تبلیغات
گروه شیمی منطقه ۱۹تهران - برگزاری مسابقات آزمایشگاهی مرحله منطقه ای در پژوهش سرای شکوفا

مسابقات آزمایشگاهی مرحله منطقه ای روز دوشنبه 95/12/2 در مکان پژوهش سرای شکوفا برگزار شد. در پایه سوم ابتدا دانش آموزان به صورت انفرادی آزمون کتبی دادند، سپس به صورت تیمی در شش ایستگاه به رقابت پرداختند که نتایج آن به شرح زیر است:
مدرسه مقداد خانم غفاریان رتبه اول
مدرسه بشری خانم ها یوسفی و جلالی مقدم رتبه دوم
مدرسه اوحدی آقای فاضلی فرد رتبه سوم
در پایه دهم دانش آموزان ابتدا آزمون کتبی فصل اول کتاب آزمایشگاه علوم را دادند، سپس آزمون طراحی آزمایش و آزمون عملی برگزار شد که نتایج آن به شرح زیر است:
مدرسه فاطمه زهرا خانم حسنخانی رتبه اول
مدرسه نیکان خانم ها امامی مقدم و فکری رتبه دوم
مدرسه مقداد خانم غفاریان رتبه سوم
با سپاس فراوان از همکاران عزیز و به امید موفقیت دانش آموزان در مرحله استانی