تبلیغات
گروه شیمی منطقه ۱۹تهران - تشکر و قدر دانی
دوشنبه سی ام آذرماه سال 1394

تشکر و قدر دانی

   نوشته شده توسط: همكاران گروه شیمی منطقه 19    

بدین وسیله مراتب سپاس و تشکر خود را از

1- سرکار خانم غفاریان از مقداد

2- سرکار خانم گلپایگانی از کلهر

3- سرکار خانم ژاله زاد

بابت بررسی فصل دوم کتاب علوم نهم داریم.

موفقیت روز افزون این عزیزان را آرزومندیم.