تبلیغات
گروه شیمی منطقه ۱۹تهران - گزارش اولین مجمع شیمی، آبان 96
پنجشنبه بیست و پنجم آبانماه سال 1396

گزارش اولین مجمع شیمی، آبان 96

   نوشته شده توسط: همكاران گروه شیمی منطقه 19    


گزارش کار اولین مجمع و کارگاه بازخوانی برنامه درسی ملی شیمی و کارگاه روش تدریس زمینه محور

مجمع با تلاوت آیات الهی ساعت 13 روز دوشنبه  22 آبان ماه با حضور 19 نفر از همکاران آغاز شد. بسته آموزشی شامل دو طرح درس سالانه شیمی یازدهم برای 3 ساعته و 4 ساعته، برنامه عملیاتی، فرم های نقد و بررسی فصل اول شیمی یازدهم، جدول تناوبی، برنامه زمان بندی مجمع، کاغذ سفید و فرم نظر سنجی در اختیار همکاران قرار گرفت. برنامه های گروه درسی شیمی در سال تحصیلی جاری تشریح شد. کارگاه بازخوانی برنامه درسی ملی شیمی برگزار شد. فیلم رویکرد سازماندهی شیمی از مجموعه محتوی های ضمن خدمت نمایش داده شد. کارگاه روش تدریس زمینه محور برگزار شد. از همکاران پذیرایی به عمل آمد. یک نمونه فیلم تدریس از سایت آلا نمایش داده شد. کارگاه نقد و بررسی فصل اول شیمی یازدهم با همکاری دبیران گرامی برگزار شد. از همکاران گرامی نظر سنجی به عمل آمد. جلسه ساعت 15 :16 به پایان رسید.

1.