تبلیغات
گروه شیمی منطقه ۱۹تهران - مجله های رشد آموزش شیمی75 تا 68

سال 1384
شماره 75 زمستان 84

سرمقاله : کنفرانس ششم تحلیلی آسیب شناسانه از کنفرانس های پیشین

آموزش با آزمایش : اختراعی که جهان را تغییر داد!

آموزش با آزمایش : تهیه ی یک رنگ سنج ساده

آموزش با آزمایش : واکنش سیاه و سفید

آموزش شیمی در جهان امروز: آموزش ،یادگیری و اندازه گیری

آموزش شیمی در جهان امروز : بازی با مدل مولکولی

آموزش شیمی در جهان امروز :موازنه ی واکنش های شیمیایی از نگاهی دیگر

آموزش شیمی در جهان امروز : کاربرد اصل بار قراردادی در رسم ساختارهای لوویس

آموزش شیمی در جهان امروز : بازی اسم

شیمی از نگاهی ژرف: آب و ویژگی های غیر عادی آن (بخش چهارم)

شیمی از نگاهی ژرف : گازهای نجیب مروری دوباره(بخش نخست)

شیمی از نگاهی ژرف : جایگزینی مناسب برای سرب !

شیمی ، صنعت و زندگی: سیتریک اسید ، فرآورده های زیست فناوری

شیمی ، صنعت و زندگی : HYSIS نرم افزار شبیه سازی تولید مواد شیمیایی

شیمی در رسانه ها: تازه های شیمی

شیمی در رسانه ها: درمسابقه ی آزمایشگاه شیمی چه گذشت؟

شیمی در رسانه ها : گزارشی از نخستین جشنواره کشوری روش تدریس مبتنی بر IT

شیمی در رسانه ها : دستاوردهای تخصصی در شیمی


سال 1384
شماره 74 پاییز84


سرمقاله : پایان کار خود آغازی دیگر است

شیمی در بستر تاریخ : یادنامه

شیمی در بستر تاریخ :سرگذشت سنتز موادآلی ، پیوند دانش و هنر

آموزش با آزمایش : تهیه ی سوپ پیش زیستی

آموزش با آزمایش : یک نمایش کلاسی : مثل ، مثل را حل می کند

آموزش شیمی در جهان امروز : اصلاح نظام دار آموزش شیمی ، چشم انداز بین المللی

آموزش شیمی در جهان امروز : مول جدول تناوبی و عددهای کوانتومی

آموزش شیمی در جهان امروز : فرمول بندی برای اندازه گیری تقریبی آنتالپی سوختن هیدروکربن های راست زنجیر

آموزش شیمی در جهان امروز : محاسبه ی عدد اکسایش کربن در ترکیب های آلی و موازنه ی واکنش های اکسایش – کاهش در شیمی آلی

شیمی از نگاهی ژرف : ساختار و عمل پروتئین ها

شیمی از نگاهی ژرف : آب و ویژگی ها ی غیر عادی آن (بخش سوم)

شیمی از نگاهی ژرف : ثابت جادویی عدد آووگادرو

شیمی ، صنعت و زندگی : مواد هوشمند

شیمی ، صنعت و زندگی : آشنایی با مجتمع تولید آلومینای جاجرم

شیمی در رسانه ها : تازه های شیمی

شیمی در رسانه ها : شیمی در بوته ی نقد

شیمی در رسانه ها : جوان ترین دانشمند ایران

سرگرمی های شیمی :تجربه های یک معلم

سرگرمی های شیمی :بد نیست بدانید

سرگرمی های شیمی :تنیجه ی مسابقه های مجلهسال 1384
شماره 73 تابستان84

سرمقاله :کتاب های معلم ؛ آیا سرانجام انتظار به سرخواهد رسید؟

شیمی در بستر تاریخ : بنیان گذار برقکافت

آموزش با آزمایش : تعیین میزان کربن مونوکسید خون

آموزش شیمی در جهان امروز : روشی ساده برای رسم شکل های رزونانسی

آموزش شیمی در جهان امروز : روش وارسی با استفاده از ضریب مجهول x

آموزش شیمی در جهان امروز : آموزش شیمی به کمک IT

آموزش شیمی در جهان امروز : نمونه پرسش های امتحان GCSE (بخش چهارم)

