تبلیغات
گروه شیمی منطقه ۱۹تهران - نتایج مسابقه کتاب خوانی
دوشنبه شانزدهم فروردینماه سال 1395

نتایج مسابقه کتاب خوانی

   نوشته شده توسط: همكاران گروه شیمی منطقه 19    

با تشکر از همکاران گرامی که در مسابقه کتابخوانی شرکت کردند نتایج نفرات برتر از بین 283 شرکت کننده به شرح زیر می باشد

رتبه اول :

 1-نرگس شاه نقی  منطقه 6 

رتبه دوم :

1-هاجر یزدان شناس منطقه 5

2-مریم آرمیون منطقه 3

3-زینب اژه ای منطقه 6

4-سیمین قادری برمی منطقه 6

5-علی مویدی منطقه 6

6-فیروز کامرانی منطقه 6

7-فاطمه قریشی کهنگی منطقه 8

8-سودابه شهشهانی منطقه 1

9- افسانه مقرب لو منطقه 1

-فاطمه جهانی مقدم منطقه610  

کبری جهانی مقدم منطقه 13  -11    

رتبه سوم :

1-زهره سادات وحید کیانی منطقه 8

2-اعظم اطیابی منطقه 8

3-نوشین منصور زاده منطقه 10

ا4-ام لیلا داودیان منطقه 14

5-زهره ملک منطقه 15

6-ناهید اطیابی منطقه 17

7-ناهید ابراهیمی منطقه 12

8-علی کاظمی مقدم منطقه 14

9-منیژه رشیدی منطقه1