گروه شیمی منطقه ۱۹تهران tag:http://tehchem19.mihanblog.com 2019-01-17T11:56:29+01:00 mihanblog.com آزمون غیر حضوری شیمی 2019-01-10T15:23:51+01:00 2019-01-10T15:23:51+01:00 tag:http://tehchem19.mihanblog.com/post/774 همكاران گروه شیمی منطقه 19 همکاران عزیز لطفا نسبت به ثبت نام در آزمون آنلاین دبیرخانه کشوری به آدرس shimi.gam2.medu.ir تا 25 دی ماه اقدام فرمایید. لینک ثبت نام در منوی کنار صفحه دبیرخانه شیمی کشوری مشاهده می شود. جشنواره الگوهای برتر تدریس 2018-12-31T09:08:52+01:00 2018-12-31T09:08:52+01:00 tag:http://tehchem19.mihanblog.com/post/773 همكاران گروه شیمی منطقه 19 برای دریافت شیوه نامه جشنواره الگوهای برتر تدریس اینجا را کلیک کنید. اینجا را کلیک کنید.
]]>
همایش بررسی کتاب نو نگاشت شیمی دوازدهم 2018-12-31T09:05:57+01:00 2018-12-31T09:05:57+01:00 tag:http://tehchem19.mihanblog.com/post/772 همكاران گروه شیمی منطقه 19 همایش بررسی کتاب نو نگاشت شیمی دوازدهم روز یک شنبه 97/10/16 از ساعت 9 الی 12 در مکان تالار فرهنگ برگزار می شود.حضور همکاران گرامی مزید امتنان است. همایش بررسی کتاب نو نگاشت شیمی دوازدهم روز یک شنبه 97/10/16 از ساعت 9 الی 12 در مکان تالار فرهنگ برگزار می شود.
حضور همکاران گرامی مزید امتنان است.
]]>
گزارش اولین مجمع شیمی 2018-12-27T13:27:13+01:00 2018-12-27T13:27:13+01:00 tag:http://tehchem19.mihanblog.com/post/771 همكاران گروه شیمی منطقه 19 اولین مجمع شیمی روز دوشنبه 97/10/3 از ساعت 12:30 الی 14:45 در اتاق معاونت آموزش متوسطه برگزار شد، در این جلسه تشریح برنامه عملیاتی، نقد و بررسی فصل چهارم شیمی دوازدهم، تجلیل از همکار بازنشسته سرکار خانم حسنخانی، نمایش سه کلیپ سلول الکتروشیمیایی، تعادل ها، اسید وباز، ارائه درس پژوهی و ارائه تسهیل گری انجام شد اولین مجمع شیمی روز دوشنبه 97/10/3 از ساعت 12:30 الی 14:45 در اتاق معاونت آموزش متوسطه برگزار شد، در این جلسه تشریح برنامه عملیاتی، نقد و بررسی فصل چهارم شیمی دوازدهم، تجلیل از همکار بازنشسته سرکار خانم حسنخانی، نمایش سه کلیپ سلول الکتروشیمیایی، تعادل ها، اسید وباز، ارائه درس پژوهی و ارائه تسهیل گری انجام شد

