دوشنبه شانزدهم آذرماه سال 1394

دانلود کتاب راهنمای شیمی 3

   نوشته شده توسط: همكاران گروه شیمی منطقه 19    

همکاران محترم با توجه به برگزاری مسابقه کتابخوانی از کتاب راهنمای معلم شیمی 3، لینک دانلود در زیر آورده شده است.

rahnama shimi 3.pdf