تبلیغات
گروه شیمی منطقه ۱۹تهران - ضمن خدمت شناخت دانش و پیشرفت های روز دنیا
شنبه سیزدهم آذرماه سال 1395

ضمن خدمت شناخت دانش و پیشرفت های روز دنیا

   نوشته شده توسط: همكاران گروه شیمی منطقه 19    

بدینوسیله به اطلاع همکاران می رساند ضمن خدمت شناخت دانش و پیشرفت های روز دنیا (نانو) به مدت 4 ساعت روز شنبه 95/9/20 از ساعت 13 در مکان تالار معلم برگزار می شود.
حضور همکاران گرامی مزید امتنان است.