]]>
نمونه طرح درس شیمی دوازدهم با عنوان انواع جامدات 2018-12-11T07:32:21+01:00 2018-12-11T07:32:21+01:00 tag:http://tehchem19.mihanblog.com/post/767 همكاران گروه شیمی منطقه 19 برای دریافت نمونه طرح درس شیمی دوازدهم از صفحه 81 تا 87 اینجا را کلیک کنید. اینجا را کلیک کنید.
]]>
نقد و بررسی فصل 4 شیمی دوازدهم توسط همکاران منطقه 2018-12-03T07:50:06+01:00 2018-12-03T07:50:06+01:00 tag:http://tehchem19.mihanblog.com/post/766 همكاران گروه شیمی منطقه 19 برای دریافت نقد و بررسی فصل 4 شیمی دوازدهم با عنوان شیمی راهی به سوی آینده ای روشن تر انجام شده توسط همکاران عزیز اینجا را کلیک کنید. ینجا را کلیک کنید.
]]>
سوالات استاندارد طراحی شده از صفحات 93 الی 96 توسط همکاران 2018-11-26T08:25:05+01:00 2018-11-26T08:25:05+01:00 tag:http://tehchem19.mihanblog.com/post/765 همكاران گروه شیمی منطقه 19 برای دریافت سوالات خانم غفاریان از مدرسه کلهر اینجا را کلیک کنید.برای دریافت سوالات آقای بابا عباسی از مدرسه شهید علی محمدی اینجا را کلیک کنید.برای دریافت سوالات خانم کریمی از مدرسه بشری ایتجا را کلیک کنید.برای دریافت سوالات خانم جوادیان از مدرسه شاهد ریحانه الرسول اینجا را کلیک کنید. برای دریافت سوالات خانم غفاریان از مدرسه کلهر اینجا را کلیک کنید.
برای دریافت سوالات آقای بابا عباسی از مدرسه شهید علی محمدی اینجا را کلیک کنید.
برای دریافت سوالات خانم کریمی از مدرسه بشری ایتجا را کلیک کنید.
برای دریافت سوالات خانم جوادیان از مدرسه شاهد ریحانه الرسول اینجا را کلیک کنید.
]]>
ISC اولین نظام رتبه بندی استنادی در ایران 2018-11-12T09:41:16+01:00 2018-11-12T09:41:16+01:00 tag:http://tehchem19.mihanblog.com/post/764 همكاران گروه شیمی منطقه 19 اولین نظام رتبه بندی استنادی در ایران می باشد و در صدد تجزیه و تحلیل مجلات علمی کشورهای اسلامی بر اساس معیارهای علم سنجی معتبر اسلامی می باشد . این موضوع بسیار قابل توجه است که ایران دارای سومین پایگاه استنادی برمبنای تولید مقالات علمی با کیفیت دربین 57 کشور جهان می­باشد که این مجموعه پایگاه استنادی علوم جهان اسلامی (Islamic World Science Citation Center) که به اختصار ISC  خوانده می­شود و در صدد تجزیه و تحلیل مجلات علمی کشورهای اسلامی بنابر معیارهای علم سنجی معتبر اسلامی می­باشد. اولین نظام رتبه بندی استنادی در ایران می باشد و در صدد تجزیه و تحلیل مجلات علمی کشورهای اسلامی بر اساس معیارهای علم سنجی معتبر اسلامی می باشد .

این موضوع بسیار قابل توجه است که ایران دارای سومین پایگاه استنادی برمبنای تولید مقالات علمی با کیفیت دربین 57 کشور جهان می­باشد که این مجموعه پایگاه استنادی علوم جهان اسلامی (Islamic World Science Citation Center) که به اختصار ISC  خوانده می­شود و در صدد تجزیه و تحلیل مجلات علمی کشورهای اسلامی بنابر معیارهای علم سنجی معتبر اسلامی می­باشد. هر مقاله ای که مورد قبول این سامانه قرار بگیرد را مقاله ISC  می­نامند .

این پایگاه با سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی در حال نشر مقاله ISC  می­باشد و سالانه گزارشات جامعی به شرح زیر ارائه می­دهد :

1.گزارش های استنادی نشریات فارسی ( PJCR ) که مختصر شده واژه Persian Journal Citation Report می­باشد.

2.گزارش های استنادی نشریات عربی ( AJCR )

3.گزارش های استنادی نشریات انگلیسی ( EJCR )

پایگاه استنادی آمریکا  که در رتبه ی اول قرار دارد و و مقالات آن ISI خوانده می­ شود نیز سالانه گزارشی مبنی بر رتبه بندیمجلات ارائه می ­دهد که JCR نام دارد. 

