تبلیغات
گروه شیمی منطقه ۱۹تهران - طراحی آزمایش و طراحی دست سازه
دوشنبه بیست و هفتم دیماه سال 1395

طراحی آزمایش و طراحی دست سازه

   نوشته شده توسط: همكاران گروه شیمی منطقه 19    

در راستای استقرار نظام جدید آموزشی و توجه به برنامه درسی ملی، گروه آموزشی شیمی در نظر دارد مسابقه طراحی آزمایش یا دست سازه جهت آموزش مفاهیم شیمی دهم را برگزار نماید. طراحی آزمایش از فصل اول و طراحی دست سازه از کل کتاب می باشد. طراحی آزمایش با قلم Bnazanin و اندازه 12 در قالب فایل ورد و پی دی اف ارسال شود. از کاربرد دست سازه یک فیلم ارسال گردد. از دبیران شرکت کننده در مسابقه تقدیر به عمل می آید و آثار برتر برای مرحله کشوری ارسال خواهد شد.