تبلیغات
گروه شیمی منطقه ۱۹تهران - تهیه بانک سوال و طرح درس از کتاب شیمی دهم
یکشنبه دوم آبانماه سال 1395

تهیه بانک سوال و طرح درس از کتاب شیمی دهم

   نوشته شده توسط: همكاران گروه شیمی منطقه 19    

تهیه و تنظیم بانک سوال و طرح درس از کتاب شیمی دهم از صفحات 34 تا 41
در قالب word و pdf با قلم BNazanin اندازه 12 در جداول 10-11-12
دبیرانی که مایل به همکاری هستند سوال یا طرح درس خود را به پست الکترونیک گروه به آدرس tehchem19@gmail.comارسال نمایند.

جداول 10- 11- 12.docx