تبلیغات
گروه شیمی منطقه ۱۹تهران - چرا اکسیژن مایع به رنگ آبی روشن است؟
یکشنبه سوم بهمنماه سال 1395

چرا اکسیژن مایع به رنگ آبی روشن است؟

   نوشته شده توسط: همكاران گروه شیمی منطقه 19    

اکسیژن مایع به رنگ آبی روشن است. آیا علت مربوط به انتقالات الکترونی است؟

پدیده لیدن‌ فراست که با نام جوش فیلم نیز شناخته می‌شود، یک پدیده است که زمانی رخ می‌دهد که یک مایع در نقطه‌ای قرار گیرد که بسیار بالاتر از نقطه جوش آن مایع است، باشد. در این هنگام لایه‌ای از بخار مایع دور مایع را فرا می‌گیرد و به علت پایین بودن رسانایی گرمایی گاز، مایع را از جوشش سریع حافظت می‌شود. این پدیده معمولاً در پخت‌وپز دیده می‌شود. اگر دمای ماهی‌تابه بیشتر از نقطه لیدن‌فراست باشد این پدیده رخ می‌دهد. این پدیده همچنین عامل حرکت سریع ( و عدم تبخیر سریع ) نیتروژن مایع هنگام ریختن روی زمین است. از این پدیده نیز جهت انجام کارهای محیرالعقول مثلاً دست زدن با انگشت خیس به سرب مذاب به کار می‌رود. این پدیده به نام یوهان گوتلب لایدن‌فراست نامگذاری شده‌ است. این فرد در سال ۱۷۵۶ این پدیده را بررسی نمود.