kgXTbhrpd8CxM0inoy45Fer0Nj5W8Q/H2TxN8NjoWo6dImqkqDcxSbVOP4vrU37Or6t4g+Jhv9Wu72+WxtGVZriVpNnPC5JPHXitrwz+z9onjXRW1d9VubCWe7nIihCOvl7/lHtgV7f4I8CaP4D0cWGiw8nHnTuPmkOOpoA6aqGuah/ZOgX+o43fZLaSbae+1Sf6Vfqhrlh/a2g3+nbgn2u3eEMRkKWUgE/nQB4t8Hfjlf+LPEDaF4nRGmuC0lpPGoTC/3GA9Oma9vS7hmuJLeORWljHzR55HvXy3a/B7XPhf4i0rxBqOqWEscd/HCkUTOHk3ZwentXc/HdfEPhufTvHHhK6mt5Fi+zXaxIWXB+YMw6Y7UAe4gnb7f0/GsXW/Gfh7w7atPrGq21sqdVMgLfkOa+MNX+LfjjXIwl/4huQOwhPlZ/75x+tZ2jeEvFXjS8C6Tp17qMrZzK2duR/ttx+tAHt/jj9p1Qstp4Hs/n+79vuBkL7qh6/jXB/DvwJr/wAXPGH9reILi6n06OTdc3kxJD99i56fQcV6B4H/AGYo4ZIb3xzeiYjDGxt2O0+zN1/KvoDT9MstKsIrHTreO2toVCpDGuAAKAFtbS3tLKG1tYxHDEgVEUYwB0qUkEHfxk45p+znOeaCuRigD508L/AW6j+J2p3Pi+whu9EuFmkiZH6Mz5X6HBr2zwl4P0nwVo/9maJHJHbeYZAJXLtn6mug20bcHNACiigUUAFFFFABRRRQAxhuDAjP1714/wDFf4NXnj7xdYazY38MS26JFLDMuQVDZP6E17EVB60bRjH+TQB4f8PvGOhxfGjV/DNp4fsrG62G2jvbJdiziIEncg4B56gc17ehJXnrXMwfDvw5aeMo/FNrZeRqiBwZI3IVt4wcr06V06jAxQAtFFFADWYKuT0qs9/Aqks+Md6lnOYnXpx1rGVMRn5STnjAzWMpWA1knjuI1eJw6njcK5nVbNdemvbS6aTyGykBRsANjqatvEyStNZSCGVRnHO0/WqcFytjEILhzLPMS5ZRwfas61aMad2Va5k+CoH07TLnS7klZ4ZjyejDPUV009xb2cBnu5EgRedx5L/hXNat4r0/RljutQItEY7Q5HT61zmo+OvDzLNeWczahcMuI1H3K4vbpU7xJbUUQatqs+ueL0YsohRSYV/2c+narP2nUNJtpZtJuJLcseUZMqa5nwxcPf8AiIzzDb5q5K/3eegr02HTlurMK5Jjwcc+1d+GlzwuyVfc5rSNe1bXHMF5Mo2nkKuM118GnTz2LxW9w1rMwwsuMY9q4mOzbTfEiLASwJ5r1eygxbqxGCRk57VvFWKueW/2TdafqhgvVLTK2QW5MnuDXW6VBgJketWPGcarc2cpwTnA9aXTsbF9qa0lclnR6YCLIf7xop+nDFoMf3jRSsNbFK7/AIPxquBVi7/g/GoBRLckOBmlsWB1AKT8xHApp71SleZJ0e1GZEIJx6GkhnU56kc15N8RNUuLjV49ORysZ+9XrEbExozjDEc/WvIvG8anxjER1/8Ar1QzFECaJeWszwCdD1jfofeut07xP4e8TH+yLq0S3uxEcRMuAVx1FYHimGRW08IvzMnTH3vxq74O8IpZ3D6vegS30i7UbOREp7GvHrSksQ7GSu5s6LRvI060FtbN+4QkL7CpNX33WnTrEQsUaZOR94+tTfYYVt8KVznsawvEWtT2zw6dHAUabgSnoB6UUnOSjc3d9jb8PSnyVHUhB0rpbu4S10q6uZQJIooWldXGQVAJIx07Vyvh9CqIBwvQ571yfx98ZXuh+FLfQtF3Nfau5iPln5wvoB6HpXr2aSuI+a08U6tb+LZ7nRL+4topbx3iijmYRgMxOMA46V92aRJLJoli9y2ZXt4y7D1Kivn/AOEv7P8APZ3lp4g8aYVoyHh08DPPYv8A4V9FJgBUGAAOMDj6UwJKaTjmnU1l3dgfrQB4r4gXU/ip8S7LT9HXb4a0C5EtxfkZSeZf4UPfB4OOlexz2cdxZyW08STQumxo3GQy4xgiktbWC0haO0hjhiJJ2RoEBYnJOBxk1ZBGP88UAcTZ/B7wLYXP2iDw9bmXfvy5J569M4rrrWyis4hFawxwRAk+XGoQDPsMCrIOaWgBqgrxyaUDnJpaKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAaXA61gz+PPC1tqRsZ9esEnX7wM67VPoWzgH2JrZuuYZBjko2CPpXhfwu0G11XwLA13YwTyl5BN5lurFj5jcuSMk9OaAPd0niliWSJ1dHGVZTkMPUHvUgOa8n+GdwNH8ceI/C8Tk2dtHHdxb5WfaZCcquTwox2r1aPO35uvegB1FFFADJMbTkZHpWTfQMDmGXyvetdvvjBFcR468W33h25sLPTNLF5c3m5xvOEwp+5n+8c8fSlZdQLJ1GWHbHfKdrNjzQOPxFZVxqlre6lHbRRSGOQ7Yp8Yyw5Ix2rV0m/sfFOhx6pp+1kkBV4d+TE4OCp9wQaydcsXsrJ71OZrX5wScA1z1qMJ0+UpSstSpr/h+PxHo91pUqIWkQiFnGSHFeLaVpz6XC+m3Khbm2lKs2K7DxF4+12ewlNg0dk+OJFHPvWJolnPe6dHMzNcXtw+GZurGvClFxg4oxqS5loafhEhNaAZMEjqM88167A23TMjjAOc9uK5nQvhvNZpHdS6gqXRXKxshIQ59q3VmMEVxaTlXaFikjnIWTjqK9vB+7SHFPlKfg61ivvEU89yudhO0HmvQri4itbZppz5caDLd+K888ByH+27nHK5NeiyxJMCkihlYcg11lHmmq63/AG/rSyxArBb/AHP9rnrW7pvMY+tYEuniw8Q3NsBhVfIAHaun09AIx9aBM6LTv+PQf7xoosP+PUf7xooGU7r+H8ar1Yuv4PxquelKW5Ijf0qzpEKszzHk5xVZiCMe1GlXqQ3DW83y7jlTSQ1uat5OLW0eZskqCeK8da4k13xUZpd22N+M9RXss8QnhMUmOe+K8k1vS/7C8RebDjZI2Saoop+M7e8sZ4Ha9eZJF+RMD5KxND03W0v47201gpGMu1jKTmYHpXY+IFsrySwl1GYRQqmSM43VG97prqLj7bboUXChcZUegrw8XJxquxn719DYP2qw0+S/3GWWCLzJol54x0Hrircaaf4q0GKa3cSxMdySrgtC3qR7Hiqdp4j0y30gahLdqLdAcK3JfHUV5d4e1a6s9WluNLmltYri5ZginjBJPT8adJ3kiud7M9e0RXt7g206lZoQC+B98Z+8M+tYn9jw+Ifjst7fLHJFo9mpt4+uGYdfwq9pUtzdX1tcXM7SSQuXDN3yMYOOootttl8aVUHZ9ssA2ezEA17XRGm6PQ16U4ADpSLS0yQoNFIT6daAEIz1rwfx74y1k+O3l065e1sfD17FEIiC8c8rqDuKrhmADEYz1r23VNSh0nS7jUbo/uLaMySY64FfOuJpbHQ5LjLXOr60XcHqw5IB/Com7AfSULhlUZGcDIHbipap6fIZYsk9AAMfSrlWAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQBFMMqRjPHAz1NeG+JfDms+HtVu7rwlrF/pqXkpkmghKFN34g4r3YjOKo3Ol21wvzxgn6ZzQB5V8NtHvLPVrjUtTuJ73UblVWa5mA3hQeBgADFevqCgwOvb3qpFYw2bfulCr3AHX6mmadrel6x5y6XfW16YG2Srbyh9jDscdKAKXiHxZpnhlYk1F7iWaY5jt7WFppZB6hFGSPpUOgeOdD8SXLWthcyR3apvNldRGGYL03bG5xXGWd49x8cPEBuVKSWVukNtK/zfu2UFgo7c1d8e6Qlxpo1fT0W31fS83FpcdH4GWDEdQVBGD61jKqlLlHa56RwSOvcZ9K89+Lchs7Pw3eD5Wj1+0jJ9VYnNdX4U15fE3hPTtYVPL+2W6ylM5KkjlfrXIfG+WGL4eJ56l5nvoRakD7s2TsP861bsriKXw4u7ex8a+KNDijEYmm+2w4GBt6H9a63xpAo8J6o3/TIfzryfwpqj23xftFmb97fWYi/EYz+oNeueNCD4O1FiPlaMDg571kp81PmHNHzxfRhrEKeN20V2nw3slbXII5MEwIWx/WtofDCy1HR7O4i1BwGVXlHX8q6HSPDGm6DffbbeaR32bCGHBHtXlQpcsnJ9TnhT1OiZS0h7bj61w/jqSSPU7UW7uJriMIwUcDHeuqOoB5NuNgzwTVnyI5nWR7dHcD5S9ehTnG1onS48pmeD9Mi0+3Ej/vJH6nGDXVyyRwozyttjT5izdqwZZ4orhYw6iTtjpXJeKNQ11rgQX+Y7Q/cMf8X1roUmyRxuxqOuXN0hJV3wGrqbH7o+tcrotv8yY4xyVHSuvs49q/jVpXdiTasf8Aj1/4EaKLP/j3/wCBGistRrYpXX8P41XB5qxddF/Gq2MjitZbkiPgfN2qqNIk1Ns7zEoPDg81ZkOdq+9bdugSFQvAK5pIaGW0Bt7QRNIZNo++xrzbxzcRy6lCiHcd2OOa7LxXrZ0TSmkQZZhxXmuj29xrmo/bbg5XdnjtTKE8Xf8AHpYB+ipkj2AzXkK6vJqviCP7PI4RZWVo17gdK981K1tYrwW10okWaLCluxrEi8MaPYSMdO06OOR8gvj1rw8VVhGq1bUi2pwM1jItu7mOYopbaOqirOkqTfQMuDukUNjscV7Fb2tpa6StpcwxGORNpyvNcff2fhXS7iK2s7KZ7x3zvydqmsoSTqxkR7J812dhokQDKWI46471X+IO7TYtE8QR9NPulSTb1KSEL+lX9AVljiDtgr1AGa3tX05dZ8O32nSlV+0wNEshGQpIIDfUE5r6HS9jZaGnDKJo1kQ5VwGH0qSuQ+G+qTX/AIRitb5DHd6Y7WUqOfmIjO0Of94DIrrgaSAWkPalpG7UwOA+LWqGDwzDpNsxFzqkywhAOqH72TXn8Np9p+JunWCcwaPZCXjolxnH57a3vEupQ618Tp3kf/QdAt8SnPAdhkH9KzfhZbS6rPe67dK63Gp3JlmVv4QuVUD6gA1Ljd3YHtGlx7LJPcZ4q5UUC7I1QAAAcD0qWqAKKKKACiiigAooooAKQnFBNZ2v6tFoXh3UNVuUd4rK3ed1TqwUEkD8qNQNAOCM9Occ0ua84g+IHiZLCDVtQ8Gj+y5o1lD2WoLcTpGwyD5QUbjggkZFd1pGp2es6Vb3+nyGS3uE3oSMHHuOxo1AvZopM80ZoAC2DSE7gQOvpWV4k8QWPhnRptS1IyGKMcRxLuklP91V7n2pvhrxDYeKNGi1LTjIqPw0Uy7JIj/ddex9qANG4iMlvKnBDIQo/D1r5i+G+sS+FvHQuZJvLsdR1G4tJ8oSC+/Cjg8H3r6hf/VsAccY+lfLOo2Q0211sO+P7L1T7ax64BYnNCTa0A9B+IH2nw/8S7fxFZWNzdafcacy3hiGdjhxtOPXFc7c/E241rXrLSbTT5ore7JjkmnGGPHpXrkNnF4n8O2lwdsi3EKSZLYydo5xXkF1Y2EXxEvrkPs0/RE/1i8/P3HvxXPKhCcuZjTsdx8Dbtl8Patps0gkNlrE6Rn0XIwB7Vi/EK8Pi/x/Dp0U7Lpehr5tyWfEbSnkMf8Ad5H41a+E8N0ula3qUO+CTU5pZbRHGMofuPXIv4H16CG5g8SzwW9q85cpaT+Y927HI3v6e2K1cU1YQuhrFrnxAW8hV/smnjbFNjCu3t3Ir1+LQ9KmszHLpsMqSr8wy2W9+tcb4E0ApFzbNCsR+VT0Nd9eXEWl6ZNeXBYRQLubb39q53aEOSOxb11ZQbw1AsMVvaXt7YRwncqxONrex4q1dIwt18otIyDnJ61yUnxc0aWEJp1nMbyU7UEg4U+tdH4e1F9a0Nbu4wZ1kKuE6cVlKKqwsiFJX0I7eBnmy4DbjjaeNvvmuS8cWviHRgt5Br11LYSNgIpC7fbpXW+JdTbQorK+VBLE8mx4F+8xrj/FXic64semWlnJaRF8kTd/pWeEw86Ur30NJy5jR8KXEl7bo7FnbqGJya7DU7Fb3w/MJuXQblJ7YrN8K6QlnbQrF1xWj4m1S303SWtkfNxPwAPSvUMjG0ZQsa98jk10sB+Xj1rltF3BI8cjOGrqLf7n40bO5JrWP/Ht/wACNFFj/wAe3/AjRU2LKV3/AA/jVcVYuv4fxqv/AAnFVLcgguNxRyp27a0tHvvtlouVIKnbzVDy/OuVj6g9a3YYo4YgkShQKSKRyHxJjDaEN3rxWR4LtwbHp6fyqb4i6sJI00+LlsjNXPCFsYbBcjk4H6UxnP8AjreutW62wLThQEVetXtI0q+hill1baGVdyDuKzvHUk6+LY/sIP2iOPKEDOa5LVvij4g0nULbTrnT4czHa08keD7ivBxEXOrPQyT95ncWt79uum+0lsZK47cdK0LuOIaXMHihAUZ3ZG4GqGmLbXVmt/bzDZjMyD+Ejvj0rP8AEEFtJJb31teuS0gR4x92QeuK48PRl7RanRzcyOn8PP8AuUZhwR1FdnD/AKtR7Zrj9CTDegAA2jpiuwgHy19V5kHLR239ifEme6QKtvrcK+c7dpIxtUfjk11gHII+UenrWV4k0p9S0tPsw/0q2mW4tyTxvXpn1HPStK3LtAhl/wBYVG/H97HOPxpR2AnFYXi/xJa+E/C17rF64UW6Hy1P/LST+FPxOBW0C3Pf04rxz4x65/a+sad4Pt/mVHS9vzjHlgHMWD9Qc1M5KEbsaV2cNJcyQ+EIrES/8THXrgyyjHKrIdxT8Oley+AdISy06OJF2hFUZ/CvJvDFsPEPjq4us7rfTv3cOOFkc8sR7g19BaRaiCwVQuD1NEW2rsGrGgOtLSd6WrEFFFFABRRRQAUUUUAVL6c22n3VyCMwxO4yvoM14jY3Hi3x14fvUl1/y7fU45rbyWgyqqeM9f1r2zU4jcabdW4I3TQuijPcqQP514fo3iifwFaDSte0K8do5W/fRLmNgeg61lNy6Ad3pXi3wfodvFoF1r9rHeadbJbzRyNtJwmM/pUPwevUn8MztCdttNcu9suMYTJ//XXmOleGZfFGtanq1xbHbfyrJFBIv+rCjFe1+E9DOjwIjqT8oxgcCtINtagdTn8+ppGxxnJB/Sg8e56GuE8X+O5re+PhzwkiXmuMoMj/APLKzU/xOfX2pPTcNyn48MHijxdofhq3Uyvp94mo3T/wKFyBGx9TnP4Uvw2lhh8Q+MreEFIW1Yso9DsUce3FV7f7H4W0O4nu7ozSgedfXkn3piBz+HYVmfB+ae+k1bWp0aJNXvTcW6sefKxj8OlZ06iqO0RtNbnq2o30Wl6XdahcHEVrC8zk91VSf6V84XMsV94B8R6xekrNq8byxpj7yHmMfka7L44eL4o7uy8JLc/Z4ZsXOoSEHIjHKIvruIII9K4m20+98S3Fp50T2GlwuGtrfbgy49falOUk7REet6NeX1t8IDJptu09/Fp6iGFfvMdoGB715ToHgnWLrT7ca6k1taI282Up/eSvnO+Q+ntXvPh2ykh0tVdPK+UARjkrU8+jLIZG3ZIGRxW+iVwOc8Owx6dEqeVNMFHz/Z0yFHbPoPahotNutZCXUommJ/ckA7B7Y9a3LSONIUW3iBAJDADq3cmrGGl+U4JU5AAGB/hWPNfYCFY1to+AAV6YrLv/ALPqsDWN8N1u7biGHBPpV6/3bd6DLL1VTWZa2UlxcszTsEk6R+h+teXXxE1U5UjRK8bip4b0JEAGlWyNgZAHOBWfqM1v4P0q4udNgWNHbJhdsBqxdR8V6tbeIbrRYrdLUIM+e/zMR7HtXK+JLi/utVWG6v7ueHaGCTSbgDW9a6w7mjGTUYtmlqfi+88T3Vpb3ESwwCUYRTnHFMkhC63DjkB8YrCtn2XgkPLRncAK6/w7p02tamlwVPlg5rXAzc6fvGdKXNqepaLFstomAx2rlfGOim01WO/i5WU/Nnsa7ixjENqqA5A6j3rmfHF4vlwWisPMJ3YHau42KOkR5VcDGDXQxLhfxrE0ofKMHjAzW6v3fxpdbEmnY/8AHt/wI0UWP/Ht/wACNFTzIopXX8P41XxkcVYuv4fxquM9utVLczIlnWDUI3b7vc1v7lKgjo3NcvdpvXamTk9hWposGoQIftsimL+EHqKFuWcb4+0OWO6S/i+YZBNavhS9W4sl7EEA1oeMsHSmVjn5Tiub8EyAK/H8VNjMLxzeTW3jD7Ravh4efwBrZ1fSNO8XeG4Z54YneaISRS7cMj1ja5pN/r/iG/S22hUfDNnnBrodB0J/D2i/ZJZjNEm5uT0z2rxqnN7SXYzhG8mcx4G0q9kvZJLkvHFADEU/hk9zXZz6Nby2c8PkomF3Rn+6famafcRW1kRFuxuLFU6msfUfFs10zWNvplzBuODNKCMj1HtV0Yw3W5aVjoPDh/dR7juJX5ievWuvt/uVyHh+Pyo0VPuA5LHvXX2/3K9XohkpGR9OlGPzpaDQBWu7hLK2luJD8kSM7ZPYDOK+Y9R1yW6k1bxLhmuNQuPs9lGRkrk4T8Aa9t+LOqnS/h7elUZmuCsG5TjbuIGa8h02yXWfFWnacpDWWh2673QfflYYOfdayqQbQ1ozv/hr4YGmadBEVAYKXnwv3pTy3P1zXqiLsUDpgdKx9AsRaWKE53v/AC9a2gK1tZWFe4Zo3DJHcUjVxWrfE7RNG8bL4YvY7kXWIi0+0eUnmfdyc8UwO3opFIIGDnjr60tABSFsUprm/GniNvDGhfbIUSW4lmSCGN2OCzHANAHR7qNwrzyL4g3+jNbjxnpJsra5YRrd2x3xxn1