تبلیغات
گروه شیمی منطقه ۱۹تهران - ادامه دوره ضمن خدمت شیمی دهم
دوشنبه پنجم مهرماه سال 1395

ادامه دوره ضمن خدمت شیمی دهم

   نوشته شده توسط: همكاران گروه شیمی منطقه 19    

با احترام به اطلاع همکاران می رساند ادامه دوره ضمن خدمت شیمی دهم در مورخ 7/11 و 7/13 و 7/18 در محل اداره آموزش و پرورش از ساعت 13 الی 17:30 برگزار می شود.