تبلیغات
گروه شیمی منطقه ۱۹تهران - بازدید از مرکز بازیافت پلاستیک
سه شنبه دوازدهم دیماه سال 1396

بازدید از مرکز بازیافت پلاستیک

   نوشته شده توسط: همكاران گروه شیمی منطقه 19    

بدینوسیله به اطلاع می رساند بازدید از مرکز بازیافت پلاستیک دوشنبه 96/10/18 از ساعت 8 الی 12 هماهنگ شده است. حضور همکاران گرامی مزید امتنان است. وسیله ایاب و ذهاب راس ساعت از جلو درب اداره مهیا می باشد.