]]>
مسابقه طراحی سوالات استاندارد کتاب شیمی دوازدهم صفحه 93 الی 96 2018-11-05T05:35:51+01:00 2018-11-05T05:35:51+01:00 tag:http://tehchem19.mihanblog.com/post/762 همكاران گروه شیمی منطقه 19 برای شرکت در مسابقه طراحی سوالات استاندارد کتاب شیمی دوازدهم، سه سوال تشریحی با پاسخ یا دو سوال تستی با پاسخ را به آدرس پست الکترونیک گروه شیمی tehchem19@gmail.com ارسال نمایید.برای دریافت فرم اینجا را کلیک کنید. برای شرکت در مسابقه طراحی سوالات استاندارد کتاب شیمی دوازدهم، سه سوال تشریحی با پاسخ یا دو سوال تستی با پاسخ را به آدرس پست الکترونیک گروه شیمی tehchem19@gmail.com ارسال نمایید.
برای دریافت فرم اینجا را کلیک کنید.
]]>
فیلم های مکمل آموزشی شیمی دوازدهم 2018-10-29T08:15:14+01:00 2018-10-29T08:15:14+01:00 tag:http://tehchem19.mihanblog.com/post/761 همكاران گروه شیمی منطقه 19 فیلم های مکمل آموزشی شیمی دوازدهم در لینک زیر برای هر فصل به طور جداگانه موجود می باشد.http://chemistry-dept.talif.sch.ir/index.php?page_id=379 فیلم های مکمل آموزشی شیمی دوازدهم در لینک زیر برای هر فصل به طور جداگانه موجود می باشد.
http://chemistry-dept.talif.sch.ir/index.php?page_id=379
]]>
فیلم های مکمل آموزشی شیمی یازدهم 2018-10-29T08:12:46+01:00 2018-10-29T08:12:46+01:00 tag:http://tehchem19.mihanblog.com/post/760 همكاران گروه شیمی منطقه 19 فیلم های مکمل آموزشی شیمی یازدهم در لینک زیر به طور جداگلنه برای هر فصل وجود دارد.http://chemistry-dept.talif.sch.ir/index.php?page_id=377 فیلم های مکمل آموزشی شیمی یازدهم در لینک زیر به طور جداگلنه برای هر فصل وجود دارد.
http://chemistry-dept.talif.sch.ir/index.php?page_id=377
]]>
فیلم های مکمل آموزشی شیمی دهم 2018-10-29T08:07:08+01:00 2018-10-29T08:07:08+01:00 tag:http://tehchem19.mihanblog.com/post/759 همكاران گروه شیمی منطقه 19 فیلم های مکمل آموزشی شیمی دهم در لینک زیر به طور جداگانه برای هر فصل موجود است.http://chemistry-dept.talif.sch.ir/index.php?page_id=376 فیلم های مکمل آموزشی شیمی دهم در لینک زیر به طور جداگانه برای هر فصل موجود است.
http://chemistry-dept.talif.sch.ir/index.php?page_id=376
]]>
همایش بررسی کتاب نو نگاشت شیمی دوازدهم 2018-10-15T08:11:29+01:00 2018-10-15T08:11:29+01:00 tag:http://tehchem19.mihanblog.com/post/758 همكاران گروه شیمی منطقه 19  همکاران گرامی همایش بررسی کتاب شیمی 3 توسط مولف کتاب جناب آقای دکتر حذرخانی  در روز چهار شنبه97/8/2 در تالار فرهنگ (خیابان حافظ زیر پل دوم) از ساعت 3 الی 6 بعد از ظهر برگزار می گردد. 

 همکاران گرامی همایش بررسی کتاب شیمی 3 توسط مولف کتاب جناب آقای دکتر حذرخانی 
در روز چهار شنبه97/8/2 در تالار فرهنگ (خیابان حافظ زیر پل دوم) از ساعت 3 الی 6 بعد از ظهر برگزار می گردد.
 

