تبلیغات
گروه شیمی منطقه ۱۹تهران - گزارش دومین مجمع شیمی، بهمن 96
شنبه پنجم اسفندماه سال 1396

گزارش دومین مجمع شیمی، بهمن 96

   نوشته شده توسط: همكاران گروه شیمی منطقه 19    

دومین مجمع شیمی روز دوشنبه 30/11/96 ساعت 13 در اتاق شورا اداره با حضور 12 نفر از همکاران محترم (9 نفر خانم و 3 نفر آقا) برگزار شد. بعد از تلاوت آیات قرآن، بسته آموزشی شامل بروشور نظارت بالینی، جزوه آزمون استاندارد و برگه یادداشت، برنامه زمان بندی، فرم نظر سنجی و سی دی شیمی یازدهم در اختیار همکاران قرار گرفت. بعد از خوش آمدگویی و گفتن مقدمه دبیران برای شرکت در جشنواره الگوهای برتر تشویق شدند و نظرات همکاران را هم شنیدیم. سپس سی دی شیمی یازدهم توضیح داده شد. فیلمی درباره واقعیت افزوده نمایش داده شد. سپس کارگاه نظارت بالینی برگزار شد. از همکاران پذیرایی به عمل آمد. در ادامه کارگاه طراحی سوال استاندارد برگزار شد. دو نرم افزار آزمون ساز کاتب و حکیم معرفی و فیلم معرفی هم نمایش داده شد. سپس به پژوهش سرا رفتیم و در آن جا آزمایش های شیمی یازدهم و تعدادی آزمایش دیگر انجام شد. جلسه با نظرخواهی از همکاران و دادن هدیه از طرف انتشارات گاج به پایان رسید.