شیمی از نگاهی ژرف : باتری سرب - اسید

شیمی از نگاهی ژرف : آب و ویژگی های غیر عادی آن (بخش دوم)

شیمی از نگاهی ژرف : آیا می دانید که یک ماده شیمیایی مورچه ها را روانه شکار و تهیه ی غذا می کند؟

شیمی از نگاهی ژرف :نشانه گذاری های لایه های M,K,L

شیمی ، صنعت و زندگی : دور ریختن مواد شیمیایی خطرناک

شیمی ، صنعت و زندگی : نقره

شیمی در رسانه ها : گزارشی از هفتمین سالانه ی موسسه ی بین المللی بتن

شیمی در رسانه ها : گزارشی از یک نشست

شیمی در رسانه ها : تازه های شیمی

سرگرمی های شیمی :پاسخ به مسابقه های مجله


سال 1384
شماره 72 بهار84

سرمقاله : جایگاه شیمی آلی در کتاب های درسی ؛ چشم انداز جهانی

شیمی در بستر تاریخ : شیمی دانی که از یادها نمی رود

آموزش با آزمایش : آیا می توان رسیدن موز را کنترل کرد؟

آموزش با آزمایش : نمایش اسیدی شدن آب دریاچه ؛ رسوب دادن مرطوب گوگرد دی اکسید

آموزش با آزمایش : واکنش ساعت ویتامین C

آموزش با آزمایش : ماجراهای شرلوک هولمز ،(بخش دوم )

آموزش شیمی در جهان امروز : استفاده از جدول تناوبی ، ابزاری برای نوشتن آرایش الکترونی

آموزش شیمی در جهان امروز : پرسش های مفهومی در شیمی

آموزش شیمی در جهان امروز : نمونه پرسش های شیمی امتحان GCSE – بخش سوم

آموزش شیمی در جهان امروز : نگاهی دقیق تر به واکنش تعادلی تبدیل دی نیتروژن تترا اکسید به نیتروژن دی اکسید ، یک اشتباه متداول در کتاب های درسی

آموزش شیمی در جهان امروز : روش های تدریس در کلاس

شیمی از نگاهی ژرف : آب و ویژگی های غیر عادی آن

شیمی از نگاهی ژرف : آیا فرانکلین عدد آووگادرو را در اختیار داشت؟

شیمی از نگاهی ژرف : چرا الکترون روی هسته نمی افتد؟

شیمی ، صنعت و زندگی : کاتالیزگرهای نوری و تخریب آلاینده های محیط زیست

شیمی ، صنعت و زندگی : مایع های یونی

شیمی ، صنعت و زندگی : پیشرفت در دنیای باتری ها

شیمی ، صنعت و زندگی : آرسنیک شرور نیست

شیمی در رسانه ها : تازه های شیمی

شیمی در رسانه ها : گزارش از جشنواره الگوهای تدریس شهرستان های استان تهران

شیمی در رسانه ها : گاز اوزون و گزارش یک بازدید

شیمی در رسانه ها : فراخوان


سال 1383
شماره 71 زمستان 83


پیش نوشتار : تلاشی دوباره برای بهبود آموزش شیمی کشور

شیمی در بستر تاریخ : بنیانگزار شیمی میزبان -مهمان

آموزش با آزمایش :  یک فعالیت اجرای یک سرگرمی پس از خوردن شام

آموزش با آزمایش : ماجراهای شرلوک هولمز: ساعت ساز مال باخته

آموزش شیمی در جهان امروز : آموزش معلمان شیمی از نگاه جهانی

آموزش شیمی در جهان امروز : آیا پیوند میان اتم های اکسیژن در مولکول اوزون قطبی است؟