]]>
طرح درس سالانه شیمی دوازدهم 2018-10-08T08:05:35+01:00 2018-10-08T08:05:35+01:00 tag:http://tehchem19.mihanblog.com/post/757 همكاران گروه شیمی منطقه 19 برای دریافت طرح درس سالانه شیمی دوازدهم اینجا را کلیک کنید. اینجا را کلیک کنید.
]]>
تبریک سال جدید تحصیلی 2018-09-25T06:48:19+01:00 2018-09-25T06:48:19+01:00 tag:http://tehchem19.mihanblog.com/post/756 همكاران گروه شیمی منطقه 19 ]]> دو نمونه سوال شیمی یازدهم 2018-05-30T08:00:28+01:00 2018-05-30T08:00:28+01:00 tag:http://tehchem19.mihanblog.com/post/755 همكاران گروه شیمی منطقه 19 برای دریافت نمونه سوالات شیمی یازدهم اینجا را کلیک کنید.برای دریافت نمونه سوالات شیمی یازدهم اینجا را کلیک کنید. برای دریافت نمونه سوالات شیمی یازدهم اینجا را کلیک کنید.
برای دریافت نمونه سوالات شیمی یازدهم اینجا را کلیک کنید.
]]>
عرض تبریک 2018-05-19T04:52:26+01:00 2018-05-19T04:52:26+01:00 tag:http://tehchem19.mihanblog.com/post/754 همكاران گروه شیمی منطقه 19 سرکار خانم امامی مقدم و سرکار خانم گلپایگانی عزیز، انتخاب شایسته شما عزیزان را به عنوان معلم نمونه تبریک عرض می کنم، سربلندی و موفقیت شما را از درگاه خداوند متعال خواستارم. پیروز باشید. ]]> حلول ماه خدا مبارک 2018-05-19T04:48:28+01:00 2018-05-19T04:48:28+01:00 tag:http://tehchem19.mihanblog.com/post/753 همكاران گروه شیمی منطقه 19 حلول ماه خدا بهار قرآن رمضان الکریم مبارک، ماه بندگی و اخلاص، ماه روزه ماهی که نفس ها در حکم تسبیح اند، ماهی که تلاوت یک آیه از کلام الهی ثواب ختم قرآن را دارد، ماه نزول رحمت های الهی، ماه به زنجیر کشیده شدن شیطان و باز بودن درها ی آسمان و بهشت ماه زمزمه ادعیه رمضانیه یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم..... اللهم غیر سوء حالنا بحسن حالک. .... یا حبیب من لا حبیب له  یا طبیب من لا طبیب له یا رفیق من لا رفیق له...... یا حرز من لا حرز له.... مولای یا مولای انت القوی و انا الضعیف و هل یرحم الضعی حلول ماه خدا بهار قرآن رمضان الکریم مبارک، ماه بندگی و اخلاص، ماه روزه ماهی که نفس ها در حکم تسبیح اند، ماهی که تلاوت یک آیه از کلام الهی ثواب ختم قرآن را دارد، ماه نزول رحمت های الهی، ماه به زنجیر کشیده شدن شیطان و باز بودن درها ی آسمان و بهشت ماه زمزمه ادعیه رمضانیه یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم..... اللهم غیر سوء حالنا بحسن حالک. .... یا حبیب من لا حبیب له  یا طبیب من لا طبیب له یا رفیق من لا رفیق له...... یا حرز من لا حرز له.... مولای یا مولای انت القوی و انا الضعیف و هل یرحم الضعیف الا القوی...مبارکتان توفیق الهی رفیقتان
]]>
معرفی شبکه توانا (آزمایشگاه‌های فناوری نانو) 2018-05-13T08:24:58+01:00 2018-05-13T08:24:58+01:00 tag:http://tehchem19.mihanblog.com/post/752 همكاران گروه شیمی منطقه 19 با توجه به گسترش چشمگیر فناوری نانو و آشنایی دانش‌آموزان کشور با این فناوری، وجود یک فضای آزمایشگاهی مناسب برای انجام فعالیت‌های پژوهشی ضروری و کاربردی به نظر می‌رسد. هدف اصلی آزمایشگاه‌های فناوری نانو، آموزش پژوهش محور فناوری نانو و ایجاد محیط مناسب برای تحقیقات دانش‌آموزی است. از دیگر اهداف مهم تشکیل این شبکه آزمایشگاهی می‌توان به عناوین زیر اشاره کرد:• توسعه همگام زیرساخت آزمایشگاهی به موازات آموزش فناوری نانو • حمایت از ساخت دستگاه‌های آزمایشگاهی مرتبط با فناوری نانو • توسعه همکار با توجه به گسترش چشمگیر فناوری نانو و آشنایی دانش‌آموزان کشور با این فناوری، وجود یک فضای آزمایشگاهی مناسب برای انجام فعالیت‌های پژوهشی ضروری و کاربردی به نظر می‌رسد. هدف اصلی آزمایشگاه‌های فناوری نانو، آموزش پژوهش محور فناوری نانو و ایجاد محیط مناسب برای تحقیقات دانش‌آموزی است. از دیگر اهداف مهم تشکیل این شبکه آزمایشگاهی می‌توان به عناوین زیر اشاره کرد:

