تبلیغات
گروه شیمی منطقه ۱۹تهران - نمونه سوالات شیمی مسابقات آزمایشگاهی
دوشنبه شانزدهم آذرماه سال 1394

نمونه سوالات شیمی مسابقات آزمایشگاهی

   نوشته شده توسط: همكاران گروه شیمی منطقه 19    

برای دیدن نمونه سوالات شیمی مسابقات آزمایشگاهی می توانید از آدرس دبیرخانه راهبردی علوم آزمایشگاهی دیدن فرمایید.
http://azmayeshgah.gam2.medu.ir