تبلیغات
گروه شیمی منطقه ۱۹تهران - بازگشایی مدارس
چهارشنبه بیست و پنجم شهریورماه سال 1394

بازگشایی مدارس

   نوشته شده توسط: همكاران گروه شیمی منطقه 19    

همکار ارجمند پیشاپیش فرارسیدن سال تحصیلی 95-94 را خدمتتان شادباش عرض کرده و سالی پر بار و سرشار از پیروزی و کامیابی را برایتان آرزومی کنیم.