• توسعه همگام زیرساخت آزمایشگاهی به موازات آموزش فناوری نانو

• حمایت از ساخت دستگاه‌های آزمایشگاهی مرتبط با فناوری نانو

• توسعه همکاری‌های بین‌المللی در زمینه آزمایشگاه‌های دانش‌آموزی

• کشف و شکوفایی استعداد دانش‌آموزان توانمند

• کسب تجربه کار پژوهشی دانش‌آموزان در ارائه مقاله، طرح پژوهشی و پروژه

• تقویت روحیه همکاری گروهی در دانش‌آموزان

• امکان دسترسی آسان کلیه دانش‌آموزان و پژوهشگران کشور به تجهیزات آزمایشگاهی فناوری نانو


]]>
نمونه سوال شیمی 2018-05-12T06:09:03+01:00 2018-05-12T06:09:03+01:00 tag:http://tehchem19.mihanblog.com/post/751 همكاران گروه شیمی منطقه 19 برای دریافت نمونه سوال شیمی یازدهم اینجا را کلیک کنید.برای دریافت نمونه سوال شیمی دهم اینجا را کلیک کنید.برای دریافت نمونه سوال شیمی یازدهم اینجا را کلیک کنید.برای دریافت نمونه سوال شیمی دهم اینجا را کلیک کنید.برای دریافت نمونه سوال شیمی چهارم اینجا را کلیک کنید. اینجا را کلیک کنید.
برای دریافت نمونه سوال شیمی دهم اینجا را کلیک کنید.
برای دریافت نمونه سوال شیمی یازدهم اینجا را کلیک کنید.
برای دریافت نمونه سوال شیمی دهم اینجا را کلیک کنید.
برای دریافت نمونه سوال شیمی چهارم اینجا را کلیک کنید.
]]>
عرض تبریک و ارادت 2018-05-05T05:38:34+01:00 2018-05-05T05:38:34+01:00 tag:http://tehchem19.mihanblog.com/post/750 همكاران گروه شیمی منطقه 19 ]]> نمونه سوالات مسابقات آزمایشگاهی 2018-04-21T04:27:57+01:00 2018-04-21T04:27:57+01:00 tag:http://tehchem19.mihanblog.com/post/748 همكاران گروه شیمی منطقه 19 سوالات تئوری مسابقات آزمایشگاهی + کلید – مرحله استانی یزد – اردیبهشت ۹۶سوالات عملی مسابقات آزمایشگاهی – مرحله استانی یزد – اردیبهشت ۹۶ سوالات تئوری مسابقات آزمایشگاهی + کلید – مرحله استانی یزد – اردیبهشت ۹۶

سوالات عملی مسابقات آزمایشگاهی – مرحله استانی یزد – اردیبهشت ۹۶

]]>
استادیار شیمی یازدهم- فصل دوم 2018-04-15T07:01:25+01:00 2018-04-15T07:01:25+01:00 tag:http://tehchem19.mihanblog.com/post/747 همكاران گروه شیمی منطقه 19 فصل دوم کتاب استادیار شیمی یازدهم به علاقمندان تقدیم می شود. استادیار شیمی اولین کتاب کمک درسی قابل نمایش روی بورد   و قابل دانلود است. پاسخنامه تشریحی نیز به طور رایگان از سایت shimiyar.ir قابل ذریافت است. در کتاب استادیار، مفاهیم  با شکل و نمودار بیان می شوند. فصل دوم کتاب استادیار شیمی یازدهم به علاقمندان تقدیم می شود.

استادیار شیمی اولین کتاب کمک درسی قابل نمایش روی بورد   و قابل دانلود است.

پاسخنامه تشریحی نیز به طور رایگان از سایت shimiyar.ir قابل ذریافت است.