آموزش شیمی در جهان امروز :موازنه ی واکنش های شیمیایی به روش وارسی

آموزش شیمی در جهان امروز : نمونه پرسش های امتحان GCSE (بخش دوم)

آموزش شیمی در جهان امروز : رسم ساختارهای لوویس در شیمی عمومی

آموزش شیمی در جهان امروز :الگوی ساده برای واکنش های جابه جایی ساده و دوگانه

شیمی از نگاهی ژرف : چرا مصرف آسپرین از نابینایی جلوگیری می کند

شیمی از نگاهی ژرف : تهیه ی الماس در فشار پایین

شیمی از نگاهی ژرف : تازه ایی در باره ی یکی از ساده ترین واکنش های شیمیایی

شیمی از نگاهی ژرف : فناوری نانو در انقلاب صنعتی نوین

شیمی از نگاهی ژرف : یک ، دو، سه ...حاضر ... لطفا لبخند

شیمی از نگاهی ژرف : معماری پیازهای اشک آور

شیمی ، صنعت و زندگی : رنگ های پاییزی

شیمی ، صنعت و زندگی : دو نکته در یک نوشتار

شیمی ، صنعت و زندگی : کادمیم و اثرهای زیان بار آن

شیمی ، صنعت و زندگی :کلوییدها

شیمی ، صنعت و زندگی : سوخت جامد

شیمی ، صنعت و زندگی : مواد حساس به نور و درمان سرطان

شیمی ، صنعت و زندگی : خون مصنوعی از یک ترکیب شیمیایی ساخته می شود.

شیمی در رسانه ها : تازه های شیمی

سرگرمی های شیمی :حل جدول نقاشی با جدول


سال 1383
شماره70 پاییز83


پیش نوشتار : کتاب های جدید شیمی دوره ی متوسطه و سرانجام مبحث شیمی

شیمی در بستر تاریخ : بک شیمی دان پرآوازه از آزمایشگاه ککوله

آموزش با آزمایش : استیوکیومتری واکنش منیزیم با هیدروکلریک اسید

آموزش با آزمایش : تهیه ی بافرها

آموزش با آزمایش : تهیه و بررسی خواص شیمیایی گاز کلر در مقیاس خرد

آموزش با آزمایش : اجرای یک سرگرمی پس از خوردن شام

آموزش شیمی در جهان امروز : آموزش معلمان شیمی از نگاه دیگر

آموزش شیمی در جهان امروز : برای حل مشکل مول با شماره 1023-602 ، یا آووگادرو تماس بگیرید

آموزش شیمی در جهان امروز : دانش آموزان به معلمان نمره می دهند!

آموزش شیمی در جهان امروز : نمونه  پرسش های شیمی امتحان های نهایی دوره ی اول متوسطه GCSE انگلستان

