تبلیغات
گروه شیمی منطقه ۱۹تهران - گزارش اجمالی دومین مجمع شیمی
سه شنبه بیست و هفتم بهمنماه سال 1394

گزارش اجمالی دومین مجمع شیمی

   نوشته شده توسط: همكاران گروه شیمی منطقه 19    

روز دوشنبه 26 بهمن ماه دومین مجمع شیمی با حضور 16 نفر از همکاران محترم در دبیرستان همت برگزار شد. آموزش نرم افزار رفرنس دهی در متن، معرفی کتاب هابی آزمایشگاهی، انجام آزمایش و نمایش فیلم  از برنامه های این جلسه بود. هم چنین کارگاه بررسی شیمی 4، فصل های 3و 4 برگزار شد.

از حضور همه عزیزان تشکر و قدردانی می شود.

هم چنین تشکر ویژه

از سرکار خانم غفاریان برای معرفی کتاب های آزمایشگاهی و تهیه CD

جناب آقای هویدا برای انجام آزمایش و نمایش فیلم های جذاب

سرکار خانم گلپایگانی برای برگزاری کارگاه شیمی 4