تبلیغات
گروه شیمی منطقه ۱۹تهران - اولین مجمع شیمی
دوشنبه بیست و دوم آذرماه سال 1395

اولین مجمع شیمی

   نوشته شده توسط: همكاران گروه شیمی منطقه 19    

 بدینوسیله به اطلاع می رساند اولین مجمع گروه شیمی، یک شنبه 95/9/21 ساعت 13 در مکان اتاق شورا با حضور 19 نفر از همکاران برگزار شد. در این جلسه بعد از تلاوت قرآن و خوش آمدگویی، درباره فعالیت های گروه در سال جاری مطالبی مطرح شد. سپس درصد قبولی و میانگین درس شیمی 3 در منطقه بررسی شد. سپس کارگاه درس پژوهی برگزار شد. در پایان آزمایش های شیمی دهم که لیست آن در اختیار همکاران قرار گرفته بود در مکان پژوهش سرای شکوفا انجام شد. از حضور همکاران گرامی کمال تشکر و قدردانی را داریم.