تبلیغات
گروه شیمی منطقه ۱۹تهران - ثبت یک واکنش به نام یک شیمیدان برجسته ایرانی!
شنبه بیست و یکم اسفندماه سال 1395

ثبت یک واکنش به نام یک شیمیدان برجسته ایرانی!

   نوشته شده توسط: همكاران گروه شیمی منطقه 19    

نام پروفسورعیسی یاوری،استاد ایرانی،زینت بخش نام واكنشی در شیمی شد و در جهان درخشید.