تبلیغات
گروه شیمی منطقه ۱۹تهران - خاطرات همکاران

دردسر نوشتن املا

از دوران کودکی نوشتن دیکته برایم مثل یک کابوس بود . این که بتوانم کلمات را به درستی بنویسم به عنوان نمونه انتخاب ص یا س یا ث ؛ ط یا ت ؛ ذ یا ز یا ظ و ...

 سال‌ها طول کشید که یادگرفتم اصطکاک را درست بنویسم تصور کنید چند جور می‌شود این کلمه را نوشت؟!

اثتکاک ، استکاک ، اصتکاک ، اثطکاک ، اسطکاک ، و  اصطکاک

می‌دانم که این کابوس خیلی‌ها به جز من هم بوده است . واقعا فراگرفتن این همه کلمه که هیچ قاعده‌ای هم برایش وجود ندارد کم از فراگیری الفبای چینی ندارد ، گذشته از این‌ها حروف دوقسمتی هم دردی دیگر بود . تشخیص این‌که باید سرهم نوشته شوند یا جدا ! مثلا چه کسی می‌داند پیشرفته‌تر درست است یا پیش‌رفته‌تر ؟! شاید باورکردنی نباشد اگر بگویم این هردو کلمه در کتاب بخوانیم کلاس سوم ابتدایی آمده‌اند.

سال‌ها گذشت . با قبولی در دانشگاه و بعد هم شروع به کار کم‌کم خاطره‌ی آن روزها به دست فراموشی سپرده‌می‌شد که پسرم هفت‌ساله شد و به کلاس اول ابتدایی رفت و داستان دیکته (املا) دوباره شروع شد. اما این بار من کسی نبودم که باید املا می‌نوشتم بلکه پسر بیچاره‌ام بود که می‌نوشت و اما من، هم هنوز همان‌طور سرگردان، به امر دیکته گفتن اشتغال یافتم ...

دردسرتان نمی‌دهم  از واژه‌های جدیدی مثل او استثنا و می کاری که بگذریم من بعد از این سه سال هنوز هم گیجم که در آخر چگونه می‌توان فهمید با چه قاعده‌ای کلمه ها را جدا یا سرهم بنویسیم . حتی اگر هم قاعده‌ای باشد که حتما هم وجود دارد در حد یک دانش‌آموز ابتدایی یا فردی مثل من که به طور تخصصی ادبیات را نمی‌داند جایی ارائه نشده و همین مسئله باعث سرگردانی افراد در املای درست کلمات می‌باشد.

در پایان عکسی را برایتان روی صفحه قرار می دهم که هفته گذشته در سفری که به یکی از شهرهای زیبای کشور عزیزمان داشتم ، تهیه کرده‌ام.


آن روز وقتی داشتیم به دنبال تنها نانوایی سنگکی شهر می‌گشتیم سردر این مدرسه ابتدایی توجهم را به خود جلب کرد و دو باره داغ دلم تازه شد و این سوال برایم پیش آمد که آیا دانش‌آموزان این مدرسه ابتدایی از آموزگار خود نمی‌پرسند شهید سلطانمحمدی درست است یا شهید سلطان‌محمدی؟! و اگر دانش‌آموزی پیدا شد که چنین سوالی از آموزگار محترم بپرسد در آن صورت همکار عزیزمان چه پاسخی خواهد داشت؟...

زهرا جوادیان صراف - دبیر شیمی - منطقه 19