fuBXY6prFjomiTatqFyI7K3Te8hPGDjH55GPrQBdkjDhgc89R1rk9Z8Fw6nceYVwynIwcZrU8M+LNL8V2D3OkzMxjfy5oZRtkib0YVd1TV7HRrF7vVb2GygiUuzysB8o68dT+FAGdofh2HSoQIxjd94nmta7u7XTbR7m+mjtYIxlndgqj86861H4yWd3tj8G2L6tK4ylw4McOPXJGf0rFh8N6140uYrrxjcNe7DuitMbLdOe69GPuaOgGjrHxC1HxM01l4View05spJqkqkSOOh8le/14pmg6VDo2nvHYQtHE2fOmlyzXDf33Y967KLTNM8P6Z9r1KaK2hgTLNIQFQDsP/rV5B4w+Jd942uJNG8HxSWmktxLf7cSz+oA7L71x1aFSv7qehcZJFDxVrZ8Z6wPDujyM1hDKDdTL0nI/gB7ivZPBGimwsYiFEY8sKE7D6VyPw+8BR2UcJEIjXGSfU+tet28CQRiJew64renTVKPLAmT5jC8R+HrLVZYri4sbeW4hBEcskYYgY6VT0rwoscyyyjJHGD/niuv2huvNKBjgdK0smIjiiWFAqDApWB2gnr3p9GM8GjcDFuIpLVzJAgliJz5ZO3n61zeuXOpyWzHeYoo/mEcQ/ma7iSEE5ArPutNSVHUjhhg1PLYChGwls7aTbsLRdR1J96wdY8XaZ4bk8i6iea7YZRV6D3rdaQ6fB5d6AsMR+V/avHtYkutb8Rz3bKojViiZHOK8vFyjSSZNSfLGxZ0iabXPEd7qVyOW4CkZwKXxXbeXq0LgYBiFO8Io1prE8Mh3bgTV/wAYxn7ZYsf40YH86qo+bBSZlJ3pnJQIovW6/dr1LwUoWxXbgDPWvLk+a4bbx8td94C1ZXj+zMPmU9KvL/gfr+gqHwnaeIfEMug2QktrKSbf/wAtFXKqfeuGiluNT1A3V04aR+4OV/CvUhDHc2jQ3ChopBt2Y6VwA00abrM1r/AjfJ7A16J0M2NMjKqnoOtbKj5fxqlZIqrV4dPxpxV5EmjY/wDHt/wI0Ulj/wAe3/AjRWT3KKd3/B+NVi20E+lWbv8Ag/GqjnCn6VpLczLmlxB2aVq0XfYjM3ReTWNpF4kdybZz878itPUAW06cf7Bplnl/ivxLLq2pmxsx8inBNbvhfT/sVsu7ksNxzXI6LAD4hmEgBG+vS7eAR22D1Ckn6Utotjexwdjp2q3vi65mtGMNvHPueQ/d+ldJf29w0rMMG3c4JzgE1yEXiu+0m4ma28uWGWQkxv0JrkpfiDrniTxuljcSR2tjbMC0UQ4JzXkS5ZyZlGSTPZLbThahXiXcT/D6VS1a+iaCS3klHmONqo3UfStEXo+zw7eM4I285rC1UxXeq2uUX7Qp/IV0UlG9kaaN3Nzw9Ftt4gAeBj5q6qLhaxdJhwoB4wc1uKMDArvirIY7rSN0paDTA8++M+mLqPw5vCd2+3IlQoejjofzxXF/BWK21LQWkVS17HKWvPm53sfv479P0r07x/ZS33gHV7a2AMrwNtDcAkc18/aI2peHf7G8U6HdeQ9uY7fVIVXckkOcOxHT5RzmpcknqB9RQoEj2jBIHJHephVCy1Cz1KxivNOuIri2lXdHLG4KsD6Y71eHaq3ARvTr6V5B8QPD9lqvxOtrC6jU/wBs2EmC33TJCuY/yLV6+/T3rz/4paRd3ujx3+lOyXumyrOkix7iQDkp7A9KTA0/h74hbWvDIiuV2Xunk200fT7vAP44rrRXjVl4jbSvFej+KLfjSNeZbPUI1IxHckYWQ+ijnP1r2MNnBU5B5yDQgH1518QI47nxz4XgnRZIxI7qpOMMMYNehFiOc8D7xPavFPF/ihfEXiYXmnW7R2Wheapu5WXZO46gYOcDH60pSUB2LPxD8XaVq9vP4W0Sb7fqFw+yR4kHlxYPJZunGMV3upaPbeKPh/Jol6GeG4tVhYhsEsoBHT/aAryL4XeE2vtKivXzm4uJpcEdQXz17jmvdrOxW1tPLUkfLjjjFNdhHz94Z8M3OspcPHf3thrFjKdOvZtOunhMzp6hSMjkcmuntfhQt3cLJrF3eaoYz8pvpzc4PtvPH4VD4x0vWPDHiqfxF4ZZd9wAt3YyDCXABzuBHRj61kTfGjVliMcfhm6ium+6JZB5YPuVOaxqTnF2iXyqx6zpfhDT7BRuVdyDJAPT69qxfFnxT8N+Dlazs2XU9T6LZ2xB/M9B+deSXviDx34uf7Ne3/2WF+ttZjAx7v1NbnhP4XHzNzxYL8s7A5J+taQba1IMO/m8SfEvVFn10stgrZt7CFj5cR/2vU16p4R+H8Vqkck8Q4HGa6fQfCFrpcS/u13DqQOv1rpUQIoAwKu1gIbW1jtYwqDoKsDmlAooAKKKKACiiigApjD1p9NJovYDi/HVz5VolnGR+85evP1ib7xyMjmuu8RMb7WZW/gQYxWO9s3lkbeSM18fj8QqlR2MpQbZmaOmNczntVjxr/rNNP8Asv8AzqfS7PZqW/0HNQ+MlyultjqH/nXr0U/qDv2FNWgzkHIW9c9wNwrtfAmneZdfa+hbvXD7t18+P7mK9K8BY/s9fUcCt8v/AIEvUmh8J6LE6xw7mO2NBuZj3NcBcaimo+ILieHO0sB+VdF4ss7268Oj7BOY/LP71R/EO9cfosWY0YDaMnivROg6+yJKir/b8ap2akIKudvxo21INLT/APj1/wCBGijT/wDj1/4EaKL31LKN5/B+NVJm2xsfarV7/B+NULlsRE+1EtzMvaXpkfy3cozKfu+1WNZvorPSp5JmAG0jFTWEolsImXnAwQKxPGunzXuhTCDtycdaZaOE8MR/a9almUfKzcZr0mXEemyueojIrgfBU0cMgt5Fw6nqa7nWJPJ8M30vTbCTSltJA/hZ4ldDbbzdPlY4z9a47wyBJ4q1KXOMYHT3rsrv5oJCeAQTXJeDIjNqeosM7vMwcDOOa+ci7tyOF6u51cvirVtPt2to3XYykBiclff2ra+Gwnv9QnlupmndR95jnFZRu7rR7hX1DTVlsHIWeJ4wAyd2Dda6vwVpf9i69eQQuHtJcSWxwB8rDOPfGcV04Vt1U2dFO56ZYxfuRnrirwGKr26gRKAMHHPtVgGvbZuOzSVBJdwQNiWeJD6O4FSh9y5XkHoaWgFa9jWayljZA6kFSp9Dwa8FWzHhTxjdeG70hdM1MySWLdj3dDnvivoI4LY/MGuB+I3g2PX9EljUtFOrCW3lGMwyLypBPTnrWVSHMhpHP/DfVF8Ja43g+8RYbO4LTaZhMBD/ABqT65NewA9O9eB20M3izwq8bAw+IdIcO0ZbBldejAjoG5Jr1/wZ4hi8S+FLPUY/lZl2SKTna68EfmKqmmlZg7G7nJ9Oa8b+KHjHXrHximl6ZH5VpYxx3Un/AE9g5LL9Bjn617JXjHxcUf8ACx/DkZT5Lm0uo3I7goMVbEY1rb2Ud1qGgXbj+yPElv8AabZw+fLfGWRfQ7uld78MvGFxqFnNofiYwWusWL+UqBwDdRgfK6jvxgHFea6NpFx4t+GLafDP9mvtIvGls5EUfKyk4Dnrj6Ve0TQ7P4jaTHcSzvFqto3l3CoxjmgccZDDDAHGfxqNQPVPiH4ks/DngnUp765W3kmgaGBc/O7uCqhR1JyRXgP2i7OhWPhi0jC3EtmPtVw4BEbMvzZHrXf2Pwiht5RcXtxcXEgICPeTPNs5zxuJx+FZHh7RRP8AFPUUiINvFGI5O/OKiced6juemfD2wXT/AA/bWsYO2GMLk9+Ovtmu1xVLTLFLO1jjXGVGDjvV6t+lgMzU9Gh1GJklUEHnb2z61ykvw2s3nLbQQeuR1rvqKBHNaZ4MsLJQBChx04xit+G1jgUBFHTGam6UooATFLiiigAooooAKKKKACig0UAJmq19P5FlK467Tj61YOc8GsnWX3KI81hiJONN2Kirs5QWzSuzP95jk0C1AcEjjJH0rXEO1KqX48q3wB80h2ivkIYaU5anRaNjJtrdQ8jjgMeDWP45Ro7XSj0Xa/P411dtbYwg52d+xrnPiGvl2enZ4OHGfT5q+rqU4wwnL5HFV1izzyBWn1MxrzuHFeqeDbJrSxCt1zWd4P8ABujXEP8Aak9413MvYcCP2rpZIU00GVW/dE4AXmsMA1Gkk+pNFe6dHdSKmj3TOcARNwT1OK4LRjvAIHU5rsSqsu7G9WQAqTxzWPd6PHbM11b5jAPzKK7ua+xoatt/qxVj+H8azrCffGMfrWgvI/E1ej0EaVgf9F/4EaKLH/j2/wCBGio5mNFC+P8Aq/x/pVCbnjGeOnrV+/8Aup681RWMXFykLdG4NaS3Jtcr6Pe3kFyYYYWuLdm+bHGyumuhm0cFeCOafBAltGkcSgADnArD8Va/Bo2nybjmRhgDNBeyOKgCReLykPC5zXY+JJNvg+9z/FFsrifDSy6lrBu3BC+hrq/GMph8KEKM+a4B5wAKis1GDYpaRPJdQwmnSbjyqn+VZ3wmnht7q/uLlQfOlYIT61Y1ycJpUu4jO05wKyvAUIk0yNXBXfOxB9Qa+bpp8rRyQWp6brGoQahC+nSqJluFwxA4Wr9vfwWM8O9GaGGNUQIOTjFc7a/abQuJImaV3Ij2pxGoPXNaukaLe3tyl1cPstUbuMFj70qUpxmdaWuh6Hda1bWOlre3JYRmPOwj5q8g8Q/GPVrieWHSYktIM4Ej/exXQfEBrl9Ejt7IM91IdqqD/DXkWo6fJZSCNxukY4I6813/AFtvQwqTaYtzreoXd59ourueRm53FzjNeieEvitd2UlrYayiywHC+aGyVry0QsZWVcF+pHpWpo9jJf3sUcMbEMRuIHAqvrFndszjNs9b+MWsazZ+HbKTRfPTTZpGN/PbH96F25UL6ZNT/B2JJ/h+7NqranJdTvI6yuWa2J/5ZHPcVieLdF8T6wmly6U8c2h2tsqtbF8Fph/E3qvSum+GehnQNJljmaJrq8na4nWIYXcxydvtxXqQleNzsV7HK+NNLufCniq08U6ZxGrCG8i/vqe9a3w5vE0zxzrugxYFldouo2CjosZADD/vomrnxi1GGDwrHpyBZbzUpRBFD/EVPU/hXGeHtQez+MmhqCcHS/sRHou7OfzFJzSdrjsz3k89+O9eR/FuSO48ZeGLC2w16S8gI/gjXBbP1FepTXkVlpst3ctsht4y7seygZP8q+eY/F8V7r2qeNNUT93eYh0+I/ekhTOwgdi2TmqlJR3EdJ8MSq+LPEOmPGBEsisrs46sM9B/Wm+LvCF/o+tPr/hyRrPUd2+d4lIWcjpuHQjHpU/wrtriXUbnWL6Ly7vUpMlCPuoOmfwr165sYLqILKu4YwKq6aA8Dvfil8QriM2Qs9KtvMTBuoY5N4PrycZrpPhd4fuLGN5rlnuJ53MlxO/Vmbv+ld4/gqwafzTGhOcjIrZstNhslHlqBgY4FCsItxjHy9gOPen00D9KdQMKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigANJSmkpMBrsEUsaw5W+0TEt0BrQ1CbCbF61QUbR7muLEPmVkXEjKgjjis2dfOvIkPIjy1acx2Rsaz4V3Oz+px+FZUaa57lSZYtYgF6cZJH41yPxNykek9AQH+U9DzXd20e1QeOOea4T4rEAadFn5cMxb1yegrsxP8JnPPVHO/Du/uY/FckULM1vIv75cfKDXorXQSdYnCvuyWX0rM8K2j2/h3zk09bYuOvdx61oQ2padZNjBick5rw17SEI26GlOPLDU1d/l27OF8zavEYrl9Y1zVC2z+ypLS3PWRjnNdYv7qJyQSAMsQO1UhqNrqEL+RPHIoHKOeVNe3CyV2JmXpEu+NTk4/vmt+I5Uc55rmdPfdeybeMNwB0ro7fJHPrXRGyakSbFj/x7f8CNFLY/8e3/AAI0Vm4tu47mbqPAj/H+lUoJVh1CKR+hOKvX/RBjrn+lZn2JtRnEI3BVPLDtWktxI6sHoQeCOK8k+IglfxBBEzfIcEjNerwxC3gWMHKouCTXnfiXRLzxF4kjfTvK8qLh3kbAzS0tqUavhyyWOzQqAobo1XtTs7fVZb601AeZEjoIwvGzK0y0in063Cx3gcoMGIp8mfTNV7u9aF7ma4CbpmVj5ZyBgYrnq1IcjDc8d+JFnLoVtPDM37rB8ptv389q0/ht4UK+G7TUdW3JGASseOSa6zX7LS/ECQQ6zbGRLaQMjqev1FXdSuZrfSxPYWX2xIU/dwx/LjArx48tnYj2dncgFobm7a3kw9nKh/dp95TXSoixwRLGAojAGz6D0rl/B0Or3IfVNf2weZ/qbVeGUe9dQ/8ArTng96dOKWptHREUkSO250Vj0BI5FcN4u8OxWlg13DGHl8zg/Wu8Zu1VL22W9jSGTlVbcSayqQu9CZQTOH03wKg0VcQB7u7O+R24Ea/5NS3fiDwv4M1yy8MSnZfXBCmTZhEJ6ZbtXdqVdgQh2rjHOOntXkPxk0Cwa+sfEF0MJeyi0ucnAyeje3TrV4ejGT94mNNWueu2sTi0ksmjC7fnGThV/H/IrBvPiFofhiT7PaMdWvpGx9ltTu2n/afoPyrgtO+Hnin7IbWDWNQNlKAxjNxuDjHTpmuo8PfC6XSowEto492ST5nr16969KNV007J6GqSM4rqfiPXJNc18r58alLe3TlbZD6ep9T61neHj9q+MkskY3R6dafZsjn52bdn8q1fHniS28F2aWFsyzaxcDZawIcsh9W9BUPwj8O3UUkl7cEvPO/m3Dt/E9ZYSnUq1HUloN2seneMNBn8T+Bb3Sba++wy3CALcbS23BB6D6V5VYfDZtOuI/tk66jeINiS+WVSMf7K9jXu4jDRBCMDFQppsCSbwo3CvTklIyMPwzoC6fbH1Ixk9a6dRjjjA6UijbwBgYpwpgLTc5z+nNOqNuCSe3QUwK+p6rZaPYSXuqXUVrbRDLyStgCq2keJNI12MNpGo293uXeBFICQPUjtXl3xlsLvU/Gnhi0SdzaSh1lts/I7Z4J9fpXGeJ/C134KtY/E2mxfYruwmj2vE5AKlwCGHcYJ4rJzanylJaH0wDmlqG2lWe3jkQ8Mob8xUtaki0UUUAFFFFABRRRQAUUUmaAFNRSyCKMs1OkkEaEtWZdTm4OI+AKznKyAhaTzWJOetL0FNClTg8+4pSdq5Ncm+5oU71js2jqTToI/lUY7VEG867IPQVft03NkdAa3ow0uRJlqKLEZx1xXIeJ59KXxhajXMukMWUVh8ob1ruETEfPSvIPidNu8XFG+6IBgfhRiZctN3MpStE7qXXdH8ot9thZccInb2xXO3fi6S41SKHTINsIcKzMOozzXA+HrXz7p2EY2BsfezXcW+lNvR15IIIXFRh1GVPVDg3KJ3W4CRSpxxx6Y9DXF+L9JgSRNRsw0EpOHEZwG561vwazYSRyQSXKxTxn96rnB/CuX1vWF1a8jt7HcbeE43etUr83KWy5ou47P7xHJNdXbj5fxrA0u32KCvBGK6KIYH410PsSatj/x7f8AAjRRY/8AHt/wI0UwM3UTgJ+P9KXQ2yZORmmap92MkZ6/0rJTUP7KuhOc+VnLKOuKJbgjqb0OLOURffKnpXk9p4o1PStWn06RYmWaUn951WvWbS6jvrVZ4shXGcEV5h8QLCOLUI7iFQp3c470FHR6dqo1QSjAV4iFKngH3qlq1zZRlLGefbczttVU5qvpkMUunxPcIJD0IPeuf8QWdxpuvabchQss7/uU7Kc4A/KvNxEElyhzNbHTXOmyyWMotF3TiPKA9yK5DTPHK3t1Hp01i6XJk8okHjIPWuwvL+7g0y6utqieCAucdM7a868G6JqGpXVnrU8IiUv5jbhgnJ/+tXnRp8ugpSva562MQxohH3eKazfMT60kjh5CR0zVe4nAXgnilKo4mxOZQBSD7v1qkk27rVtJI/L3tMgUdOaiMktF1DTqSABSFZSwYYI9vWsDxbp8N9ok9vdxCZZVKSZH3h22jsenNdRaQG5XzCMRYySe9ZFy39pXxVVxGDgegrshRcUpMnToecaP8Stf8DWC6XqmnHWkh4tp937zHYH8OPwrP1/4yeMNfU2uiQDRYX4aUDdMPpXoGq+GbS8ZhKimU/ewazbTwXawzeb5SiNe/WvRlWstylFPc4Lwx4KuJ7w3l35s1zKcySztueQ/0r3vwfpKadpZUJt+YcelZemaQifNAyhPyrY0fxJpN1qkuj20+buHlk9a0hPm6g0lojcvJTBDvHrzUsMgljVuORVHUpQ0axZXJPIzTtMZjG6t/CeKv7RFtDQpRQKKskKb7H8adRgc+9AHA/E/wxJ4i0+xlgu2sbnTrgXEM6Lk5H8P0ryrUbPxf4kZdI1/WWubB2XdGsPJAYEd/avo6eFJo9jjIrOGgWQl8wRrn6UAHh8MunRqwYbUAG7rWqPemRRLCgCDAAp9AC0UUUAFFFFABQaKDQAnTrUMtykQJdgPanu4SPcx6daxfsc95I0xPyE8A1z1ZyS90asOnv1lfrx2phuI1XJzUL2skMn7xOB3pjke/wCVcPPWe5paJIbtRxGpI9abJPIy424B61GCMc5/KlIQg9aj962HujYNpuDz2rWtFG3g5rOjG8q4TyyOAMferUtVbqcDHJFetTXLAyLhGI1HvXhHje6N14kvWbrGQgr3WZwkZyThRvz9K+e/Ecyz6tezKcrJIcfnXFj3+55e5jV2NvwNbA6X5jAFnfO2u0udSsdE08y3UiGYj5EQ5Oe1c74Rg8rRrZPxbHWruu+EonjbV7EN5g+9GPT1rro6U4xNKatA5wwS6nqD3cindJ94g4rf07S9mABwDTtJs43WNyOCMEe9dRa2iqmMcg1oAlnB5ajitBVwPxpoXaKkHQfWhfEBoWX/AB7/APAjRS2P/Ht/wI0Vm3qOxl6oceUc4POP0pdP0mObFxdIH7qDTdVwFiyueT/StWyYGzjIOR0rV7iRJujt4GOFjRRk9q8l8ZavFq2px2tpl238la7nx3dy2nh6RoTtJyMivOPCmmrczG4kG592ck07JlHV6HABbvvOZBj92eMe4qbVtKj1FraVh89vMJVLHngdKm+yrcsFtlVCh+eRTRqMsltbYQGT1bvXn4rT3nqO1yO9tVvdPktipVJAFIHWp4LSKOGKGNNkcSBQo44FYy6sc/utyupwdw710doj/YfPmO5u4rChKNZ2sJw11I7m0MO3ZwGwRisC+uPLY5bjn25rptQtZb20jitphDICHDHuPSuc1KIXuxY4mecHa+zsa5MZRlD4Uaxkr2ZVWdl2xyfKzqcCl8O6RNql43nFvs8J+b3NPewh09Ua6mM1xIQscYPIzxXa6fZw6Lpe1vkVF3yue59KjAYWVR+0qLYmry30ZT165XTdJSKEbC3CqD2rF04SyKVgHLDk+lUprqXxBqj3TkrAG2ouOMCugsSkEbRxAcj71dsp+3qNXsgSSRn3hh01CT80h6Of4qx31AyzAj5gPuonr710PiCwS708MIpGeP7ojPWuat7adFCxJ5TZ9OfxrixUasJqMFc2ir6GtEk1woa8nEMI6RJ1q7bWtha3JuLKzjS5YYaXHzGslV2upVS8o6s3QVoWsV3cttQ8nriuzDxqfaiVKMY6s0EzLJ5YJYk5z6V0tvCIYgOhPWs7TrFbSLa5DORycjitRCAvUN716cdEc0pJvQkzQDSA0E1d2SOzRmm5NITimMVnCrluBVJ9QVWOwbsVZlIaMqzAVjuoiY4bIJrOcmthGpbXiT9eD6VYz6ViKzxkMpp/2xy+d2CO1L2ija47M2QfWlzVSzuTOuHXBqxk+lap31FYfmjNNBpc0ALmkJopCT2o1AqXRMjLAv8AGfmP90VYjQRoE6AcVXysN+zu3+sGPpTbm/S3uEjkXg9DUOyeoFpow5+YA1G0CH+BfyqbcCoYHijIA61WncCq1umPuj8BUElrtUllAH0p0uqxxTbANy92HaibUbWJA+7fu7Coc4RWrGolW5eK1dPtDZbjaoFX4YxwwGQRuAB61zt3dGWSWaNjuZwFyOi1bl8QruMenwNePHgHbxn1pUaiqq8dgasifxRqiaVoFzKzDcylUBPXNeCXTb48McFmzmu78X6oNa1HyjGyQQjDDPRu4rmp7SGS2Py/d6GvFx2KUpqK6HJVld6HQ+EkkKxq+T0K89q9DhKLpM7ygFQjDk+1cL4ZIFtEFHQgfhV7xN4gljC6PaxNGHOS57jvXuUmmonRH4A0iTcrMv3SePauohbt7VyejIQm1eBmurgAwMelWBOTmlzhfxpO9B+7+NAGlYDNqP8AeNFLp/8Ax6j/AHjRS5UUZWqH5YxjJOQP0qfQrae3tm85sgngGm3QDXNuG9T/AErWAAIUDjFW9yUcv4/KDw04auS8DRnyTg/NhtjejY4zVn4l30/mJaHIhY9c1b8I2iJZp5Xz4GSi9R7mjTqWiU63YaNp5e7WZWVz5vH3n749qzf+E7077E88lpIsgB2Rk8SfWrPi62m1WGKz0xTczRtufZ2HvXGXmhai93aBrS5jw+JQE3KF5Oc/hXj4pzjKyRjeSkaMHj7TL3xLHYXVmUdX2yAfwMeg/UV6OyiOJI3POOo6V4LokH9o/EK9kswHEl2OPYY/wr3Ge5RXKI3R8c0UpQp6vc2g22XS2FXjPI6elebatLd6R43vI7a6kSKbDhR9K9FMoydvJOMCuL8ReFdS17xMbiJ/siBQBLn+lVib1afubkVFqcVruuTaTcQXiyyJOz8OWqFPHXiXWJlt7KS5vt3DxheD+Ndd/wAKq027uBNr2o3N5Kp4QDYtdbo+j2Og23kaZAtup/iK8n8a5oUZLTmsifZ82pg6Xba2bNFfSZIMjoZc/wBa1lju7QiaZAqjggnNbQ5GN3QZ3k9awPG2rR6b4buI1EgnnX5VUc9e1byoR5fcvZGr0RrW8/curN+lPuLe0vI8CREl9VYCvHLXWNQgTCyTj2cZzWzZeJirgapp8rxY++hwfwxWUa7fu20CNXodneWuq28qx2KQtGersM0p8N3DwNIJ7lJMZxHMQPyqpovi/TGmS0k+0Qhz8jTZwPqa6vARfNHzKehFd0KcJo150zkotJvlUg6rIr/3WJJqGaTWdM+WSefy/wC+rV1txD5se6Nct1FZk5jKstyjFCMHjOKyqYVte7dfMh077GONV1NwMXUx47ml/tXUwMG6lz7Gs7UY5dMja409jeWq8uBndF/jWbF4rsnUHLg9/l615M44iEuVNs55xlFnTJqmolebuanG+vnxm5lI9c1hw+I7Fxy7D/gNXE1zTzH989fSptX7Mi77nQaJqhXzIbqd92chnPFbqyxyLxMj45wDXEWJt9a1BbS2l+YjccDtXWWOlW1iqxIrO/Use9ehhPatcsk/mawehPO7eXmEY571nW8ssl6yOCfxxWndSQxWymeRYU+6GbpuPaoI7VFdS4bDDDHPX0NaV6c5TXZGykirrtzJZQxtbSsjH0NZKazqY63Mn50t74YmkaSWG/eV48t5THP4VzUHiKOSdbYRl7pjt8leo7VwVHUUrK9jnm3c6j+2dTBybmQj61r2b30tqspv5CW7HtWCYruyhEl/bnyupKn7o96fpXiPTvtS2rXUYWRsxMSRn25qqcpr4rlxd9DSudQ1azPNyWTPBIqIeINR27vNz+FXNSdF0udpm2FFyGYdRXK2WpQSjckyuSMA78fpRiJzhZqRMk0dCfE9+iZdoyew204atc3Nq092FVh907ao2rRSXEQkdSi9SSDW5fRM1mUCkg8oQBg041ak1q9S4O5Ha63PjypJ0DYyoxyakub65ljyZsJ67QMmufWwuTcmWQjIGBntVm5Eh2xTFVhznrisqdaq7qRq7JEiXWsPG89yLa0t14DzDBI9cUltqFpfK0bX1vv6AoSuT7cVQ19rjUpoo4pAtqqgAZ61lPpMZ2lj9xsjFVKs09dTHmO0ljgjjZomAwn3wd2TXOJ4kvLTekUULkZyw4NZ91IgYSxTTxbVwUQ4B/CsUzNNdqiB8sfmJ605YyUFaGgnO6JmD3FxLNN9+Zt2B7064g2RlcdRV6K38tTtxxx+FOmtt6jBzmvEnUcpXfcj2bepNoIKJGPfFbnieygm0eK7K7JoyBurJ0uJ/tComAQcsx6AVN4i1uK8ZNJsWDxoQZJAe4r7uirU4yNeli3pCARjiukiACjFYGkpiNa6BOFFaCH0nYfWjNH+NHQDTsD/AKKP940Uth/x6j/eNFMZk6ozR+VIvOwkkD8K0rDUob6IGJ13AYK55FU7u3kuXijj4Jzk+nSrFjpFtp8hkij/AHrfef1pvcSMXxro9vfaS8rKfMXkGuR8Iu80NxYlyGbIjIOCSO2fSvQ9biaa1aMHAK815g2nano99K9qpbcdynpt9aEm9h2ud1p8/mWKeSqxOhKSqOORx16nNWhqHzFJNwz95T0PtXFaX4intL2ZdQi3LOAWH93HQ1vW+oWepqy2rlZFGSrdTXA6tOTeupUakZPlY+z8M6DYX731jaJFLISSVPc96S+05nnje2lPynlfWqVxq/8AZ0hSf5VHU1Pb6nBcFWjdWDHgqwIrzauLoNuL0Zv7NRV0aCOEUBsZHfNG8y8JmTA6bsVz+oawsd4Y1OW6YFPh8+8ZVlJjizkqp+Y1jHGNPlgTo0W18R2EmvtoySl59uVbgjPpWkpfBXB+U8r6VSttNsrN0la1i89DlJccn61ZuNStLSMTXbjDtt2r1kNd9KUZayYpaIlu72102wkurxttug+ZvVuwrxfxFqd74h1r7Wbh4UTIjjB7etL408Q614h8XR6Uj/ZrSJv3UAU/MP8Aaq9Ho8mPvfK3yYK5OfasMTVmnaCdjjlKT2RgpZ3hPN9J+dWk06fcrG9lz7Ma3U0aRh8nzfRSasx6JNxvVh6fIa5fY138MWZ+++hg/wBlyuoU3cxPXJcmuy8NeIbvSLUW2os1zGeA7H5hVWLSXU8hv++DVg2BHsfUqeaKccVCV+V/cy48yOzuNUhg0prxGDEr+7TPU+lcleeMrxwiWtgDzlw3OajNm5j27sKOikHg+tbnhmO1gkkjnjXz2GEaReDXep4mpLayNFKfQ5ceJLlpZDNYxoxHCocY/DvWdFY2EkrSCIb5DufB7/SvR9W8O6dqkTiaJba4Uf8AHwoIz9KradpFhp0aCOFHk6GV+SRXFiFUg7SkVyynozi4NLt7mRUtIGdicFR2q1LoEduQk8LLz1rv7Gytrfc9rEqu55cDrVDxJNECkAcNIOW2jOK0jgeaHPFtmbpcpydnY/2bdC6sSY5UOM+orqYPFQMS/aoG3L3Udaxk2oM4Zge5U04gE4ZmIPYLU0liYbJ/iJcy0sQeMNQ/t6xhtbVJIo4zvPruq/4f8S+dbJp+oMROq7Yy3U4qm8IcYJOPUDp9ataRYWa6zFLdIZJUBKHHGaun9ZlU99aFRvzK50f2g27RvIgG44Ix8xrI0nwzZ2/iS51UW373qg9M1b1CR5b5GBywPLDtWnb5aEMwbOfmPat6c3Xqcj6HS0mI8SvkSLkEEsHOd3tisDXoNBnaKwvrNUJAMUiIFMZ9iK19Rn1GGHdZx25TuWPzAfWsE+ReyvJfyRllGFORwa0ruTfIkZbM0hZSR2aQTN9phRNoY87x71iXfgvSdSKYWS1IPJiYjNdPazK1pBGJY8HgKGFOaEAllHTnniueWHdk2Xo1qcRq/gmysYvMtL27wRyC/Sq+iWeoRavbKdRuprZOkbNxXTXt/wDbUMHlhUU8moId0MgeEZO0jOOlcbg1O5hLR6Ghf30djfxLID5Tgl/UfSuQ1xb3W7zzre8azhiGFVed31roZ1M0vmXHztj8qrvBC3Vf0qpy6IJNnGNpmqlRs1aQgdMgVBJYa0mANUbOcjIrsJ4lAxsA9MVTYL025Ncl3F7maTOV/sTW2BLaseuTxW34T0K9hurm4v7rzxtwvHSp5mITALDJ9K6nRLQRWClwSXOefSs53lojelArizwiHbkEGnmzBVMDHFbSwKccYGeBTLpBDayOB90Gqo4SUpLTqdraSscbc6bealFKthO0bgnKL/FVHRLMrL5boyyK2JM+tdPoC/vVmH3t+c+2aNRjSDxVOqgDcoYqBivtEklFI5Ga+nQYQCtYDAFU7E/Jzir3pQSIRSf408jim7T+tAGnYf8AHqPqaKLDi1/4EaKZQkGPM5644qxnK1h6ley2TRSRDcecr69KoHxzbw/JdWsofts5pvcSOrZQeGG6qs9tAyjdGuO/Fcpe/Ee0gjIs7WeeX+64wAa5K98S6zqWsW14ZWhWIn9wnTFS7pNoLhqmyXXrl1X92hK4HfFVbOz1O68VafPpqsI7dv38w+7s/u1owxtcXQadDm4k3NgV1vlRWdn5EI2pjPHGa+dhSlWm6i0sZU4Xncz9bfSLlEg1AH/SG2KifeJ/wrHbwhpmj772O+lhjiGFjJ+U+hrQj0kyagmoyJvZWwuewq/qelrf6ZcQyZG8EjPrWc4+05pcp6D7GTZ2fmIlwiB2k5Dmt2CPyl2vFt45I71meH4ZLezS1lfPl9K6FYsrnOSR3p4OkpXkS1ZFW4VG2eXuPFUry0iuoAkqoGX7jE9DVuNZRcFWQ+1ZOvapdadAv2KKF5S2drdKqq/ZO4XTVmcZaeGtYbx9NqElmZ4RHtSY8LkCuh1DUodFtd9wY5bw/cijUHmuO1zxRrOoXEu+4eLy8AxRkhcfhVXT9elt9Ut454/M877hlHT8a8vEVJ1HzwNqdJWOvtvE/wBrA+32Zt27Sw8L+VXG1iVVX7Nam7B6Mr8/iO1Z0WvRRTLDd2KxsTjfjit9LSJ4TNbxLvIyCnGarD4+vTXK5fIycFqRtqc1vEj3ti1uG7s9SJq9q7AGYZPQVZbT5NS0pYbuI7u2TVb/AIRSNV2HbG3bJr6rD4hOKct2YSjY0oU89cowYehHWmXUHkqPMJ2t0B4Yf7tYLTXvhu4JnVpLVepHeut0lpLu3j1O6A82biJWGfKX0+tdUrJkjLCa6uYTa3NtLHGn+qeUY31GNOx5gBZZD97HQVs7lHmPO58uJT5gJ4xWH4W8QHxBb3c/k+WkM3lxqDneBXBVw8Kruy1KxrwW/lwldzJuTAY+tZD+HbgSsU1AGQfOFZOWPpWZrXiN/C3jRVvZvNsrtP8AVn/ll7iusiuIry3W5spFlhkX5Cp5roUfZxtHYh6u5zMKvl1k4k3fOPQ1cFszYI/lWd4n1WLS/EFt8v72SImfnoc8fpXQ6PdwX8Sup6jtWyWgzNltnjxwS78iNed3uavWWlvAvn3AzJjBVRwinrmtK6soJ48SN86/dIbBFYN7ZsFdFu7g8cRhsg/Wk0hGkZ7RbqO2NzCblhmONSNxFSXbzW9mZrCAXEqD/VM+C31rmNHt7Wz1xZbkLAkQ3RykH73uzV0cmq6fDGZJL62dd2WMUgcn8BWSpqm+ZILnO3fiBtRtWtlsWtZGIMu5skY9qZBbq54iVl9xUMhgvdcubi3yYX+7lSufzrptOslaMYANbqHUDFaywp+TaMbiQTgY7Vb1C8uJ9CtS0yPcTJyqHng9fyFb8mmKYyPL4I55rOGjRQ58lPx9PpRKCbA55LcsQQp561L9jYj7p/Miuhh031FXE00YpuF+grI5D7CoPKMD67jQ1q2PlZxXYnTAaY2ljHSp9muwWRxrWLHgyyfhimjTBnmST8QK7A6UAcYwG4J9Kb/ZwVCVRTtOAxB+al7GG7iFkcjLpsa7V3ZJPpXRW1uI7VAewqC4tgmsxxBQVRdxA7H0q8uRgKc8c+1eNiIQdX3Eb01ZD40FU9U+XT5vpV8fKuTWfqo36fNj+7XVCmoNCbuYmnX9rpFil5eSBVVsqPU9hWbaXs+p6o95dDDTtuI9B2Fadpp0Gp6JPazoGIQlSR0NZ2iQlWIb76tgfSvSS0MpHYWA+XmtHtxVOzX93V1RxQSJS/40lL/jRqBoWPNt/wACNFFh/wAe3/AjRTKKdzax3SgS5wM9KzpvDNjN94yj6Ef4UUVpZEFY+DNMI+/P/wB9L/hTh4P08EFZLgEDHDL/APE0UUnFMRNZeGbSyuPOWa4lI6CRlIH5AVak0mGVgWkl4OcAj/CiioVKC2Q07bEv2CIdGcDGMAjH8qcbOMptLMfxFFFVyRS5baFc8r3uQx6VBHJvVpM/Uf4VP9lT1aiiojQpw+FBzy7jGskZtxeQH2I/wqhqPhmy1NlM8k67eyMo/pRRUzw1GfxRuLmZWi8E6VGfn82XnpIVP8lqLUfAGianbNDcJKqk5VkKgp9DiiisFl+FTuoItVZpWTJJPBOlzRKkrTvtAAJZc/yq5aeHbSzULFLOVHQMw4/Siiq+oYW9+RC9pLuW/wCzo+MSSce4/wAKZJpFvKwZ2kJH+1/9aiitvq9L+Ulyb3HTaVbXChZlLr6HFSQ2UcCbVLFfQkUUVq4p7iGX2mx39k1q8ksUbjDeWQC35g1U0Tw5Z6BayW9g0vlyHJDsD/ICiilyRtawFbXfBum+IrqCe/acNAMKI2UA/XINFj4Qs9Oj2Wd5exLnOBIv/wATRRT5UFxt14M06+kaS8muppGGC7Ouf/QadY+ELTTj/o17ejnoZF/+JoooskF2XZdG84/PqF59Ay//ABNV/wDhGYS2Wvr1vq6//E0UUWQXJP8AhHbXyyjyzuM5+Zl4/Sqc/grTp/8Altcx/wDXNkGf/HaKKbSe4EUfgSwjOUvtQHt5i/8AxNa9jo6WBBiurl8dnZT/ACFFFPcLmn5rEc0jNu/hA+lFFKyC4K23oBT/AD29F/KiilyoA89vRfyo89vQUUUWQCGUnsKrmKU3gn+1TbQP9R8uz8sZ/WiiiyAgXTYFupLhS4kkOTyOPpUn2OPcWy2Sc9RRRUeyp3vYrmaBrRG6s351HJpsMsJjZnwRjgj/AAoop+yh2FzMgtNDtrIMIpJjuBB3MO/4VWs/CllZf6ua5c5zl2U/0ooq7IRqR2kcYwpb8TUnkqO5ooosgE8lfU0eSvqaKKLICeKQwx7FwRnPNFFFFkFz/9kA" alt=""></div> text/html 2018-04-21T04:27:57+01:00 tehchem19.mihanblog.com همكاران گروه شیمی منطقه 19 نمونه سوالات مسابقات آزمایشگاهی http://tehchem19.mihanblog.com/post/748 <p style="font-size: 12px; line-height: 21px; font-family: tahoma; color: rgb(53, 56, 61); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8294377284/LabOstani_96_02_Theory_Yazd.zip.html" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 160, 227); border: 0px;">سوالات تئوری مسابقات آزمایشگاهی + کلید – مرحله استانی یزد – اردیبهشت ۹۶</a></p><p style="font-size: 12px; line-height: 21px; font-family: tahoma; color: rgb(53, 56, 61); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8294377234/LabOstani_96_02_Experiments_Yazd.zip.html" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 160, 227); border: 0px;">سوالات عملی مسابقات آزمایشگاهی – مرحله استانی یزد – اردیبهشت ۹۶</a></p> text/html 2018-04-15T07:01:25+01:00 tehchem19.mihanblog.com همكاران گروه شیمی منطقه 19 استادیار شیمی یازدهم- فصل دوم http://tehchem19.mihanblog.com/post/747 <p><font size="2" face="Mihan-Nassim"><a title="سایت استادیار شیمی" href="http://shimiyar.ir">فصل دوم کتاب استادیار شیمی یازدهم</a> به علاقمندان تقدیم می شود.