در کتاب استادیار، مفاهیم  با شکل و نمودار بیان می شوند.

sample migmig


]]>
دستگاهی که روزانه 1000 لیتر آب آشامیدنی از هوا می‌گیرد! 2018-04-08T05:47:04+01:00 2018-04-08T05:47:04+01:00 tag:http://tehchem19.mihanblog.com/post/746 همكاران گروه شیمی منطقه 19 یک شرکت نوپای کانادایی موفق به ارائه روشی برای جذب آب از هوای بسیار خشک شده است. تولید آب قابل شرب از بخار هوا یکی از موضوعات بسیار مهم در سراسر جهان است.شرکت آون نانوتک (Awn Nanotech) در مونترال، به دنبال تولید آب آشامیدنی است. ریچارد بودرولت از محققان کانادایی علاوه بر تخصص خود در رشته فیزیک، یک کارآفرین نیز محسوب می‌شود. او می‌گوید زمانی که خبر بحران آب در کالیفرنیا و آفریقای جنوبی را شنید، به سرمایه‌گذاری برای تأسیس این شرکت جدید علاقه‌مند شده‌است. در حالی که بسیاری به دنبال نمک‌ یک شرکت نوپای کانادایی موفق به ارائه روشی برای جذب آب از هوای بسیار خشک شده است. تولید آب قابل شرب از بخار هوا یکی از موضوعات بسیار مهم در سراسر جهان است.
شرکت آون نانوتک (Awn Nanotech) در مونترال، به دنبال تولید آب آشامیدنی است. ریچارد بودرولت از محققان کانادایی علاوه بر تخصص خود در رشته فیزیک، یک کارآفرین نیز محسوب می‌شود. او می‌گوید زمانی که خبر بحران آب در کالیفرنیا و آفریقای جنوبی را شنید، به سرمایه‌گذاری برای تأسیس این شرکت جدید علاقه‌مند شده‌است. در حالی که بسیاری به دنبال نمک‌زدایی ازآب دریا هستند، بودرولت به دنبال جذب آب از آسمان است.
او به دنبال راهکاری بود که بتواند با روشی ارزان و ساده آب را از اتمسفر جذب کند. برای این کار همکاری مشترکی با محققان دانشگاهی آغاز کرد. در این مسیر از نانولوله‌های کربنی که گروه‌های آبدوست و آبگریز را یکجا دارا بودند، استفاده کرد.
ذرات آب با برخورد به این شبکه، تبدیل به قطره آب شده و به دام می‌افتند. به دلیل کشش سطحی، آب روی این ساختار متراکم شده و درون مخزن ذخیره جمع می‌شود. از آنجایی که این روش نیاز به منبع انرژی ندارد، می‌توان با استفاده از این محصول آب را به سادگی و با کمترین هزینه جمع‌آوری کرد. البته در این ساختار از یک فن نیز استفاده شده که ابعادی در حد فن کامپیوتر دارد. انرژی این فن نیز از طریق تابش نور خورشید تأمین می‌شود.
البته تلاش‌های متعددی در سراسر جهان برای انجام این کار شده است. یک گروه تحقیقاتی از دانشگاه برکلی و مؤسسه فناوری ماساچوست، موفق به جذب مه شده‌اند. آن‌ها برای این کار از چارچوب‌های آلی فلزی استفاده کرده‌اند.
البته این فناوری جدید شرکت آون به سادگی قابلیت تولید انبوه را دارد، به‌طوری‌که نمونه اولیه این ابزار قادر است هزار لیتر آب را در روز جمع‌آوری کند. این سامانه جدیدی به قیمت 1000 دلار فروخته می‌شود.

]]>
شیوه‌نامه و ضوابط ثبت‌نام، انتخاب و اعزام نیروی انسانی به مدارس جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور سال تحصیلی ۹۸-۹۷ 2018-04-08T04:51:17+01:00 2018-04-08T04:51:17+01:00 tag:http://tehchem19.mihanblog.com/post/745 همكاران گروه شیمی منطقه 19 به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش، شیوه‌نامه و ضوابط ثبت‌نام، انتخاب و اعزام نیروی انسانی به مدارس جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور سال تحصیلی ۹۸-۹۷ به بعد را به استان‌ها ابلاغ کرد.  بر اساس این گزارش؛ در این شیوه‌نامه شرایط و ضوابط متقاضیان اعزام به مدارس جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و هم‌چنین مراحل پذیرش، نحوه اعزام حوزه‌ها و کشورهای محل اعزام و مواد و منابع آزمون تشریح شده است. برای مشاهده متن شیوه‌نامه اینجا کلیک کنید. به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش، شیوه‌نامه و ضوابط ثبت‌نام، انتخاب و اعزام نیروی انسانی به مدارس جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور سال تحصیلی ۹۸-۹۷ به بعد را به استان‌ها ابلاغ کرد.
 
