تبلیغات
گروه شیمی منطقه ۱۹تهران - برگزاری مسابقات آزمایشگاهی مرحله منطقه ای
یکشنبه بیست و دوم فروردینماه سال 1395

برگزاری مسابقات آزمایشگاهی مرحله منطقه ای

   نوشته شده توسط: همكاران گروه شیمی منطقه 19    

مسابقات آزمایشگاهی مرحله منطقه ای با همکاری پژوهش سرای جوانه در روز دوشنبه 23/1/95 به صورت کتبی و عملی در  آزمایشگاه پژوهش سرای منطقه برگزار می شود.