تبلیغات
گروه شیمی منطقه ۱۹تهران - تشکر و قدردانی
یکشنبه نهم اسفندماه سال 1394

تشکر و قدردانی

   نوشته شده توسط: همكاران گروه شیمی منطقه 19    

بدین وسیله مراتب تشکر و قدردانی خود را از همکاران گرامی

جناب آقای کریمیان از دبیرستان چمران

سرکارخانم آقازاده از دبیرستان ارشاد

برای شرکت در بخش عملی جشنواره الگوهای برتر تدریس شیمی 3 داریم.

موفقیت روز افزون این عزیزان را از خداوند متعال خواستاریم.