بر اساس این گزارش؛ در این شیوه‌نامه شرایط و ضوابط متقاضیان اعزام به مدارس جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و هم‌چنین مراحل پذیرش، نحوه اعزام حوزه‌ها و کشورهای محل اعزام و مواد و منابع آزمون تشریح شده است.
برای مشاهده متن شیوه‌نامه اینجا کلیک کنید.

]]>
تبریک 2018-03-17T06:44:00+01:00 2018-03-17T06:44:00+01:00 tag:http://tehchem19.mihanblog.com/post/744 همكاران گروه شیمی منطقه 19 خداوندا ! در این آخرین روزهای سال دلمان را چنان در جویبار زلال رحمتت شستشو ده که هر کجا تردیدی هست ایمان، هر کجا زخمی هست مرهم، هر کجا نومیدی هست امید و هر کجا نفرتی هست عشق، جای آنرا فرا گیرد.پیشاپیش سال نو مبارک خداوندا ! در این آخرین روزهای سال دلمان را چنان در جویبار زلال رحمتت شستشو ده که هر کجا تردیدی هست ایمان، هر کجا زخمی هست مرهم، هر کجا نومیدی هست امید و هر کجا نفرتی هست عشق، جای آنرا فرا گیرد.
پیشاپیش سال نو مبارک
Image result for ‫پیام تبریک سال جدید‬‎
]]>
رشد آموزش شیمی زمستان 96 2018-03-17T06:33:14+01:00 2018-03-17T06:33:14+01:00 tag:http://tehchem19.mihanblog.com/post/743 همكاران گروه شیمی منطقه 19 برای دریافت رشد آموزش شیمی زمستان 96 اینجا را کلیک کنید. ینجا را کلیک کنید.

]]>
مزایای یک جوراب نانو واقعی چیست؟ 2018-03-10T06:12:43+01:00 2018-03-10T06:12:43+01:00 tag:http://tehchem19.mihanblog.com/post/742 همكاران گروه شیمی منطقه 19 شاید بتوان جوراب نانو را شناخته شده‌ترین محصول بازار این روزهای نانو در ایران عنوان کرد؛ زیرا هر روز هزاران جفت از این جوراب‌ها تولید و به بازار عرضه می‌شود. اما ابهاماتی در این میان مطرح است که در نتیجه مصرف‌کنندگان هنوز تفاوت‌های آن‌ها را به دلایلی نظیر بازار داغ محصولات تقلبی با نام نانو احساس نکرده‌اند. به تازگی شرکت پاآرا، اقدام به تولید جوراب با استفاده از نخ‌های حاوی نانو ذرات اکسید روی (ZnO) کرده است که در مقایسه با نانو ذرات نقره (مورد استفاده در دیگر جوراب های نانو) بسیار شاید بتوان جوراب نانو را شناخته شده‌ترین محصول بازار این روزهای نانو در ایران عنوان کرد؛ زیرا هر روز هزاران جفت از این جوراب‌ها تولید و به بازار عرضه می‌شود. اما ابهاماتی در این میان مطرح است که در نتیجه مصرف‌کنندگان هنوز تفاوت‌های آن‌ها را به دلایلی نظیر بازار داغ محصولات تقلبی با نام نانو احساس نکرده‌اند. به تازگی شرکت پاآرا، اقدام به تولید جوراب با استفاده از نخ‌های حاوی نانو ذرات اکسید روی (ZnO) کرده است که در مقایسه با نانو ذرات نقره (مورد استفاده در دیگر جوراب های نانو) بسیار مفیدترند. این ذرات آنتی باکتریال، برای بهداشت پوست مفید و سازگار با محیط زیست هستند. نخ‌های حاوی نانو ذرات اکسید روی به غیر از خاصیت آنتی باکتریال، خواصی شامل ضد اشعه فرابنفش، زود خشک‌شونده و جذب رطوبت بالا نیز دارند.


