یکشنبه دهم خردادماه سال 1394

رنگ های دیگر خون

   نوشته شده توسط: همكاران گروه شیمی منطقه 19    

رنگ خون جانداران به نوع رنگدانه تنفسی (ناقل گازهای تنفسی) موجود در خون آنها بستگی دارد .

قرمز بودن رنگ خون به علت وجود رنگدانه هموگلوبین در گلبول های قرمز است.

خرچنگ ها، هشت پایان و بسیاری از انواع صدفهای دریایی  دارای خون آبی می باشند.رنگ آبی بخاطر وجود نوعی پروتئین در خون آنهاست که در ساختمان آن عنصر مس بکار رفته است.

همو سیانین پروتئینی حاوی مس است که با غلظت حدود ۵۰ ٪ در خون بسیاری از نرم تنان از جمله گاستروپودها و همچنین برخی بند پایان مانند خرچنگ نعل اسبی وجود دارد و باعث آبی بودن رنگ خون این جانداران می گردد.

 

همو سیانین وقتی که اکسیژن خود را از دست می دهد بی رنگ می شود بنا بر این رنگ خون این جانداران در محیط های فاقد اکسیژن و اب های سرد به رنگ خاکستری مایل به سفید یا زرد کمرنگ تغییر می یابد. و به محض دریافت اکسیژن مجددا به رنگ آبی تیره در می آید .

لازم به ذکر است که خون انسان نیز چنانچه به طور کامل اکسیژن خود را از دست دهد ( مثلا در خلا قرار گیرد ) به رنگ آبی تغیر رنگ می دهد. پزشکانی که همراه کوهنوردان به قله اورست در هیمالیا صعود کرده اند می گویند در این منطقه، رنگ خون کوهنوردان به علت کمبود اکسیژن آبی است.

annelids (کرم سگمنتال) جانداری است یکی از دو رنگ دانه سبز (chlorocruorin)کلروکرورین و رنگ دانه قرمز (hemerythrin) هموریترین را در خون خود دارد

خون در حشرات به رنگهای مختلف قرمز،زرد،سبز یا آبی دیده می شود

سوسک حمام (cockroaches )هیچ رنگ دانه ای در خون خود ندارد بنابراین خونش بی رنگ است .

رنگ خون در زنبورعسل زرد كهربایی مایل به بی رنگی است

منبع