تبلیغات
گروه شیمی منطقه ۱۹تهران - تجربیات خلاق آموزشی
دوشنبه سی ام آذرماه سال 1394

تجربیات خلاق آموزشی

   نوشته شده توسط: همكاران گروه شیمی منطقه 19    

منظور از تجربیات خلاق آموزشی آن است که چنانچه همکاران گرامی از روش تدریس، نمودار، فیلم آموزشی و ... ویژه­ای برای تدریس، تسهیل و تعمیق یادگیری استفاده می­نمایند، شرح روش خود را به طور مبسوط همراه با مستندات، سخت­افزار و نرم­افزار مربوطه به گروه شیمی ارایه دهند.

پس از دریافت فایل­ها براساس شیوه­نامه اجرایی از میان آنها، سه برگزیده را پس از ارزیابی و اصلاح به گروه شیمی سازمان ارسال می شود.

 شیوه نامه اجرایی:

زمان ارسال روش­ها تا پایان دی ماه سال 1394 می­باشد.

فایل­ها باید در قالب word ، فونت  B Nazanin    با اندازۀ 12 باشد.

مباحث انتخابی تنها از کتاب شیمی سال چهارم چاپ 1394( نوسازی و اصلاح شده) می­باشد. این مباحث مطابق جدول روبه­رو است.

همکاران گرامی می­توانند عنوان­هایی از این جدول را به اختیار انتخاب نمایند.

بخش

عنوان محتوای آموزشی

1

قانون سرعت

کاتالیزگر

2

مفهوم تعادل و سامانۀ تعادلی

تفسیر ثابت تعادل

عوامل موثر بر تعادل

3

اسید قوی و ضعیف

نمک­های اسیدی بازی   خنثی

محلول بافر

4

رقابت برای داد و ستد الکترون

پتانسیل­های الکترودی استاندارد

سلول سوختی