آموزش شیمی در جهان امروز : مدل سازی چرا و چگونه؟

آموزش شیمی در جهان امروز : ترمودینامیک و امور بانکی

شیمی از نگاهی ژرف :سه نکته در یک نگاه

شیمی لز نگاهی ژرف : چند سازه ها ، اساس معماری طبیعت

شیمی از نگاهی ژرف : دفاع بدن در برابر مواد شیمیایی

شیمی از نگاهی ژرف : واکنش های شیمیایی و انواع آن

شیمی ، صنعت و زندگی : آلودگی شیمیایی فرآورده های کشاورزی

شیمی در رسانه ها : تازه های شیمی

شیمی در رسانه ها : گپی دوستانه با پژوهشگری برجسته

شیمی در رسانه ها : نتیجه نهایی مسابقه های مجله

سرگرمی های شیمی :نقاشی با عنصرها


سال 1383
شماره69پیش نوشتار : آخرین دوره یا نخستین آن

شیمی در بستر تاریخ : آشنایی با کاشف خستگی ناپذیر فلوئور

شیمی در بستر تاریخ : آشنایی با دوتریم

آموزش با آزمایش : تهیه و بررسی ویژگی های یک بسپاردارای پیوندهای عرضی

آموزش با آزمایش : آزمایشی ساده برای تعیین صفر مطلق

آموزش با آزمایش : نمونه ی یک فعالیت آزمایشگاهی

آموزش شیمی در جهان امروز :مدلی برای تدریس عوامل موثر بر وضعیت تعادل

آموزش شیمی در جهان امروز : شبیه سازی تعادل دینامیک

آموزش شیمی در جهان امروز : اجرای یک کارگاه کلاسی برای درک قانون اول ترمودینامیک

آموزش شیمی در جهان امروز :  نمایش بزرگی عدد آووگادرو

شیمی از نگاهی ژرف : ظرفیت گرمایی ، دمای بدن و کاهش آن

شیمی از نگاهی ژرف : شیمی و دنیای شگفت انگیزLC ها

شیمی از نگاهی ژرف : شیمی دان ها به یاری زیست شناس ها می شتابند

شیمی از نگاهی ژرف : تقلید از طبیعت

شیمی از نگاهی ژرف : شیمی انعقاد خون

شیمی از نگاهی ژرف : سلاح های شیمیایی در یک نگاه

شیمی ، صنعت و زندگی : شیمی هسته ای و اندازه گیری عمر زمین

شیمی ، صنعت و زندگی : گاز رادون و انباشتگی مرگبار آن

شیمی ، صنعت و زندگی : نمایش ارتباط میان شیمی عمومی و زندگی برای دانش آموزان

شیمی ، صنعت و زندگی : زیست پیل های سوختی

شیمی ، صنعت و زندگی : تهیه ی الماس های بزرگ تر با سرعت بیش تر

شیمی ، صنعت و زندگی :آئروژل های سیلیکون

شیمی ، صنعت و زندگی :رادیکال ها در زیست شناسی ، پزشکی و صنعت

شیمی در رسانه ها : تازه های شیمی

شیمی در رسانه ها : از ماه ، تازه چه خبر؟

شیمی در رسانه ها : معرفی یک نشریه


سال 1383

شماره68

پیش نوشتار : کتاب های درسی و اعتبار بخشی  نارسا

شیمی در بستر تاریخ : عدداتمی و مرگ زود هنگاس یک شیمی دان

آموزش با آزمایش : کاتالیزگرهای رنگارنگ

آموزش شیمی در جهان امروز : تدریس دانش آموزمحور شیمی

آموزش شیمی در جهان امروز : استیو کیومتری

آموزش شیمی در جهان امروز : مدل های ذره ای و مفهوم مواد خالص و مخلوط

آموزش شیمی در جهان امروز : گنجینه ی پرسش

آموزش شیمی در جهان امروز : آهن ربا و نمایش سازوکار واکنش ها

شیمی از نگاهی ژرف : بلوهای غول پیکر

شیمی از نگاهی ژرف : شیمی و فرآیند تنفس

شیمی از نگاهی ژرف : عوامل موثر بر چگالی بلور فلزها

شیمی از نگاهی ژرف : اهدای جایزه ی نوبل به پیشتازان کار روی ترکیب های نادستواره ای

شیمی از نگاهی ژرف : شیشه مایع نیست

شیمی از نگاهی ژرف : عوامل موثر بر جداسازی مواد به روش کروماتوگرافی لایه ی نازک

شیمی ، صنعت و زندگی : آشنایی با صنعت کاغذ

شیمی ، صنعت و زندگی : اندازه گیری مقدار اکسیژن محلول در آب

شیمی ، صنعت و زندگی : کاربردهای شیمی کوئوردیناسیون در زندگی

شیمی در رسانه ها : تاره های شیمی