]]>
جشنواره الگوهای تدریس برتر غیر حضوری با محوریت شیمی یازدهم 2018-03-10T06:00:29+01:00 2018-03-10T06:00:29+01:00 tag:http://tehchem19.mihanblog.com/post/741 همكاران گروه شیمی منطقه 19 بدینوسیله از سرکار خانم امامی مقدم از دبیرستان شاهد ریحانه الرسول برای شرکت در جشنواره الگوهای تدریس برتر غیر حضوری با محوریت شیمی یازدهم نهایت تشکر و قدر دانی را داریم. با آرزوی سربلندی همکار عزیزمان در مرحله استانی و کشوری. بدینوسیله از سرکار خانم امامی مقدم از دبیرستان شاهد ریحانه الرسول برای شرکت در جشنواره الگوهای تدریس برتر غیر حضوری با محوریت شیمی یازدهم نهایت تشکر و قدر دانی را داریم. با آرزوی سربلندی همکار عزیزمان در مرحله استانی و کشوری.
]]>
نانوغشائی برای کاهش مصرف انرژی در نمک‌زدایی از آب 2018-03-03T07:01:50+01:00 2018-03-03T07:01:50+01:00 tag:http://tehchem19.mihanblog.com/post/740 همكاران گروه شیمی منطقه 19 شرکت هنگ‌کنگی سوروان تکنولوژی (Surwon Technology) غشاء بسیار نازکی ساخته است که قابلیت استفاده در تصفیه آب را داراست. این غشاء می‌تواند مشکل کمبود آب آشامیدنی را در جهان حل کند. براساس اطلاعات منتشر شده توسط این شرکت،  با کمک شرکاء مختلفی در صنعت تصفیه آب آزمون‌هایی روی این غشاء انجام گرفته است. نتایج آن نشان داده است که مقدار انرژی مورد نیاز برای تصفیه آب، با استفاده از این فناوری به شدت کاهش می‌یابد و می‌توان آب آشامیدنی تولید کرد. نمک‌زدایی از آب‌دریا یا دیگر منابع آب شو شرکت هنگ‌کنگی سوروان تکنولوژی (Surwon Technology) غشاء بسیار نازکی ساخته است که قابلیت استفاده در تصفیه آب را داراست. این غشاء می‌تواند مشکل کمبود آب آشامیدنی را در جهان حل کند.

براساس اطلاعات منتشر شده توسط این شرکت،  با کمک شرکاء مختلفی در صنعت تصفیه آب آزمون‌هایی روی این غشاء انجام گرفته است. نتایج آن نشان داده است که مقدار انرژی مورد نیاز برای تصفیه آب، با استفاده از این فناوری به شدت کاهش می‌یابد و می‌توان آب آشامیدنی تولید کرد.

نمک‌زدایی از آب‌دریا یا دیگر منابع آب شور، شامل فرآیندی است که در آن نمک و دیگر آلاینده‌های آب از آن جدا می‌شوند و در نهایت آبی قابل آشامیدن به‌دست می‌آید. در حال حاضر برای انجام فرآیند نمک‌زدایی به انرژی فراوانی نیاز است؛ بنابراین با استفاده از فناوری‌های رایج، تصفیه آب‌های جاری و رودخانه‌ها مقرون به‌صرفه نیست.

یکی از مدیران این شرکت می‌گوید: «این غشاء را می‌توان برای نمک‌زدایی به روش اسمز معکوس و روش گرمایی به کار گرفت. بنابراین انتظار می‌رود این فناوری را بتوان در سال آینده به‌صورت تجاری در بازار شاهد بود.»

در این غشاء از گرافن استفاده شده که دوام بالایی دارد. سوروان تکنولوژی با شرکت‌های مختلفی همکاری می‌کند تا بتواند با توجه به نیاز مشتریان خود در حوزه‌های مختلف، غشاء تولید کند. این غشاءها در سامانه‌های تصفیه آب فعلی  قابل استفاده هستند و به کاربر اجازه می‌دهند تا حجم بالایی از آب را از آن عبور دهند. این غشاءها قادراند با مصرف انرژی کمتر، با کارایی مشابه غشاءهای رایج، نمک‌زدایی کنند.

]]>