تبلیغات
گروه شیمی منطقه ۱۹تهران - گزارش اولین مجمع شیمی
پنجشنبه ششم دیماه سال 1397

گزارش اولین مجمع شیمی

   نوشته شده توسط: همكاران گروه شیمی منطقه 19    

اولین مجمع شیمی روز دوشنبه 97/10/3 از ساعت 12:30 الی 14:45 در اتاق معاونت آموزش متوسطه برگزار شد، در این جلسه تشریح برنامه عملیاتی، نقد و بررسی فصل چهارم شیمی دوازدهم، تجلیل از همکار بازنشسته سرکار خانم حسنخانی، نمایش سه کلیپ سلول الکتروشیمیایی، تعادل ها، اسید وباز، ارائه درس پژوهی و ارائه تسهیل گری انجام شد