</font></p><font size="2" face="Mihan-Nassim"> </font><p><font size="2" face="Mihan-Nassim">استادیار شیمی اولین کتاب کمک درسی قابل نمایش روی بورد&nbsp; &nbsp;و قابل دانلود است.<br></font></p><font size="2" face="Mihan-Nassim"> </font><p><font size="2" face="Mihan-Nassim"><span id="more-5915"></span></font></p><font size="2" face="Mihan-Nassim"> </font><p><font size="2" face="Mihan-Nassim">پاسخنامه تشریحی نیز به طور رایگان از سایت shimiyar.ir قابل ذریافت است.</font></p><font size="2" face="Mihan-Nassim"> </font><p><font size="2" face="Mihan-Nassim">در کتاب استادیار، مفاهیم &nbsp;با شکل و نمودار بیان می شوند.</font></p><div align="center"><img src="http://blog.chemyazd.com/uploads/2017/11/sample-migmig.png" title="sample migmig" alt="sample migmig" width="420"></div><p><font size="2" face="Mihan-Nassim"><br></font></p> text/html 2018-04-08T05:47:04+01:00 tehchem19.mihanblog.com همكاران گروه شیمی منطقه 19 دستگاهی که روزانه 1000 لیتر آب آشامیدنی از هوا می‌گیرد! http://tehchem19.mihanblog.com/post/746 <font size="2" face="Mihan-Nassim">یک شرکت نوپای کانادایی موفق به ارائه روشی برای جذب آب از هوای بسیار خشک شده است. تولید آب قابل شرب از بخار هوا یکی از موضوعات بسیار مهم در سراسر جهان است.<br>شرکت آون نانوتک (Awn Nanotech) در مونترال، به دنبال تولید آب آشامیدنی است. ریچارد بودرولت از محققان کانادایی علاوه بر تخصص خود در رشته فیزیک، یک کارآفرین نیز محسوب می‌شود. او می‌گوید زمانی که خبر بحران آب در کالیفرنیا و آفریقای جنوبی را شنید، به سرمایه‌گذاری برای تأسیس این شرکت جدید علاقه‌مند شده‌است. در حالی که بسیاری به دنبال نمک‌زدایی ازآب دریا هستند، بودرولت به دنبال جذب آب از آسمان است.<br>او به دنبال راهکاری بود که بتواند با روشی ارزان و ساده آب را از اتمسفر جذب کند. برای این کار همکاری مشترکی با محققان دانشگاهی آغاز کرد. در این مسیر از نانولوله‌های کربنی که گروه‌های آب<span style="background-color:#ffffff;">دوست</span> و آبگریز را یکجا دارا بودند، استفاده کرد.<br>ذرات آب با برخورد به این شبکه، تبدیل به قطره آب شده و به دام می‌افتند. به دلیل کشش سطحی، آب روی این ساختار متراکم شده و درون مخزن ذخیره جمع می‌شود. از آنجایی که این روش نیاز به منبع انرژی ندارد، می‌توان با استفاده از این محصول آب را به سادگی و با کمترین هزینه جمع‌آوری کرد. البته در این ساختار از یک فن نیز استفاده شده که ابعادی در حد فن کامپیوتر دارد. انرژی این فن نیز از طریق تابش نور خورشید تأمین می‌شود.<br></font><font size="2" face="Mihan-Nassim">البته تلاش‌های متعددی در سراسر جهان برای انجام این کار شده است. یک گروه تحقیقاتی از دانشگاه برکلی و مؤسسه فناوری ماساچوست، موفق به جذب مه شده‌اند. آن‌ها برای این کار از چارچوب‌های آلی فلزی استفاده کرده‌اند.<br>البته این فناوری جدید شرکت آون به سادگی قابلیت تولید انبوه را دارد، به‌طوری‌که نمونه اولیه این ابزار قادر است هزار لیتر آب را در روز جمع‌آوری کند. این سامانه جدیدی به قیمت 1000 دلار فروخته می‌شود.</font><br> text/html 2018-04-08T04:51:17+01:00 tehchem19.mihanblog.com همكاران گروه شیمی منطقه 19 شیوه‌نامه و ضوابط ثبت‌نام، انتخاب و اعزام نیروی انسانی به مدارس جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور سال تحصیلی ۹۸-۹۷ http://tehchem19.mihanblog.com/post/745 <font size="2" face="Mihan-Nassim"><span id="dnn_ctr733_CrossArticleDetail_lblArticle" class="fontMaryam">به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش، شیوه‌نامه و ضوابط ثبت‌نام، انتخاب و اعزام نیروی انسانی به مدارس جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور سال تحصیلی ۹۸-۹۷ به بعد را به استان‌ها ابلاغ کرد.<br>&nbsp; </span><span id="dnn_ctr733_CrossArticleDetail_lblArticle" class="fontMaryam">بر اساس این گزارش؛ در این شیوه‌نامه شرایط و ضوابط متقاضیان اعزام به مدارس جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و هم‌چنین مراحل پذیرش، نحوه اعزام حوزه‌ها و کشورهای محل اعزام و مواد و منابع آزمون تشریح شده است.</span><span id="dnn_ctr733_CrossArticleDetail_lblArticle" class="fontMaryam"><br> برای مشاهده متن شیوه‌نامه <a href="https://cdn.isna.ir/d/2018/04/07/0/57660877.pdf">اینجا</a> کلیک کنید.