تبلیغات
گروه شیمی منطقه ۱۹تهران - برگزاری اولین مجمع شیمی
شنبه ششم آذرماه سال 1395

برگزاری اولین مجمع شیمی

   نوشته شده توسط: همكاران گروه شیمی منطقه 19    

بدین وسیله به اطلاع می رساند اولین مجمع گروه شیمی یکشنبه 95/9/21 ساعت 13 الی 16 در اتاق شورا برگزار می شود. حضور همکاران گرامی مزید امتنان است.
موضوعات جلسه: 
معرفی برنامه های دبیرخانه راهبری شیمی و گروه
بررسی درصد قبولی و میانگین نمرات شیمی 3
برگزاری کارگاه درس پژوهی
انجام آزمایش های شیمی دهم