تبلیغات
گروه شیمی منطقه ۱۹تهران - بررسی کتاب جدید شیمی پیش با حضور دکتر علیرضا عابدین
دوشنبه سیزدهم مهرماه سال 1394

بررسی کتاب جدید شیمی پیش با حضور دکتر علیرضا عابدین

   نوشته شده توسط: همكاران گروه شیمی منطقه 19    

در همایشی که به همت گروه شیمی استان کرمان و با حضور دکتر عابدین از اعضاء گروه بازنگری کتاب جدید شیمی پیش برگزار شد ،تغییرات کتاب بررسی شد.نکات مهم مطرح شده در این جلسه را که بنده یادداشت کردم و برای تدریس در سال جدید می تواند بسیار موثر باشد،در اختیار شما همکاران عزیز قرار می دهم.


شیمی پیش.docx