</span></font><br><span id="dnn_ctr733_CrossArticleDetail_lblArticle" class="fontMaryam"></span> text/html 2018-03-17T06:44:00+01:00 tehchem19.mihanblog.com همكاران گروه شیمی منطقه 19 تبریک http://tehchem19.mihanblog.com/post/744 <font size="2" face="Mihan-Nassim">خداوندا ! در این آخرین روزهای سال دلمان را چنان در جویبار زلال رحمتت شستشو ده که هر کجا تردیدی هست ایمان، هر کجا زخمی هست مرهم، هر کجا نومیدی هست امید و هر کجا نفرتی هست عشق، جای آنرا فرا گیرد.<br>پیشاپیش سال نو مبارک</font><br><div align="center"><img class="rg_ic rg_i" name="Elm7Gx2nfNbJMM:" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSnW_pMU23kJw8rhQUPh0PIcfAeNSVkVQWJoCQruu_-mKJGmYq7" alt="Image result for ‫پیام تبریک سال جدید‬‎" style="width:263px;height:175px;margin-left:-15px;margin-right:0px;margin-top:0px"></div> text/html 2018-03-17T06:33:14+01:00 tehchem19.mihanblog.com همكاران گروه شیمی منطقه 19 رشد آموزش شیمی زمستان 96 http://tehchem19.mihanblog.com/post/743 برای دریافت رشد آموزش شیمی زمستان 96 ا<a href="http://s8.picofile.com/file/8321899118/1448.pdf.html" target="" title="">ینجا </a>را کلیک کنید.<br><br> text/html 2018-03-10T06:12:43+01:00 tehchem19.mihanblog.com همكاران گروه شیمی منطقه 19 مزایای یک جوراب نانو واقعی چیست؟ http://tehchem19.mihanblog.com/post/742 <font size="2" face="Mihan-Nassim">شاید بتوان جوراب نانو را شناخته شده‌ترین محصول بازار این روزهای نانو در ایران عنوان کرد؛ زیرا هر روز هزاران جفت از این جوراب‌ها تولید و به بازار عرضه می‌شود. اما ابهاماتی در این میان مطرح است که در نتیجه مصرف‌کنندگان هنوز تفاوت‌های آن‌ها را به دلایلی نظیر بازار داغ محصولات تقلبی با نام نانو احساس نکرده‌اند. به تازگی شرکت پاآرا، اقدام به تولید جوراب با استفاده از نخ‌های حاوی نانو ذرات اکسید روی (ZnO) کرده است که در مقایسه با نانو ذرات نقره (مورد استفاده در دیگر جوراب های نانو) بسیار مفیدترند. این ذرات آنتی باکتریال، برای بهداشت پوست مفید و سازگار با محیط زیست هستند. نخ‌های حاوی نانو ذرات اکسید روی به غیر از خاصیت آنتی باکتریال، خواصی شامل ضد اشعه فرابنفش، زود خشک‌شونده و جذب رطوبت بالا نیز دارند. </font><p><br></p> text/html 2018-03-10T06:00:29+01:00 tehchem19.mihanblog.com همكاران گروه شیمی منطقه 19 جشنواره الگوهای تدریس برتر غیر حضوری با محوریت شیمی یازدهم http://tehchem19.mihanblog.com/post/741 <font size="2" face="Mihan-Nassim">بدینوسیله از سرکار خانم امامی مقدم از دبیرستان شاهد ریحانه الرسول برای شرکت در جشنواره الگوهای تدریس برتر غیر حضوری با محوریت شیمی یازدهم نهایت تشکر و قدر دانی را داریم. با آرزوی سربلندی همکار عزیزمان در مرحله استانی و کشوری.</font><br> text/html 2018-03-03T07:01:50+01:00 tehchem19.mihanblog.com همكاران گروه شیمی منطقه 19 نانوغشائی برای کاهش مصرف انرژی در نمک‌زدایی از آب http://tehchem19.mihanblog.com/post/740 <p><font face="Mihan-Nassim" size="2">شرکت هنگ‌کنگی سوروان تکنولوژی (Surwon Technology) غشاء بسیار نازکی ساخته است که قابلیت استفاده در تصفیه آب را داراست. این غشاء می‌تواند مشکل کمبود آب آشامیدنی را در جهان حل کند.</font></p><font face="Mihan-Nassim" size="2"> </font><p><font face="Mihan-Nassim" size="2">براساس اطلاعات منتشر شده توسط این شرکت،&nbsp; با کمک شرکاء مختلفی در صنعت تصفیه آب&nbsp;آزمون‌هایی روی این غشاء انجام گرفته است. نتایج آن نشان داده است که مقدار انرژی مورد نیاز برای تصفیه آب، با استفاده از این فناوری به شدت کاهش می‌یابد و می‌توان آب آشامیدنی تولید کرد.</font></p><font face="Mihan-Nassim" size="2"> </font><p><font face="Mihan-Nassim" size="2">نمک‌زدایی از آب‌دریا یا دیگر منابع آب شور، شامل فرآیندی است که در آن نمک و دیگر آلاینده‌های آب از آن جدا می‌شوند و در نهایت آبی قابل آشامیدن به‌دست می‌آید. در حال حاضر برای انجام فرآیند نمک‌زدایی به انرژی فراوانی نیاز است؛ بنابراین با استفاده از فناوری‌های رایج، تصفیه آب‌های جاری و رودخانه‌ها مقرون به‌صرفه نیست.</font></p><font face="Mihan-Nassim" size="2"> </font><p><font face="Mihan-Nassim" size="2">یکی از مدیران این شرکت می‌گوید: «این غشاء را می‌توان برای نمک‌زدایی به روش اسمز معکوس و روش گرمایی به کار گرفت. بنابراین انتظار می‌رود این فناوری را بتوان در سال آینده به‌صورت تجاری در بازار شاهد بود.»</font></p><font face="Mihan-Nassim" size="2"> </font><p><font face="Mihan-Nassim" size="2">در این غشاء از گرافن استفاده شده که دوام بالایی دارد. سوروان تکنولوژی با شرکت‌های مختلفی همکاری می‌کند تا بتواند با توجه به نیاز مشتریان خود در حوزه‌های مختلف، غشاء تولید کند. این غشاءها در سامانه‌های تصفیه آب فعلی&nbsp; قابل استفاده هستند و به کاربر اجازه می‌دهند تا حجم بالایی از آب را از آن عبور دهند. این غشاءها قادراند با مصرف انرژی کمتر، با کارایی مشابه غشاءهای رایج، نمک‌زدایی کنند.</font></p><font face="Mihan-Nassim" size="2"> </font>