تبلیغات
گروه شیمی منطقه ۱۹تهران - تشکر و قدردانی
دوشنبه شانزدهم آذرماه سال 1394

تشکر و قدردانی

   نوشته شده توسط: همكاران گروه شیمی منطقه 19    

بدین وسیله مراتب سپاس و قدردانی  از همکاران ارجمند

1- سرکار خانم گلپایگانی که تغییرات شیمی 4 را در کارگاه بررسی شیمی 4 ارائه کردند.

2- سرکار خانم امامی مقدم  که روش جدید در موازنه واکنش های شیمیایی را در مچمع ارائه کردند.

3- جناب آقای هویدا که آزمایش هایی در رابطه با آبکافت نمک ها و واکنش های جانشینی دو گانه انجام دادند و زحمت برگزاری مجمع را تقبل کردند.

4- خانم ها گلپایگانی، امامی مقدم و جلالی مقدم که فعالیت مربوط به روز 11 آبان، احیای آزمایشگاه را به صورت فیلم برای گروه ارسال کردند.

5- سرکار خانم غفاریان که سرفصل های کتاب شیمی دهم را ارسال کردند.

را  داریم. سربلندی و موفقیت همه عزیزان را آرزومندیم.