تبلیغات
گروه شیمی منطقه ۱۹تهران - برگزاری مسابقات آزمایشگاهی مرحله منطقه ای
دوشنبه هفتم اسفندماه سال 1396

برگزاری مسابقات آزمایشگاهی مرحله منطقه ای

   نوشته شده توسط: همكاران گروه شیمی منطقه 19    

مسابقات آزمایشگاهی مرحله منطقه ای  دوشنبه  7 اسفند برگزار شد. دانش آموزان راه یافته به مرحله منطقه ای بعد از رقابت در یک آزمون کتبی در محل ضمن خدمت، برای مرحله عملی به پژوهش سرای شکوفا  آمدند و در آزمون عملی شرکت کردند. هر دانش آموز در پایه دهم و یازدهم ملزم به انجام سه آزمایش و نوشتن گزارش کار آن ها بود. آزمون کتبی 30 نمره و آزمون عملی 60 نمره و 10 نمره هم برای رعایت نکات و رفتار در آزمایشگاه بود.