تبلیغات
گروه شیمی منطقه ۱۹تهران - طراحی آزمایش برای شیمی دهم
یکشنبه بیست و چهارم اردیبهشتماه سال 1396

طراحی آزمایش برای شیمی دهم

   نوشته شده توسط: همكاران گروه شیمی منطقه 19    

برای دریافت طراحی آزمایش شماره 1 اینجا را کلیک کنید.
برای دریافت طراحی آزمایش شماره 2 اینجا را کلیک کنید.
برای دریافت طراحی آزمایش شماره 3 اینجا را کلیک کنید.