تبلیغات
گروه شیمی منطقه ۱۹تهران - همایش بررسی کتاب نو نگاشت شیمی دوازدهم
دوشنبه دهم دیماه سال 1397

همایش بررسی کتاب نو نگاشت شیمی دوازدهم

   نوشته شده توسط: همكاران گروه شیمی منطقه 19    

همایش بررسی کتاب نو نگاشت شیمی دوازدهم روز یک شنبه 97/10/16 از ساعت 9 الی 12 در مکان تالار فرهنگ برگزار می شود.
حضور همکاران گرامی مزید امتنان است.